Power Reliability – nekonečné možnosti

Řešení pro vysokou dostupnost systému

Seznamte se s navzájem harmonizovanými řešeními tvořenými přepěťovou ochranou, napájecími zdroji a přístrojovou ochranou. V případě jakýchkoli dotazů na téma dostupnost zařízení neváhejte a kontaktujte nás.


Power Reliability

Vyhněte se neplánovaným výpadkům zařízení a prostojům

Neplánované výpadky zařízení stojí čas a peníze. K dosažení efektivní výroby potřebujete spolehlivé řešení napájení. Společnost Phoenix Contact vám jako partner nabízí servis z jednoho zdroje, od výběru přes použití až po podporu během provozu. S naší širokou nabídkou produktů vám nabízíme ucelená řešení pro vaši energetickou infrastrukturu, od vhodné přepěťové ochrany přes výkonné zdroje napájení až po odpovídající přístrojovou ochranu.

Video: Maximální dostupnost systému ve všech aplikacích a odvětvích
Maximální dostupnost systému ve všech aplikacích a odvětvích MovingImage

Naše řešení Power Reliability nabízí ucelené a bezpečné koncepce napájení. Vzájemně přizpůsobená řešení tvořená přepěťovou ochranou, napájením a přístrojovou ochranou zajišťují mimořádně vysokou dostupnost systému.“

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, viceprezidenti
Viceprezidenti společnosti Phoenix Contact Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Zjistěte více informací o tématu dostupnost zařízení a o našich koncepcích ochrany

Zásah bleskem ve městě
Přepětí
Kabel se sršícími jiskrami
Zásah bleskem ve městě

Chraňte svá zařízení a elektrické přístroje před příliš vysokými špičkami napětí v důsledku spínání a zásahu bleskem.

Svou koncepci ochrany před bleskem a přepěťové ochrany byste měli navrhnout tak, aby byly chráněny všechny vodiče, přístroje a systémy.

Princip ochranného obvodu lze znázornit velmi jednoduše: Představte si kruh kolem objektu, který chcete chránit. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Tím je oblast v ochranném kruhu zajištěna důsledným zabráněním přepětí vázaného na vedení. Účinný „ochranný kruh“ vám pomůže vytvořit kompletní ochranu proti přepětí.

Přepětí

S našimi napájecími zdroji, měniči DC/DC, moduly redundance a zdroji nepřerušovaného napájení budete spolehlivě napájet svou aplikaci.
Vyberte si z velké nabídky různých produktových řad napájení to, které vám bude nejlépe vyhovovat. Pro přeměnu napětí jsou k dispozici měniče DC/DC a měniče DC/AC. S našimi moduly redundance oddělíte dva napájecí zdroje a zajistíte vysokou dostupnost a produktivitu svého zařízení. Při výpadku sítě se spoléhejte na naše zdroje nepřerušovaného napájení (UPS). Tím nic neriskujete.

Kabel se sršícími jiskrami

Přístrojové jističe zabezpečují vaše provozní prostředky před přetížením a zkratovými proudy a v případě chyby cíleně odpojí pouze postižený proudový obvod.
Pro ideální zajištění proto naše výkonové spínače pracují s různými technologiemi:

  • Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
  • Termomagnetické výkonové spínače na ochranu před přetížením a zkratem
  • Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou

Optimalizujte svůj výrobní proces a snižte prostoje použitím naší nadproudové ochrany.

Spolehlivá řešení napájení pro veškerý průmysl a aplikace

Výroba karoserií v automobilovém průmyslu
Rafinerie
Výrobní hala se stroji
Solární pole s větrnými turbínami
Elektromobil před nabíjecí stanicí
Městská infrastruktura
Maximální dostupnost systému
Možnosti pro automobilový průmysl
Vyhněte se nákladným výpadkům zařízení a prostojům. Seznamte se zde se spolehlivými a vysoce funkčními řešeními napájení. V redundantním nebo nepřerušitelném provedení v kombinaci s přepěťovou ochranou a přístrojovými jističi zajistíte provoz zařízení bez přerušení.
Seznamte se s řešeními
Výroba karoserií v automobilovém průmyslu
Video: Instruktáž k redundantnímu řešení Power Reliability
Instruktáž k redundantnímu řešení Power Reliability MovingImage

A jak se to instaluje?

Naše videa vám poskytnou pomoc při konfiguraci a instalaci našich produktů a řešení Power Reliability.