Přenos a rozvod energie Zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a volatilní odebírané množství vyvolaly změnu v energetických rozvodných sítích. Rádi vám poradíme s řešeními digitalizace pro efektivní rozšiřování a přestavbu sítí. Získaná data umožňují plánování na základě potřeb, bezpečný decentralizovaný provoz a preventivní údržbu přenosových a rozvodných sítí.

Dvě osoby v bezpečnostních vestách v elektrickém zařízení

Naše rozsáhlá nabídka služeb od technologie připojení až po automatizaci rozvoden poskytuje produkty a řešení na míru pro všechny úrovně napětí.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Rozvodna ve tmě před městem

Stabilní přenosové sítě

Pomocí našeho širokého portfolia spojovacích, připojovacích a síťových technologií zajišťujeme tok energie a signálovou a datovou komunikaci. Náš rozsáhlý sortiment popisovacích a montážních materiálů při tom usnadňuje uvedení do provozu a provádění následných servisních zakázek. Naše zkušební technika FAME umožňuje např. zkrátit doby trvání zkoušek ochranných přístrojů. Naše signální přístroje vám přímo na místě a v síti zobrazují stavy systému a chybové stavy.

Pohled na rozvodnu shora

Efektivní automatizace distribučních sítí

Připojení zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a nových spotřebičů, jako je nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu, kladou nové technické požadavky na provozovatele distribuční sítě. Kromě stability napětí a obrácení směru toku výkonu se sledují také teplotní rozsahy použitých provozních prostředků.

Naše rozsáhlé portfolio služeb chrání, kontroluje a automatizuje zařízení v oblasti rozvodu elektrické energie tak, aby bylo zajištěno napájení i za náročných podmínek.

Volatilní řízení napájení solárních panelů, rotorů větrných turbín a akumulátorů energie

Bezpečné a hospodárné řízení napájení

Kvůli stabilitě sítě musí být provozovatelé zařízení schopni v závislosti na stavu zatížení a výroby řídit volatilní napájení zařízení na výrobu energie a akumulátorů energie. Řízení napájení je speciálně regulované opatření zabezpečení sítě určené k uvolnění přetížení sítě.
Nabízíme vše pro bezpečné a ekonomické řízení napájení: od jednotlivých komponent po rozvaděče připravené k instalaci. Naše řešení připravené k instalaci již zahrnuje veškeré potřebné komponenty, jako např. komunikační připojení, řídicí jednotku a volitelnou ochrannou techniku. S naším kompletním řešením budete dodávat proud do elektrické sítě v souladu s normou VDE-AR-N 4110/-20.

Bezpečné a moderní elektrické napájecí sítě Monitorování, řízení a ochrana zařízení v energetické oblasti

Provozovatelé přenosových a distribučních sítí neustále posouvají modernizaci a rozšíření svých sítí kupředu. S naší rozsáhlou nabídkou služeb podporujeme provozovatele sítí při digitalizaci a optimalizaci přestavby a další výstavby jejich provozních prostředků. Středem pozornosti je bezpečnost napájení založená na vysoce dostupných a technicky vyspělých produktech a řešeních. Díky použití osvědčené a inovativní techniky se propojí spolehlivost a hospodárnost.

Použití moderní techniky dálkového ovládání, automatizační a ochranné techniky zajišťuje efektivní provoz zařízení sítí nízkého a středního napětí. Bezpečný a ekonomický provoz však začíná již při výběru mnoha pasivních komponent, např. značení a propojení zařízení. Naše produkty se používají od oblasti výroby energie až po spotřebitele.