Řadová svorkovnice CLIPLINE complete

Technologie připojení pro velmi kvalitní elektrickou konektivitu

S technologiemi připojení od společnosti Phoenix Contact máte vhodné řešení pro každou aplikaci. Různé technologie připojení mají různé výhody, a proto se používají v různých produktech.

Ať už se jedná o snadné a rychlé připojení vodiče push-in, nebo o prostorově úsporné vícevodičové připojení šroubových spojů. Bez ohledu na to, pro jaké produkty a pro které technologie připojení se rozhodnete – všechny technologie se vyznačují dlouhodobě stabilním a bezpečným elektrickým spojením díky kvalitním materiálům.

Přípojka push-in

Vodič se pomocí přípojky push-in upne k proudové přípojnici

Přípojka push-in s horizontálním vedením vodiče

Vaše výhody s připojením push-in

Přípojka push-in vám poskytuje následující výhody:

 • časově úsporné připojení vodiče pomocí techniky přímé zástrčky bez použití nářadí
 • pohodlné připojení díky menším zásuvným silám
 • vysoké síly pro vytažení vodiče díky pružinovému připojení
 • bezúdržbové připojení vodičů s ochranou proti vibracím
 • bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišeného ovládacího tlačítka
 • jednoduché uvolnění vodiče bez speciálního nářadí
Připojení vodiče pomocí vertikální přípojky push-in

Přípojka push-in s vertikálním vedením vodiče

Přípojka push-in

Technika připojení push in byla vyvinuta pro přímé připojení vodiče. Tuhé nebo dutinkami osazené vodiče lze do místa připojení vodiče připojit rovnou a bez použití nářadí. Speciální pružinová kontura přípojky push-in dovoluje velmi lehké zasunutí vodičů s dutinkou od 0,34 mm².

Nízké síly zasunutí značně usnadňují propojení. Otevření pružiny, buď k uvolnění vodičů, nebo k připojení flexibilních vodičů bez dutinky od 0,14 mm², probíhá ovládacím tlačítkem jednoduše a bez přímého kontaktu s částmi vedoucími proud.

Speciální kontaktní pružina přípojky push-in vyrobená z velmi kvalitní pružinové oceli se při zasunutí vodiče sama otevře, a tím zajistí požadovanou přítlačnou sílu proti proudové přípojnici. Zaručuje tak maximální kontaktní síly a síly pro vytažení vodiče a plynotěsný kontakt zajištěný proti vibracím. Tuhé vodiče lze od 0,25 mm² přímo zasunout do přípojky push-in.

Srovnání variant push-in

Porovnání svonice PTV se svornicí PT

Vertikální přípojka push-in

Boční přípojka push-in, která se například vyskytuje u svornic PTV, kombinuje výhody přípojky push-in zapojované bez použití nářadí s bočním vedením vodiče šroubového připojení.

Technika přímé zástrčky push-in zapojované bez použití nářadí při tom zaručuje časově úsporné připojení vodiče s nízkými zasouvacími silami a vysokou ochranu před vibracemi. Boční vedení vodiče přípojky push-in kromě toho umožňuje přehledné propojení bez ohybů. Výsledkem je přímé vedení vodiče od svornice až po kabelový kanál, které mimo jiné značně usnadňuje osazování a čtení označení vodičů.

Šroubové připojení

Vodič se pomocí šroubového připojení upne k proudové přípojnici.

Šroubové připojení pomocí tahového pouzdra

Obecné informace o šroubovém připojení a jeho výhodách

Šroubové připojení je celosvětovým standardem. Technika šroubového připojení od společnosti Phoenix Contact přesvědčí bezúdržbovým připojením vodičů a díky vícevodičovému připojení poskytuje maximální flexibilitu.

Dotažení šroubového připojení není nutné, neboť je zamezeno samovolnému uvolnění díky patentovanému principu Reakdyn nebo díky pružícím prvkům. Princip Reakdyn je integrovaný systém šroubového zajištění vyvinutý společností Phoenix Contact.

Šroubová připojení jsou vhodná k bezpečnému propojení všech druhů vodičů od 0,14 do 240 mm² v kompaktním provedení. Použitím vysoce kvalitních slitin mědi vznikají i při použití za těžkých podmínek, např. v agresivní atmosféře, dlouhodobě stabilní spojení. Způsob šroubového připojení navíc zaručuje plynotěsné kontaktní místo a trvale nízké přechodové odpory.

Šroubové připojení poskytuje následující výhody:

 • celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení
 • časovou a prostorovou úsporu díky vícevodičovému připojení
 • připojení bezúdržbové a bezpečné proti vibracím díky principu Reakdyn nebo pružicím prvkům
 • vysokou kvalitu kontaktu díky použití kvalitních materiálů
 • velké síly pro vytažení vodiče
 • velkou proudovou vodivost díky široké škále průřezů vodiče do 240 mm²
Připojení vodiče pomocí tahového pouzdra

Připojení vodiče prostřednictvím tahového pouzdra na svorkové proudové přípojnici

Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Při utahování šroubového připojení zůstává šroubovák v určité výši a svorkové pouzdro je taženo na základě principu výtahu směrem nahoru. Šroubovák nemusí být veden axiálním pohybem. Šroub se opírá o proudovou přípojnici, je bezpečně veden svorkovým pouzdrem pod proudovou přípojnicí a není vystaven radiálním silám šroubu.

Integrovaný systém šroubového zámku šroubového připojení (princip Reakdyn) činí dotažení připojovacích šroubů nadbytečným a zabraňuje nezamýšlenému uvolnění spojení. Působená síla a drážka Reakdyn tvarují tahové pouzdro v elastické oblasti. Výsledkem je šroubový zámek šetřící závit.

Šroubové připojení s tahovým pouzdrem poskytuje následující výhody:

 • pohodlnou obsluhu díky principu výtahu
 • žádné radiální síly působící na vodič
 • bezúdržbovost díky principu Reakdyn
 • vynikající odolnost svěracího tělesa proti korozi díky použití kvalitních měděných slitin
 • nízké přechodové odpory díky velkým kontaktním plochám a maximálním kontaktním silám
Připojení vodiče pomocí koncovky drátu

Připojení vodiče pomocí koncovky drátu na svorkové proudové přípojnici

Šroubové připojení s koncovkou drátu

Obzvláště kompaktní šroubové připojení jsme v několika oblastech značně zjednodušili a přizpůsobili požadavkům uživatelů. Program nicméně splňuje stejné požadavky na kvalitu jako náš program techniky připojení pro průmyslové aplikace.

Třmen na ochranu drátu přitom nabízí i bezpečné propojení vodičů bez dutinky a chrání flexibilní vodič před radiálními silami šroubu.

Šroubové připojení s třmenem na ochranu drátu poskytuje následující výhody:

 • vysoce elastický třmen vodiče zaručující bezpečné kontaktování
 • velké pravoúhlé svorkové prostory ulehčující vedení vodiče
 • vhodnost pro svorková spojení do průřezu vodiče 4 mm²
 • žádné radiální síly působící na vodič
 • velkou úsporu prostoru díky kompaktnímu provedení
Připojení vodiče pomocí čelního šroubového připojení

Připojení vodiče pomocí čelního šroubového připojení na svorkové proudové přípojnici

Čelní šroubové připojení

Spolehlivé sevření šroubového připojení spočívá v rostoucím přítlaku při výkyvu úhlového tlačného prvku, který je uložen vahadlově v robustním kování a tlačí vodič k přípojnici.

Čelní šroubové připojení vám poskytuje následující výhody:

 • připojení všech typů vodiče pomocí pohodlného čelního připojení
 • vysoký komfort připojení díky vedení vodičů a ovládání svěracího šroubu z jednoho směru
 • obzvláště vhodné pro zasunutí desek plošných spojů a štíhlé čelní strany přístrojů
 • žádné radiální síly působící na vodič

Pružinové přípojky

Vodič je upevněn na proudové přípojnici pomocí pružinové svorky.

Pružinová svorka

Vaše výhody díky pružinovým přípojkám

Pružinové přípojky vám poskytují následující výhody:

 • časovou úsporu díky jednoduchému ovládání
 • osvědčenou bezpečnost proti vibracím díky pružícím kontaktním prvkům
 • vysokou kvalitu kontaktu díky použití kvalitních materiálů
 • velké síly pro vytažení vodiče
 • připojení vodičů ve jmenovitém průřezu s dutinkou nebo bez ní díky maximálnímu prostoru pro připojení
Připojení vodiče pomocí přípojky push-lock

Připojení vodiče pomocí přípojky push-lock na svorkové proudové přípojnici

Push-lock

Pružinové připojení push-lock umožňuje díky kyvné páce ovladatelné jednou rukou snadné připojení vodiče s dutinkou nebo bez ní bez použití nářadí. Vodič se jednoduše zavede do otevřeného bodu připojení a ovládáním kyvné páky přes pružinu push-lock se bezpečně připojí.

Alternativně lze tuhé nebo ohebné vodiče s dutinkou vodiče při uzavřené páce i přímo zasunout. Barevně rozlišená kyvná páka principu push-lock umožňuje rychlé a bezpečné připojení vodiče.

Přípojka push-lock vám poskytuje následující výhody:

 • časově úsporné připojení vodiče pomocí principu kyvné páky bez použití nářadí nebo pomocí techniky přímé zástrčky
 • bezpečné propojení a obsluhu pomocí barevně odlišené ovládací páky
 • jednoduché uvolnění vodiče bez nářadí
Připojení vodiče pomocí připojení power-turn

Připojení vodiče pomocí přípojky power-turn na svorkové proudové přípojnici

Power-turn

Pomocí patentované technologie pružinového připojení power-turn lze standardním šroubovákem a jediným pohybem páčky snadno a rychle připojit velké vodiče od 2,5 do 185 mm².

Až tři tlačné pružiny z kvalitní pružinové oceli v kombinaci s prismatickým dnem tělesa svornice a použitím kvalitních měděných slitin zajišťují připojení vodiče do pružinové svorky s dlouhodobou stabilitou a ochranou proti vibracím. Alternativně lze vodiče při uzavřené ovládací páce zasunout i přímo bez použití nástrojů.

Připojení power-turn vám poskytuje následující výhody:

 • časově úsporné připojení pomocí principu páky nebo techniky přímé zástrčky
 • snadné ovládání páčky pomocí šroubováku
 • pohodlné připojení velkých vodičů pomocí bočního směru připojení
 • intuitivní ovládání díky barevně odlišené ovládací páčce
Připojení vodiče pomocí pružinové svorky

Připojení vodiče pomocí pružinové svorky na svorkové proudové přípojnici

Pružinová svorka

Pružinová svorka umožňuje jednoduché připojení všech druhů vodiče. Pružina se otevře pomocí šroubováku přes ovládací šachtu. Šroubovák je při tom zafixován v otevřené pružinové přípojce. Uživatel má obě ruce volné a může propojit i ohebné vodiče bez dutinky.

Upevněný šroubovák udržuje pružinovou přípojku otevřenou a mimoto umožňuje optickou orientaci. Odstraněním nářadí pak pružina táhne vodič proti sběrnici. Uvolnění tohoto spojení se provádí stejným způsobem.

Pružinová svorka vám poskytuje následující výhody:

 • prostorově úspornou patentovanou pružinovou konstrukci nabízející maximální prostor pro připojení vodiče
 • pohodlné a jednoduché připojení vodiče díky upevnění šroubováku v ovládací šachtě
 • připojení všech typů vodiče pomocí pohodlného čelního připojení
Připojení vodiče pomocí přípojky SUNCLIX

Připojení vodiče pomocí přípojky SUNCLIX na svorkové proudové přípojnici

SUNCLIX

S patentovaným pružinovým připojením SUNCLIX připojíte vodiče rychle a bezpečně. Odizolované vodiče jednoduše zavedete, uzavřete pružinu, hotovo. Náš princip SUNCLIX nabízí rychlé připojení s opakovaně uzavíratelnými pružinovými kontakty.

Přípojení SUNCLIX vám poskytuje následující výhody:

 • bezpečné a pohodlné připojení vodiče díky technice přímé zástrčky
 • ušetření nákladů integrací do výrobního procesu SMT
 • opakovanou použitelnost díky opětovně uzavíratelným pružinovým kontaktům
Připojení vodiče pomocí připojení T-LOX

Připojení vodiče pomocí přípojky T-LOX na svorkové proudové přípojnici

T-LOX

S připojením pomocí zalomené páky T-LOX připojíte velké průřezy vodičů bez velké námahy. Základem je pružinový princip, který umožňuje programovatelnou sílu kontaktu. Vodiče lze pohodlně zavést do bodu připojení.

Připojení pomocí zalomené páky T-LOX se v závislosti na konstrukci hodí zejména pro průřezy vodiče nad 35 mm². Vodiče lze jednoduše vložit do otevřeného bodu připojení a barevně odlišenou páčku bez vynaložení velké síly sklopit pomocí šroubováku.

Připojení T-LOX vám poskytuje následující výhody:

 • nerušený pohled na bod připojení
 • jednoduchou manipulaci pomocí šroubováku
 • dlouhodobě stabilní kontakty
 • vícevodičové připojení až do průřezu vodičů 95 mm²

Zářezový spoj

Připojení neopracovaného vodiče v zářezovém spoji

Připojení vodičů pomocí zářezového spoje

Výhody, které vám přináší zářezový spoj

Zářezový spoj vám poskytuje následující výhody:

 • velkou úsporu času při připojování, neboť není nutné předem připravovat vodiče
 • obzvláště kompaktní provedení díky patentovanému zářezovému kontaktu
 • vysokou kvalitu kontaktu a zabezpečení proti vibracím díky použití kvalitního pružícího kontaktního materiálu
 • bezpečné nastavení spínání díky aretovací sklopné páčce
 • není nutné žádné speciální nářadí
Připojení neopracovaného vodiče pomocí techniky zářezového spoje

Připojení neopracovaného vodiče pomocí techniky zářezového spoje

Technika zářezového spoje

Technika zářezového spoje QUICKON od společnosti Phoenix Contact přesvědčí prostorově nenáročnou šroubovací přípojkou s patentovaným zářezovým spojem. Jelikož u techniky zářezového spoje odpadá příprava kabelu, např. odizolování a připevnění ochrany před spletením, dochází ke zřetelné úspoře času oproti obvyklým technikám připojení. Připojování vodičů totiž trvá jen několik vteřin.

Zaveďte neodizolovaný vodič do šroubovací spojky. Překlopte šroubovákem sklopnou páčku. Výsledek: Přeruší se izolace vodiče a vznikne velkoplošný, plynotěsný kontakt. Vodiče spojíte rychle a bez jakéhokoliv předchozího opracování. Technika zářezového spoje je vhodná pro kabely s izolacemi z PVC a PE. Další druhy izolace na vyžádání.

Bezpečné kontaktování u techniky Insulation Displacement Connection (IDC) probíhá zavedením vodiče do speciálně formovaného zářezového kovového prostoru. Tuhé a ohebné vodiče je možné opakovaně zapojit až 100krát. Při novém zapojování je však třeba použitý konec žíly nejprve odříznout.

Lisovaný spoj

Vodič upevněný v lisovaném spoji

Zalisovaný vodič

Výhody, které vám přináší lisovaný spoj

Lisovaný spoj vám poskytuje následující výhody:

 • variabilní spuštění výroby použitím automatu či poloautomatu
 • vysokou pevnost připojení v tahu
 • nízké přechodové odpory
 • snadné sledování výroby
 • vysokou odolnost proti okolnímu prostředí, vibracím a otřesům
Konektory desek plošných spojů s lisovacími kontakty

Konektory desek plošných spojů a lisovací kontakty

Lisovaný spoj

Lisovaný spoj umožňuje rychlé a automatizované připojení. Proto je lisovaný spoj mimořádně efektivní v případě, že se musí osazovat velký počet vodičů.

Spojení žíly a lisovaného kontaktu se provádí pomocí lisovacích kleští nebo automatu pro lisování koncovek. Pro plně automatické zpracování jsou k dispozici páskované lisovací dutinkové kontakty. Pokud chcete své vodiče lisovat ručně, potřebujete pouze lisovací dutinku, odizolovaný vodič a odpovídající krimpovačku. Jakmile je vodič spojen s vhodnou dutinkou, musíte lisované vodiče jednoduše zasunout do připraveného lisovaného spoje.

Lisovaný spoj se používá v konektorech, konektorech desek plošných spojů a také v konektorech COMBI systému CLIPLINE complete pro připojení zásuvných řadových svornic.

Přípojka Pierce

Vodič se upevňuje pomocí přípojky Pierce

Připojení vodiče pomocí přípojky Pierce

Výhody, které vám přináší přípojka Pierce

Přípojka Pierce vám poskytuje následující výhody:

 • časově úspornou techniku připojení
 • bez nutnosti předchozí přípravy vodičů – vodiče není nutné odizolovat nebo opatřit ochranou před spletením
 • není nutné žádné speciální nářadí
Otevřený datový konektor s přípojkou Pierce

Otevřená přípojka Pierce

Přípojka Pierce

Přípojka Pierce od společnosti Phoenix Contact reprezentuje bezpečnou techniku připojení bez předchozí úpravy vodiče.

Pro kontaktování jsou vodiče zasunuty do příslušného vodítka v průhledném krytu konektorů. Při uzavření krytu pronikají kontakty Pierce izolacemi vodičů a zaručují tím trvale bezpečné připojení vodiče.

Přípojka Pierce je spolehlivá a šetří čas. Díky tomu je toto připojení ideální pro snadnou instalaci v terénu.

Svorníkový spoj

Připojení kulatého kabelového oka v maticové svornici

Vložení kulatého kabelového oka do maticové svornice

Výhody, které vám přináší svorníkový spoj

Svorníkový spoj vám poskytuje následující výhody:

 • pohodlné propojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodičů pomocí vedených a neztratitelných zavřených matic
 • velké síly pro vytažení vodiče
 • vysokou kontaktní sílu
 • velkou kontaktní plochu
 • dlouhodobě stabilní připojení vodiče až do 300 mm²
 • prostorově úsporné vícevodičové připojení umožňující připojení až čtyř kabelových ok na jednu matici
Připojení kulatého kabelového oka v maticové svornici

Vložení kulatého kabelového oka do maticové svornice

Svorníkový spoj

Maticové připojení bylo speciálně vyvinuto pro pohodlné propojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodiče. Díky výkyvnému odklápěcímu křídlu maticové svorky s neztratitelnou uzavřenou maticí je možné připojit kulatá kabelová oka snadno a rychle.

K tomuto účelu jednoduše odklopte odklápěcí křídlo maticové svorky a upevněte kabelové oko na volném závitovém svorníku. Jakmile nasadíte všechna kabelová oka, otočíte odklápěcí křídlo bez velkého vynaložení síly zpět. Nyní můžete uzavřenou matici utáhnout šroubovákem a kabelová oka jsou připevněna.

Pokud chcete provést vícevodičové připojení, pamatujte, že u většiny maticových svorek lze na každé maticové připojení připojit až čtyři kabelová oka.