Detail připojení Push-X řadové svornice

Připojení Push-X Technologie Push-X umožňuje přímé připojení tuhých i ohebných vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče.

  • Nejvyšší obslužný komfort díky technice přímé zástrčky, která nevyžaduje vynakládání síly a použití nářadí.
  • Rychlá instalace všech druhů vodičů, včetně provedení s dutinkou vodiče.
  • Jednoznačná identifikace připojení vodiče prostřednictvím přítlačného prvku s nuceným vedením a zvuková signalizace zapadnutí při propojování.
  • Zkrácené doby montáže díky svorkovému prostoru, který je ve stavu při dodání otevřený.
  • Rychlé a jednoduché uvolňování vodičů i předepínání kontaktní pružiny díky přítlačnému prvku s nuceným vedením.

Jednoduché vysvětlení technologie Push-X

Na rozdíl od stávající techniky připojení push-in je možné přípojky Push-X používat bez výjimky k přímému propojování všech typů vodičů, a to bez použití nářadí a bez nutnosti vynakládat větší sílu. Klíčovým prvkem této nové technologie je předepjatá kontaktní pružina. Tento princip umožňuje připojování tuhých i ohebných vodičů s koncovkou, včetně provedení s dutinkou vodiče. Připojení iniciují i ty nejmenší ohebné vodiče. Připojování vodiče se provádí bez námahy, pouhým lehkým poklepáním na uvolňovací plochu na konci svorkové komory. Poklepáním se uvolní mechanismus a vodič je okamžitě a trvale sevřen v kontaktní poloze. Připojený vodič se uvolňuje stejně jako při použití technologie push-in stisknutím oranžového ovládacího tlačítka. Současně s uvolněním vodiče dojde k předepnutí kontaktní pružiny pro opakovaný proces propojení.

Detailní zobrazení způsobu funkce

Přípojka Push-X ve stavu při dodání
Ve stavu při dodání je kontaktní pružina předepnutá.
Zasunutí ohebného vodiče do přípojky Push-X
Díky otevřenému bodu připojení lze vodič zasunout bez vynaložení síly až do zajišťovací polohy.
Ovládání zajišťovacího mechanismu u přípojky Push-X
Pomocí vodiče se odtlačí zajišťovací mechanismus směrem dolů, čímž se uvolní kontaktní pružina a vodič je bleskurychle sevřen.
Uvolnění sevřeného vodiče v přípojce Push-X pomocí šroubováku
Pomocí šroubováku se zatlačí ovládací tlačítko směrem dolů, čímž dojde k uvolnění vodiče.
Předepnutí kontaktní pružiny u přípojky Push-X
Jakmile ovládací tlačítko dosáhne koncové polohy, dojde k zapadnutí zajišťovacího mechanismu. Kontaktní pružina je předepnutá pro opětovné propojení.
Vyjmutí sevřeného vodiče z přípojky Push-X
Nyní lze vodič vytáhnout z bodu připojení bez vynaložení větší námahy. Svorková komora se opět nachází ve stavu při dodání.
Osoby vytvářejí pažemi písmeno „X“ symbolizující připojení Push-X

Technologie Push-X

Další informace o technologii Push-X

Chcete se dozvědět více o produktech využívajících technologii Push-X? Kliknutím na následující odkaz získáte další informace, přehled produktů a bezplatné vzorky. Klikněte na odkaz níže a vydejte se do nového světa technologie Push-X.

Naše nabídka produktů s technologií push-X

Řadové svornice XT

Řadové svornice XT s technologií Push-X umožňují jednoduché připojování tuhých i ohebných vodičů, včetně provedení s dutinkou vodiče. Díky předepnuté kontaktní komoře lze rychle a snadno upnout i sebemenší a sebeohebnější vodiče. Jednoduše zasuňte vodič až na konec komory. Stlačením zajišťovacího prvku na konci komory se uvolní kontaktní pružina, čímž dojde k okamžitému sevření vodiče. Řadové svornice XT jsou dostupné se jmenovitým průřezem 2,5 mm².

Konektory desek plošných spojů řady XPC

Konektory řady XPC umožňují bezpečné připojování vodičů pomocí rychlospojek. Prostřednictvím inovativní technologie Push-X se tuhé i ohebné vodiče, včetně provedení s dutinkou vodiče, připojují přímým způsobem, který nevyžaduje vynakládání síly a použití nářadí. Odizolovaný vodič se zasouvá přímo do otevřeného připojovacího místa – bezpečné připojení je uživateli potvrzeno zvukovým signálem. Inovativní technologie Push-X poskytuje také velmi vysokou spolehlivost a snadnou použitelnost, protože se dodává se svorkovou komorou v otevřeném stavu. Díky náročným zkušebním postupům bylo navíc zajištěno, že i v případě silných nárazů zůstávají konektory připravené k použití pro přímé připojení.

Po variantě XPC 1,5 následují varianty konektorů určené pro vodiče s průřezy 2,5 mm² a 4 mm².

Naše nabídka zahrnující boční přípojky Push-X

Řadové svornice XTV

Technologie bočních přípojek Push-X je pouze modifikací čelního připojení. Způsob funkce této technologie je stejný jako u čelního připojení. Hlavním důvodem tohoto přizpůsobení je zmenšení poloměrů ohybu při propojování, protože řadové svornice XTV se používají především pro vodiče s většími průřezy od 4 mm² – 25 mm². Řadové svornice XTV spolu se svornicemi PTV a PTPOWER umožňují propojování vodičů s nejrůznějšími průřezy pomocí boční pružinové přípojky.

Mohlo by vás také zajímat

Osoby vytvářejí pažemi písmeno „X“ symbolizující připojení Push-X

Technologie Push-X

Technologie Push-X

Nový přístup k připojení vodičů bez použití nářadí: Přípojky Push-X lze používat bez výjimky k přímému propojování všech typů vodičů, a to bez použití nářadí a bez potřeby vynakládání větší síly. Chcete se dozvědět více? Další informace o této technologii a příslušných produktech získáte kliknutím na následující odkaz. Kromě toho máte možnost objednat si bezplatné vzorky produktů, které budou dodány přímo na vámi uvedenou adresu. Jednoduše klikněte na následující odkaz níže a přejděte do nového světa technologie Push-X.