Osvětlené město s blesky na obloze

Přepěťová ochrana – technologie Bezpečnost pro vaše přístroje a zařízení

Phoenix Contact je jedním z pionýrů ve vývoji svodičů přepětí. Dlouholeté zkušenosti a intenzivní základní výzkum ve spolupráci s univerzitami a odbornými vysokými školami jsou základem pro technologickou kompetenci, která nachází své využití při vývoji produktů přepěťové ochrany.

Vlastní akreditovaná laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů pomáhá realizovat naše produkty bezpečně a v souladu s normami od prvního nápadu až po sériovou výrobu.

S naší přepěťovou ochranou budou vaše zařízení déle v provozu.

Zkušenosti ze základního výzkumu nám pomáhají nejen při vývoji a výrobě svodičů přepětí, ale také při vývoji systémů měření blesků. Podklady k ochraně před bleskem a přepěťové ochraně a informace o systému měření proudu blesku najdete v následujících sekcích.

Naše kompetence

Celý výrobní proces využívá vynikající znalosti expertů.

Dva muži s produkty přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact
Muž při vývoji produktu přepěťové ochrany
Muž obsluhuje na počítači konfigurátor přepěťové ochrany
Pracovník společnosti Phoenix Contact ve zkušební laboratoři pro přepěťovou ochranu
Výroba nářadí, vstřikování a zpracování kovů
Phoenix Contact přepěťová ochrana výroba
Dva muži s produkty přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact

Fyzikální souvislosti a fundované znalosti z oboru elektrotechniky v oblasti přepěťové ochrany pro kvalitní produkty.

Muž při vývoji produktu přepěťové ochrany

Optimální řešení pro každou aplikaci.

Muž obsluhuje na počítači konfigurátor přepěťové ochrany

Produkty se snadnou instalací pro jednoduchou manipulaci.

Pracovník společnosti Phoenix Contact ve zkušební laboratoři pro přepěťovou ochranu

Kontrolované produkty pro maximální bezpečnost.

Výroba nářadí, vstřikování a zpracování kovů

Maximální přesnost produktu.

Phoenix Contact přepěťová ochrana výroba

Nejvyšší kvalita produktů díky stoprocentní závěrečné zkoušce.

Příklad inovace: Vývoj jiskřiště
Vývoj jiskřiště YouTube

Příklad inovace: Vývoj jiskřiště

Jiskřiště jsou nejvýkonnější konstrukční díly ve svodičích přepětí. Dokážou bezpečně odvést velmi velké proudy. Vývoj sahá od otevřených jiskřišť přes vyfukující až po zapouzdřená jiskřiště. Jeden problém však zůstal. Vysoký následný síťový proud.

Společnost Phoenix Contact v roce 2015 poprvé uvedla na trh jiskřiště, které pracuje tak výborně, že již se nevyskytuje žádný následný síťový proud. Toto nové jiskřiště je extrémně výkonné a díky absenci následného síťového proudu má i dlouhou životnost.

Produktová animace: Nová řada přepěťové ochrany SEC pro napájení
Přepěťová ochrana se SEC (Safe Energy Control) YouTube

Jiskřiště jako výkonný balíček nových svodičů proudu blesku

Unikátní jiskřiště umožňuje vývoj kompaktních a vysoce výkonných ochranných přístrojů.

Vaše výhody

  • Vysoká živnostnost svodičů a elektrické instalace díky jiskřištím bez následného proudu sítě
  • Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
  • Jednoduchá výměna při servisu využívající zásuvné ochranné přístroje
  • Jste vždy informováni o stavu svodiče prostřednictvím opticko-mechanického ukazatele stavu
  • Záměna konektorů je díky mechanickému kódování vyloučena

Oblasti použití

 

Odborník na přepěťovou ochranu se zařízením FLT-SEC-Hybrid

Přepěťová ochrana ve velkých hlavních rozvodech energie

Přepěťová ochrana ve velkých hlavních rozvodech energie

Přepěťová ochrana v napájení budov se stala standardem. V obytných budovách ji zapojíte jednoduše, protože další zajištění svodiče přepětí díky velikosti předřazené pojistky většinou není nutné.
Jinak je tomu ve velkých hlavních rozvodech energie. Předřazené pojistky menší než 315 A obvykle nebývají k dostání, a proto je nutné použít předřazenou pojistku pro svodič přepětí. Toto předjištění je náročné na prostor i na náklady a cennou délku vedení. Prostor a finanční náklady jsou v tomto případě ale menším problémem. Velmi rychle může nastat kritický problém kvůli délce vedení. Zde najdete informace o technickém zázemí a našem řešení.

 Fotovoltaické zařízení na střeše domu

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Vedle ochrany životního prostředí je při instalaci fotovoltaického zařízení často deklarovaným cílem nezávislost na dodavatelích energie.
Investice do fotovoltaického zařízení je nastavena minimálně na 20 let. To je dlouhá doba, během níž se může mnoho přihodit. Stejně jako všechny elektrické přístroje jsou i fotovoltaická zařízení citlivá na přepětí: měniče, fotovoltaické moduly, akumulátory baterie a vedení jsou komponenty, které se mohou poškodit. Účinná ochrana proti přepětí tak zvyšuje provozní bezpečnost zařízení a poskytuje bezpečnost i majitelům. Na jednotlivých stránkách vám ukážeme, že tato ochrana není složitá ani nákladná.

Telekomunikační vedení před městem

Vysoce dostupná infrastruktura

Přepěťová ochrana pro vysoce dostupnou infrastrukturu

Postupující digitalizace klade stále vyšší požadavky na dostupnost současných zařízení a služeb. Jako příklad uvádíme standard mobilního rádiového spojení 5G. Automatizace propojená do sítě musí být schopná pracovat nepřetržitě a bezchybně. Porucha připojení nebo přerušení může vést k výpadkům ve výrobním procesu a k vysokým následným nákladům. Ještě větší nebezpečí představuje výpadek napájení u budoucích aplikací, jako jsou vozidla propojená do sítě nebo autonomní jízda.

Ruka držící logo s NFPA 79

Přepěťová ochrana dle normy NFPA 79

Norma NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) stanovuje požadavky na používání svodičů přepětí (SPD) ve strojích s bezpečnostními obvody používaných na severoamerickém trhu.

O tom, které vydání je platné, rozhoduje federální stát, v němž je stroj provozován. V celé Severní Americe je tak platných několik vydání. Doporučujeme vždy používat nejnovější vydání.

Zde se dozvíte, jaké závazné požadavky na elektrické stroje vyplývají z normy NFPA 79 pro použití svodičů přepětí (SPD).

Přepěťová ochrana pro obytné budovy

Přepěťová ochrana pro obytné budovy

Přepěťová ochrana pro obytné budovy

I v soukromých obytných budovách začíná ochrana před přepětím v napájení budov. Při výběru vhodných ochranných přístrojů je nutné dbát na několik aspektů souvisejících s konkrétními okolními podmínkami instalace. Které to jsou a pozadí výběru vhodných ochranných přístrojů pro obytné budovy uvidíte v této části.

Přepěťová ochrana pro průmyslové budovy

Přepěťová ochrana pro průmyslové budovy

Přepěťová ochrana pro průmyslové budovy

Sortiment svodičů přepětí pro průmyslové budovy se liší od produktů přepěťové ochrany pro obytné budovy. Vyšší napětí, jiné okolní podmínky a ochrana datových a signálních vedení vyžadují výkonnější produkty. Sortiment přepěťové ochrany pro průmyslové budovy a další informace najdete zde.

Sinusoida s kousky skládačky přepěťové ochrany a napájení

Nepřekonatelný tým přepěťové ochrany PLT-SEC a napájení QUINT POWER

Sladěné komponenty pro vysokou dostupnost zařízení

Dlouhá provozní životnost a vysoká dostupnost průmyslových zařízení tvoří základ výrobních podniků. Postupující digitalizace a neustále se zvyšující stupeň automatizace kladou stále vyšší požadavky na každou jednotlivou komponentu. Pro dosažení smysluplné ochrany a dlouhé provozní životnosti koncových zařízení a tím také umožnění cenově efektivní výroby je rozhodující vzájemné sladění komponent.

Přepěťová ochrana PLT-SEC a napájení QUINT POWER tvoří nepřekonatelný tým. Komponenty jsou ideálně sladěny a přispívají tak k ještě vyšší dostupnosti zařízení.

Postava s kamerou před zařízením

Přepěťová ochrana pro videomonitorovací systémy

Přepěťová ochrana pro videomonitorovací systémy

Videomonitorovací systémy jsou dnes nepostradatelné, ať už jde o technologie řízení provozu, vstupní kontroly nebo monitorování citlivých oblastí zařízení. Zde se dozvíte, jak můýžete chránit své kamerové systémy před poškozením bleskem a přepětím.

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů společnosti Phoenix Contact

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Výkonná, kompetentní a akreditovaná
Na ploše 1 300 m² provozuje společnost Phoenix Contact moderní, výkonnou a akreditovanou laboratoř speciálně určenou pro zkoušení svodičů přepětí. Zde se například simulují rušivé vlivy, které se vyskytují při výbojích blesku, spínacích operacích nebo elektrostatických výbojích.