Svodiče přepětí pro napájení

Přepěťová ochrana typu 1, 2 a 3 pro napájení

Přepěťová ochrana typu 1, 2 a 3 chrání před poruchami a defekty, které vznikají v důsledku přepětí. Bez účinné ochrany je třeba počítat s vysokými náklady kvůli výpadkům zařízení. V nejhorším případě je nutné postižené zařízení opravit nebo vyměnit. Několikastupňovým konceptem od společnosti Phoenix Contact efektivně chráníte zařízení a přístroje.

Více informací

Vaše výhody

  • Díky výkonným komponentám použitelné na všech běžných systémech napájecích zdrojů
  • Maximální dostupnost systému díky technologii jiskřišť bez následného proudu ze sítě
  • Průběžná ochrana ve všech stupních ochrany díky koordinovaným ochranným přístrojům
  • Prostorově úsporná a ekonomická instalace díky úzkému provedení
  • Díky prediktivnímu testování výměnných ochranných přístrojů se dozvíte s předstihem, co se děje
  • Přepěťová ochrana napájení je součástí systému COMPLETE line
Produktová řada Safe Energy Control

Produktová řada Safe Energy Control

Produktová řada Safe Energy Control

Produktová řada SEC (Safe Energy Control) vyniká mimořádně dlouhou životností a maximální výkonností v oblasti přepěťové ochrany a ochrany před proudem blesku. Díky technologicky špičkovým jiskřištím získáte nepřerušovanou ochranu svého zařízení. Přímá koordinace mezi jiskřištěm a varistorem u speciálních kombinovaných svodičů zajišťuje maximální ochranu vašich citlivých zařízení – a to i při dynamickém přepětí. Tato řada zároveň nabízí celosvětově první svodič přepětí typu 3 s technikou připojení push-in pro jednoduchou a rychlou instalaci. Řadu SEC doplňuje jednotné kompaktní provedení a použití bez vstupní ochrany.

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2

Každý svodič blesku typu 1 splňuje vysoké požadavky na vybíjecí schopnost. Současně je však také svodičem přepětí typu 2. Uvedení zkušební třídy II pro svodič blesku typu 1 je redundantní informace a nepředstavuje další kvalifikaci. Proto jsou tyto ochranné přístroje označovány jako kombinované svodiče (svodiče přepětí typu 1+2). Kombinovaný svodič je proto ochranným přístrojem, které splňuje obě zkušební třídy.

Svodič přepětí – kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special

Kombinovaný svodič typu 1+2 special se zásadně odlišuje od kombinovaného svodiče typu 1+2. Kombinovaný svodič typu 1+2 special totiž obsahuje dva nezávislé ochranné přístroje, které jsou paralelně zapojeny na malém prostoru. Napěťově spínané jiskřiště (svodič přepětí typu 1+2) funguje optimálně společně s varistorovým omezovačem napětí (svodič přepětí typu 2). Dva samostatné ochranné přístroje v jednom kompaktním modulu zajišťují optimální odezvu, nejlepší ochranu systému a dlouhou provozní životnost komponent.

Svodič přepětí typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Svodič přepětí typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Svodiče přepětí typu 2

Svodiče přepětí typu 2 se obvykle instalují do podružných rozvaděčů nebo do rozvaděčů strojů. Tvoří druhou úroveň ochrany v třístupňové koncepci přepěťové ochrany. Svodiče přepětí SPD typu 2 musí být schopné bezpečně odvádět přepětí z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací. Přepětí ze spínacích operací jsou často velmi dynamická a vyskytují se mnohem častěji než přepětí v důsledku blesku. Zde se osvědčí technologie s rychlou odezvou, např. varistorová technologie.

Přístrojová ochrana typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Přístrojová ochrana typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Přístrojová ochrana typu 3

Svodiče přepětí typu 3 se zpravidla instalují přímo před chráněná koncová zařízení. Jsou proto také označovány jako přístrojová ochrana. Kvůli různým podmínkám instalace existují svodiče přepětí typu 3 v různých provedeních:

  • zařízení pro montáž na montážní lištu,
  • přístroje pro instalaci do zásuvek.
Krajina s budovami, elektrárnou, větrným parkem, fotovoltaickými systémy a infrastrukturou

Přepěťová ochrana pro všechny aplikace

Se správnou přepěťovou ochranou zajistíte dostupnost své aplikace. Správná ochrana proti přepětí je prostě nezbytná, ať již je určena pro výrobu regenerační, tedy čisté, energie, nebo pro mobilitu budoucnosti. Budova propojená do sítě, průmyslové systémy a příslušná infrastruktura jsou základem pro automatizovanou tvorbu hodnot.

Kvůli zajištění dostupnosti a výnosnosti vašich zařízení a investic vám téměř pro všechny aplikace a konfigurace napájecí sítě nabízíme vhodné produkty přepěťové ochrany.

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Přepěťová ochrana pro větrné elektrárny
Přepěťová ochrana pro elektromobilitu
Přepěťová ochrana pro instalaci v budovách
Přepěťová ochrana pro přípojnicové systémy
Přepěťová ochrana pro oblast před čítačem
Přepěťová ochrana v oblasti strojírenství a investiční výstavby
Přepěťová ochrana pro infrastrukturu
Přepěťová ochrana typu 1, typu 2 a typu 3

Přepěťová ochrana typu 1, typu 2 a typu 3

Rozdíly mezi přepěťovými ochranami typu 1, typu 2 a typu 3

Kombinovaný svodič nebo ochrana před proudem blesku typu 1 se používají v oblasti před čítačem. Musí splňovat nejvyšší požadavky, protože mají chránit před účinky přímých zásahů bleskem. V typickém instalačním prostředí hlavního rozvaděče je rovněž velmi vysoký požadavek na odolnost vůči zkratu. Pro zajištění těchto požadavků je nezbytná výkonná technologie, jako je technologie jiskřiště.

Kombinované svodiče typu 1+2 jsou svodiče blesku, které kromě zkoušky bleskového proudu navíc splňují i požadované zkoušky svodičů přepětí typu 2. Zvláštností je kombinovaný svodič typu 1+2 special. V jeho případě se výkonná jiskřiště kombinují přímo s varistorovými svodiči přepětí.

Svodiče přepětí typu 2 s nižší vybíjecí schopností se instalují do oblasti za čítačem. Obvykle se umisťují do podružných rozvaděčů nebo do rozvaděčů strojů. Tyto svodiče přepětí musí být schopné odvádět indukovaná přepětí z nepřímých zásahů bleskem nebo spínacích operací, nikoli však přímé zásahy bleskem. Zde se osvědčuje technologie svodičů s rychlou odezvou, např. varistorová technologie.

Svodiče přepětí typu 3 s minimální vybíjecí schopností, též nazývané přístrojová ochrana, se umisťují co nejblíže koncovému zařízení. Pro signální vedení jsou nutné speciální svodiče přepětí. Ty se rovněž instalují přímo před chráněná koncová zařízení. Kvůli různým podmínkám instalace existují přístroje ve velmi odlišných provedeních. Kromě běžné montáže na nosnou lištu jsou k dispozici také produkty pro montáž do zásuvky nebo pro přímou montáž na desku plošných spojů koncového přístroje.

Z technologického hlediska je přepěťová ochrana typu 3 podobně jako u typu 2 konstruována na bázi varistoru, ovšem požadavky na vybíjecí schopnost jsou v porovnání s typem 2 ještě nižší. Přepěťová ochrana typu 2/3 je určena především pro vedení, která jsou přiváděna do budovy zvenku.