Svodiče přepětí pro napájení na montážní lištu

Přepěťová ochrana pro elektrické napájení

Od napájení až po koncové zařízení vám nabízíme vhodnou přepěťovou ochranu pro vícestupňovou koncepci ochrany. Podle místa instalace a požadavků se svodiče přepětí normativně dělí na různé typy: typ 1, typ 2 a typ 3. Tato typizace je založena na různých zkouškách. Vyhovuje-li svodič více než jedné zkoušce, jedná se o kombinovaný svodič.

Více informací

Vaše výhody

 • Díky výkonným komponentám použitelné na všech běžných systémech napájecích zdrojů
 • Maximální dostupnost systému díky technologii jiskřišť bez následného proudu ze sítě
 • Průběžná ochrana ve všech stupních ochrany díky koordinovaným ochranným přístrojům
 • Prostorově úsporná a ekonomická instalace díky úzkému provedení
 • Díky prediktivnímu testování výměnných ochranných přístrojů se dozvíte s předstihem, co se děje
 • Přepěťová ochrana napájení je součástí systému COMPLETE line

Nové produkty

Svodič přepětí typu 2 s instalovanou odbočnou svornicí VAL-SEC-AGK-25 na vstupních otvorech svorky
Přepěťová ochrana pro dodatečnou montáž do domácích nabíječek

Odbočná svornice VAL-SEC-AGK-25

Modulární příslušenství pro SEC typu 2

Zjednodušte si instalaci svodičů přepětí SEC typu 2 pomocí VAL-SEC-AGK. Díky modulárnímu doplnění je možné snadno provést průchozí kabeláž optimalizovanou pro EMC. VAL-SEC-AGK nabízí ideální požadavky na aplikace až do zatěžovacího proudu 63 A.

Hlavní vlastnosti

 • Připojitelná odbočná svornice
 • Individuálně přizpůsobitelné libovolnému počtu pólů
 • Maximální průřez vodiče: 25 mm²
 • Maximální jmenovité napětí: 400 V
 • Maximální zatěžovací proud: 63 A
 • Konstrukční šířka: 12 mm

Vaše výhody

 • Umožňuje průchozí kabeláž SPD s optimální EMC pomocí modulárního doplnění
 • Zjednodušená instalace díky možnosti použití dutinek vodiče pro průchozí kabeláž
 • Ideální doplnění produktového portfolia SEC-T2 díky jednotnému designu a individuálně kombinovatelnému počtu pólů

Přepěťová ochrana pro dodatečnou montáž

Optimální ochrana domácích nabíječek a elektrických vozidel

I přes existenci přepěťové ochrany v hlavní rozvodné skříni je ochranný účinek u dlouhých vedení do domácí nabíječky často nedostačující. CHARX protect retrofit lze snadno zabudovat do automobilového přístřešku a spolehlivě chrání nabíjecí stanici i elektromobil před nákladným poškozením.

Hlavní vlastnosti

 • Vhodné pro domácí nabíječky s nabíjecím výkonem 11 až 22 kW
 • Pouzdro IP65 s průhledným krytem a kabelovými šroubeními
 • Výměnná přepěťová ochrana typu 2 s ukazatelem stavu a beznapěťovým kontaktem dálkového hlášení
 • Jmenovité napětí: 230/400 V AC
 • Jmenovitý proud: 32 A (při 6 mm²)
 • Rozměry (V ×Š ×H): 130 mm × 180 mm × 111 mm

Vaše výhody

 • Zabraňte nákladnému poškození nabíjecí stanice a vozidla
 • Flexibilní volba průřezu kabelu díky variabilní oblasti těsnění
 • Technika připojení push-in bez nářadí šetří čas během instalace
 • Průchozí kabeláž šetří další instalační materiál
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům, robustnost a nárazuvzdornost podle stupně odolnosti proti nárazu IK08

Produktová řada Safe Energy Control

Produktová řada Safe Energy Control

Produktová řada Safe Energy Control

Produktová řada SEC (Safe Energy Control) vyniká mimořádně dlouhou životností a maximální výkonností v oblasti přepěťové ochrany a ochrany před proudem blesku. Díky technologicky špičkovým jiskřištím získáte nepřerušovanou ochranu vašeho zařízení. Přímá koordinace mezi jiskřištěm a varistorem u speciálních kombinovaných svodičů zajišťuje maximální ochranu vašich citlivých zařízení – a to i při dynamickém přepětí. Tato řada současně nabízí celosvětově první svodič přepětí typu 3 s technikou připojení push-in pro jednoduchou a rychlou instalaci. Řadu SEC doplňuje jednotné kompaktní provedení a použití bez vstupní ochrany.

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Každý svodič blesku typu 1 splňuje vysoké požadavky na vybíjecí schopnost. Současně je však také svodičem přepětí typu 2. Uvedení zkušební třídy II pro svodič blesku typu 1 je redundantní informace a nepředstavuje další kvalifikaci. Proto jsou tyto ochranné přístroje označovány jako kombinované svodiče (svodiče přepětí typu 1+2). Kombinovaný svodič je proto ochranným přístrojem, který splňuje obě zkušební třídy.

Svodič přepětí – kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Kombinovaný svodič typu 1+2 special se zásadně odlišuje od kombinovaného svodiče typu 1+2. Kombinovaný svodič typu 1+2 special totiž obsahuje dva nezávislé ochranné přístroje, které jsou paralelně zapojené na malém prostoru. Napěťově spínané jiskřiště (svodič přepětí typu 1+2) funguje optimálně společně s varistorovým omezovačem napětí (svodič přepětí typu 2). Dva samostatné ochranné přístroje v jednom kompaktním modulu zajišťují optimální odezvu, nejlepší ochranu systému a dlouhou provozní životnost komponent.

Svodič přepětí typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Svodič přepětí typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Svodiče přepětí typu 2

Svodiče přepětí typu 2 se obvykle instalují do podružných rozvaděčů nebo do rozvaděčů strojů. Tvoří druhou úroveň ochrany v třístupňové koncepci přepěťové ochrany. Svodiče přepětí SPD typu 2 musí být schopné bezpečně odvádět přepětí z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací. Přepětí ze spínacích operací jsou často velmi dynamická a vyskytují se mnohem častěji než přepětí v důsledku blesku. Zde se osvědčí technologie s rychlou odezvou, např. varistorová technologie.

Přístrojová ochrana typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Přístrojová ochrana typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Přístrojová ochrana typu 3

Svodiče přepětí typu 3 se zpravidla instalují přímo před chráněná koncová zařízení. Jsou proto také označovány jako přístrojová ochrana. Kvůli různým podmínkám instalace existují svodiče přepětí typu 3 v různých provedeních:

 • zařízení pro montáž na montážní lištu,
 • přístroje pro instalaci do zásuvek.
Krajina s budovami, elektrárnou, větrným parkem, fotovoltaickými systémy a infrastrukturou

Přepěťová ochrana pro všechny aplikace

Se správnou přepěťovou ochranou zajistíte dostupnost své aplikace. Správná ochrana proti přepětí je prostě nezbytná, ať již je určena pro výrobu regenerační, tedy čisté, energie, nebo pro mobilitu budoucnosti. Budova propojená do sítě, průmyslové systémy a příslušná infrastruktura jsou základem pro automatizovanou tvorbu hodnot.

Kvůli zajištění dostupnosti a výnosnosti vašich zařízení a investic vám téměř pro všechny aplikace a konfigurace napájecí sítě nabízíme vhodné produkty přepěťové ochrany.

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Přepěťová ochrana pro větrné elektrárny
Přepěťová ochrana pro elektromobilitu
Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách
Přepěťová ochrana pro přípojnicové systémy
Přepěťová ochrana pro oblast před čítačem
Přepěťová ochrana v oblasti strojírenství a investiční výstavby
Přepěťová ochrana pro infrastrukturu
Přepěťová ochrana typu 1, typu 2 a typu 3

Přepěťová ochrana typu 1, typu 2 a typu 3

Rozdíly mezi přepěťovými ochranami typu 1, typu 2 a typu 3

Kombinovaný svodič nebo ochrana před proudem blesku typu 1 se používají v oblasti před čítačem. Musí splňovat nejvyšší požadavky, neboť mají chránit před účinky přímých zásahů bleskem. V typickém instalačním prostředí hlavního rozvaděče je požadavek na odolnost proti zkratu rovněž velmi vysoký. Pro zajištění těchto požadavků je nezbytná výkonná technologie, jako je technologie jiskřiště.

Kombinované svodiče typu 1+2 jsou svodiče blesku, které kromě zkoušky bleskového proudu navíc splňují i požadované zkoušky svodičů přepětí typu 2. Zvláštností je kombinovaný svodič typu 1+2 special. V jeho případě se výkonná jiskřiště kombinují přímo s varistorovými svodiči přepětí.

Svodiče přepětí typu 2 s nižší vybíjecí schopností se instalují v oblasti za čítačem. Obvykle se instalují do podružných rozvaděčů nebo do rozvodných skříní strojů. Tyto svodiče přepětí musí být schopny odvádět indukovaná přepětí z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací, nikoli však přímé zásahy bleskem. Zde se osvědčuje technologie svodičů s rychlou odezvou, např. varistorová technologie.

Svodiče přepětí typu 3 s minimální vybíjecí schopností, které se též nazývají přístrojová ochrana, se umisťují co nejblíže koncovému zařízení. Pro signální vedení jsou nutné speciální svodiče přepětí. Ty se rovněž instalují přímo před chráněná koncová zařízení. Kvůli různým podmínkám instalace existují přístroje ve velmi odlišných provedeních. Kromě běžné montáže na nosnou lištu jsou k dispozici také produkty pro montáž do zásuvky nebo pro přímou montáž na desku plošných spojů koncového přístroje.

Z technologického hlediska je přepěťová ochrana typu 3 podobně jako u typu 2 zkonstruována na bázi varistoru, ovšem požadavky na vybíjecí schopnost jsou v porovnání s typem 2 ještě nižší. Přepěťová ochrana typu 2 a typu 3 je především určena pro vedení, která jsou přiváděna do budovy zvenku.