Možnosti pro moderní výpočetní střediska Výpočetní střediska jsou jádrem digitální transformace. Zajišťují tok informací a ukládají obrovské objemy dat tak, aby byly okamžitě k dispozici informace, po kterých se neustále zvyšuje poptávka. Proto se při plánování výpočetních středisek kladou vysoké nároky na bezpečnost a dostupnost. Řešeními pro nepřetržitý provoz a rychlou výstavbu výpočetních středisek podporujeme při napájení, ochraně, připojování a monitorování.

Pohled do serverovny

Nová generace mobilních bezdrátových sítí 5G přinese zcela nové aplikace týkající se témat IoT a digitalizace. [...] To klade na naše komunikační sítě velké nároky, především ale vyžaduje vysokou spolehlivost.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Vedoucí odborník oddělení elektrického inženýrství
Oliver Tananow – Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Místnost s hardwarem serveru

Požadavky na výpočetní střediska Aspekty při plánování výpočetního střediska

Výstavba nového výpočetního střediska klade specifické požadavky na stanoviště, IT a budovu. Při plánování provozně bezpečného výpočetního střediska musí podniky kromě IT bezpečnosti, IT systémů a technického vybavení budovy také splňovat národní normy. Důležitými normami pro plánování jsou DIN EN 50600 (Zařízení a infrastruktury datových center) a ANSI/TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers). Tyto normy definují mimo jiné požadavky na napájení, chlazení a jejich odolnost vůči výpadkům, správu energií a udržitelnost. Společnost Phoenix Contact vám pomůže naplánovat výpočetní středisko tak, aby splňovalo předpisy a vaše individuální požadavky.

Osoba u rozvaděče s technickým hardwarem pro napájení a ochranu
Přístroj na měření energie na rozvaděči v budově
Osoba provádí svůj úkol v projektu v oblasti řízení budov
Čelní pohled na rozvaděč se všemi technologiemi připojení
Osoba u rozvaděče s technickým hardwarem pro napájení a ochranu

Ucelené vzájemně harmonizované koncepce napájení tvořené napájením ve zdrojích nepřerušovaného napájení, přístrojovou ochranou a přepěťovou ochranou pomáhají zabránit neplánovaným výpadkům zařízení a prostojům. Nezohledněným rizikovým faktorem jsou nebezpečí spojená s působením blesku a přepětí. Důsledkem mohou být požáry, výpadky důležitých systémů, a dokonce i ztráta dat.

Zohlednění přepěťové ochrany a ochrany proti bleskům již v rané fázi plánování usnadňuje implementaci. Dodatečné vybavení se obtížně realizuje a je spojené s vysokými časovými a finančními náklady. Při plánování pomáhá ucelená a přizpůsobená koncepce ochrany a zohlednění ochranných opatření podle IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X.

Více informací o napájení a ochraně
Přístroj na měření energie na rozvaděči v budově

Sledování energie ve výpočetních střediscích je důležitou součástí z mnoha důvodů. Pro dosažení klimatických cílů a zvyšování energetické účinnosti je nutné zaznamenávat a dokumentovat spotřebu energie. Na základě těchto informací jsou poté zahájena odpovídající opatření k nápravě. Proto je naprosto zásadní zahrnout do technického plánování výpočetního střediska také monitorovací systém.

Pro provozovatele kolokačního výpočetního střediska je pro přesný výpočet spotřeby nezbytné přesné měření energetických dat. Využijte výhod integrovaného softwarového a hardwarového řešení od společnosti Phoenix Contact. Kombinací elektroměrů, komunikace a řídicích jednotek můžete z cloudových dat vytěžit maximum. Pomocí intuitivních a flexibilních funkcí navíc umožňujeme cílenou vizualizaci prostřednictvím služby správy energie EMMA na Proficloud.io.

Více informací o monitorování energie
Osoba provádí svůj úkol v projektu v oblasti řízení budov

Digitalizace, Building IoT a IT bezpečnost jsou základem pro inovativní a udržitelná řešení pro bezpečná výpočetní střediska. Klíčovými prvky infrastruktury výpočetního střediska budoucnosti jsou odolnost, efektivita, škálovatelnost a udržitelnost. Našimi otevřenými a škálovatelnými rámci IoT-Framework Building IoT Emalytics podporujeme činnosti napříč obory při realizaci těchto požadavků. Využijte standardizovaných testovaných softwarových knihoven a šablon, a urychlete tak své projektování a uvedení do provozu. V kombinaci s našimi řídicími jednotkami BIoT vznikají řešení na míru, nastavená podle vašich individuálních potřeb.

Více informací o systému správy budov
Čelní pohled na rozvaděč se všemi technologiemi připojení

Při zřizování výpočetního střediska a jeho uvedení do provozu hrají hlavní roli efektivita a rychlost. Nesmí tím však utrpět kvalita a spolehlivost. Spolehlivá technologie připojení znamená rozdíl mezi provozní účinností a výpadkem nebo bezpečností a nebezpečím v nouzových situacích. Spojení v rozvaděči, na desce plošných spojů, připojení ke koncovým zařízením nebo pro akumulátor energie: pro každou aplikaci nabízíme vhodné technologie a produkty. Při výstavbě výpočetního střediska zajišťují naše předem osazené spojovací systémy a systémy kabeláží úsporu času při rozvodu energie a optimálním přenosu dat.

Více informací o efektivní výrobě rozvaděčů

Řešení v aplikaci U nás získáte vše z jednoho zdroje pro ekonomické a udržitelné výpočetní středisko. Poskytneme vám spolehlivé produkty a kompetentní servis od napájení až po připojení. Zde najdete přehled řešení, na která naši dlouholetí zákazníci spoléhají a která používají ve svých vlastních výpočetních střediscích po celém světě.

Interaktivní obrazová mapa: Uspořádání výpočetního střediska
Udržitelnost díky solárním zařízením
Solární zařízení je jasnou investicí do udržitelnosti. Naše řešení pro řízení napájení, přepěťovou ochranu a technologie připojení podporují celý proces od instalace přes uvedení do provozu až po běžný provoz.
Více o fotovoltaických řešeních
Udržitelnost díky solárním zařízením
Redundantní napájení pro klimatizace
Ve výpočetních střediscích má dostupnost chlazení klíčový význam pro zachování nepřetržitého provozu datového centra. Dlouhodobé redundantní napájení systému zabraňuje krátkodobým přerušením i celkovým výpadkům.
Další informace o redundantním napájení systému
Redundantní napájení pro klimatizace
Integrální plánování
Pokud chcete úspěšně uvést do praxe nároky na odolnost, efektivitu, škálovatelnost a udržitelnost, musíte od začátku ještě před zprovozněním výpočetního střediska plánovat integrálně. Efektivity a vysoké dostupnosti dosáhnete pouze kompletním a inteligentním propojením veškerých systémů, zařízení a komponent do sítě.
Více informací o integrálním plánování
Integrální plánování
Výroba datových připojení
Jsme vaším klíčovým partnerem pro spolehlivá datová připojení. Rozhodněte se pro naše promyšlené datové konektory pro dlouhodobě stabilní propojení všech účastníků komunikace do sítě.
Více informací o datových konektorech
Výroba datových připojení
Ochrana před přepětím
Nebezpečí blesku a přepětí se často přehlíží. Zahrnutí koncepce ochrany před bleskem do fáze plánování pomáhá předcházet výpadkům způsobeným těmito typy vlivů.
Více informací o přepěťové ochraně
Ochrana před přepětím
Vše pro rozvaděč
Klíčová součást systému rozvodu energie se nachází v rozvaděči. V tomto místě se spojuje rozsáhlé portfolio společnosti Phoenix Contact pro kabeláž a propojení. Díky našim odborným znalostem usnadňujeme výrobu rozvaděčů tak, aby byly projekty dokončeny rychleji i ve výpočetních střediscích.
Další informace o novinkách pro rozvaděč
Vše pro rozvaděč
Integrace systémů akumulace energie
Integrace akumulátorů energie kompenzuje nespolehlivost veřejné napájecí sítě. Ukážeme vám inovativní technologie připojení pro systémy akumulace energie.
Více informací o systémech akumulace energie
Integrace systémů akumulace energie
Implementovat videomonitorování
Zabezpečení velmi citlivých dat i před fyzickým přístupem: komplexní posuzování koncepce videozabezpečení a kontrola přístupu se neobejde bez spolehlivé infrastruktury.
Více informací o videomonitorování
Implementovat videomonitorování
Monitorování energií
Přesné monitorování energie je zaručeno zejména tehdy, je-li měřicí místo co nejblíže u spotřebiče. Portfolio společnosti Phoenix Contact zahrnuje vhodná řešení pro záznam a zpracování energetických dat na různých místech.
Více informací o monitorování energií
Monitorování energií
Dostupnost zařízení ve výpočetním středisku
Dostupnost zařízení ve výpočetním středisku ovlivňuje několik faktorů. Kvalita veřejné sítě, provoz v náročném prostředí a dostupnost informací o jejím stavu kladou mimořádné nároky na odolnost napájecích systémů.
Více informací o trvalé dostupnosti zařízení
Dostupnost zařízení ve výpočetním středisku

Zelená výpočetní střediska pro ekologický svět Na cestě k All Electric Society (AES)

Společnost Phoenix Contact sleduje cíl All Electric Society (AES), které popisuje svět, v němž je za výhodnou cenu a pro všechny téměř neomezeně k dispozici energie z obnovitelných zdrojů jako hlavní forma energie. Při tom nepřetržitě pracujeme na řešeních pro propojení odvětví k optimalizaci toku energie od výroby přes přeměnu a akumulaci až po efektivní spotřebu.
Naše nabídka rovněž otevírá nové možnosti, jako je využití stejnosměrného proudu pro mikrosítě. Výpočetní střediska jsou klíčovou součástí digitální transformace, která je energeticky velmi náročná. Z toho vyplývají různé požadavky na energetickou účinnost, která z výpočetních středisek dělá důležitou hnací sílu pro udržitelnou přeměnu IT. Zde společně usilujeme o klimaticky neutrální dostupnost dat.

Vizualizace – inženýři v továrně se stroji a roboty se stejnosměrným proudem

Možnosti stejnosměrných sítí Udržitelnost ve výpočetních střediscích s technologiemi budoucnosti

Klimatické cíle a udržitelná výroba jsou témata, kterými se v průmyslu zabýváme. Jako výrobce aktivně pracujeme na projektu pro stejnosměrné sítě, protože naším úkolem je chránit životní prostředí. U stejnosměrných sítí vidíme velkou výhodu v tom, že elektrické spotřebiče v napájecí síti mohou být napájeny elektřinou z obnovitelných zdrojů energie bez ztrát z přeměny. Díky integraci akumulátorů energie se navíc omezují špičkové zátěže, čímž dochází k odlehčení napájecí sítě. Proto se zaměřujeme na technologii stejnosměrné sítě a považujeme ji za milník pro výpočetní střediska. Zjistěte více o dimenzování stejnosměrných mikrosítí.

Stožár mobilní bezdrátové sítě s logem O2

Společnost Telefónica využila naše zkušenosti Realizace v telekomunikačních systémech a výpočetních střediscích

Společnost Telefónica Deutschland GmbH, jeden z největších poskytovatelů telekomunikačních služeb v Německu, digitalizuje své pobočky s cílem dále zvyšovat dostupnost nadcházejícího standardu mobilního bezdrátového spojení 5G. Během vývoje byla rovněž naplánována preventivní údržba pomocí asistenčního systému ImpulseCheck v mimořádně citlivých oblastech IT infrastruktury a provedena na základě potřeb společnosti. Pro ochranu technické infrastruktury před výpadky způsobené bleskem a přepětím zvolila společnost Telefónica průkopnické koncepce.