Výroba rozvaděčů

S námi si můžete výrobu rozvaděče navrhnout co nejefektivněji. Jsme vaším partnerem pro komplexní optimalizaci řetězce tvorby hodnot v oblasti řídicích jednotek a výroby rozvaděčů.
Osoba před rozvaděčem

Komplexní procesní řetězec od projektování až po hotový rozvaděč

Společnost Phoenix Contact nabízí inovativní řešení a produkty pro všechny funkční oblasti rozvaděčů. Stojíme po vašem boku v celém procesu výroby rozvaděčů od projektování až po hotový rozvaděč. Prohlédněte si naše modulární a škálovatelná řešení pro efektivní výrobu rozvaděčů.

Interaktivní obrazová mapa: Procesní řetězec ve výrobě rozvaděčů s několika pracovišti
Poradenství
Náš partnerský přístup nabízí individuální poradenské služby pro optimalizaci procesního řetězce při výrobě rozvaděčů. Od konstrukčního návrhu až po výrobu – budeme vás podporovat, aby byla výroba vašeho rozvaděče co nejefektivnější.
Více informací
Poradenství
Inženýring a projektování
Výpadky systému při plánování, nákupu a výrobě rozvaděčů stojí čas. Nepřetržitý datový tok, plně digitálně popsané výrobky a bezproblémově fungující systémová rozhraní jsou základem pro optimalizované procesy při výrobě rozvaděčů.
Více informací
Inženýring a projektování
Nákup
Fungující dodavatelské řetězce a bezproblémové objednávkové procesy jsou důležité zejména v době rostoucí složitosti a obrovského tlaku na termíny. Údaje dostupné v reálném čase zvyšují transparentnost termínů dodání a nákladů. Díky našim produktovým službám na míru vám pomůžeme zvládnout nárazové objednávky a splnit vaše individuální požadavky.
Více informací
Nákup
Mechanické opracování
Procesy mechanické úpravy se ve výrobě rozvaděčů vyznačují převážně ručními pracovními kroky. Nicméně díky efektivně navrženým a digitálně podporovaným pracovním postupům lze výrazně zkrátit doby chodu a snížit náklady.
Více informací
Mechanické opracování
Osazení
Pro osazování nosných lišt ve výrobě rozvaděčů je typická velká rozmanitost komponentů a variabilita projektů. V tomto procesu pracovníkům pomáhají digitální výrobní dokumenty a asistenční systémy. Tím se výrazně zkracuje doba realizace a snižuje chybovost.
Více informací
Osazení
Popis
Důsledné označování všech komponent je časově velmi náročný, ale důležitý procesní krok ve výrobě rozvaděčů. Tuto práci však můžete zvládnout efektivně a intuitivně: komplexní řada MARKING system nabízí jednoduchá a přehledná řešení pro všechny požadavky a aplikace od manuálních až po automatizované procesy označování.
Více informací
Popis
Příprava vodičů
Příprava a zpracování vodičů tvoří velkou část pracovní doby při výrobě rozvaděčů. Díky softwarově podporovaným asistenčním systémům pro pracovníky, které uživatele krok za krokem provedou celým procesem, a také díky správnému ručnímu nářadí, nástrojovým automatům a tiskovým systémům můžete maximálně využít potenciál ke zvýšení efektivity.
Více informací
Příprava vodičů
Montáž a propojení
Snižte výrazně náklady na montáž a propojení. Pomocí technologií Push-in a Push-X zapojíte rozvaděče snadno, rychle a bez nářadí. S našimi flexibilními produktovými řešeními, ergonomickým ručním nářadím a mobilním označovacím řešením zefektivníte práci na jakémkoli místě.
Více informací
Montáž a propojení
Technologicky vyspělé produkty
S rozsáhlým a vyladěným portfoliem produktů COMPLETE line pro všechny funkční oblasti vyrobíte rozvaděče rychle a jednoduše. Díky jednotnému designu i haptice se produkty COMPLETE line instalují obzvlášť snadno. Ušetříte čas potřebný na montáž, uvedení do provozu a údržbu.
Více informací
Technologicky vyspělé produkty
Služby
S naší komplexní nabídkou služeb vám můžeme poskytnout flexibilní řešení přizpůsobená vašim individuálním potřebám. Naši pracovníci jsou vám vždy k dispozici a pomohou vám s instalací a nastavením softwaru a zařízení, školením, údržbou i opravami. Podporujeme tak hladký průběh vašich procesů a usnadňujeme vám každodenní práci.
Více informací
Služby

Díky tomu posunujeme výrobu rozvaděčů vpřed

Osoby při propojování rozvaděče
Osoba v pracovních kalhotách u vozíku s nářadím před rozvaděčem
Osoba s nosnou lištou stojí před velkým monitorem
Osoba stojí u asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist a označuje vodič tiskovým systémem
Snímek Země z vesmíru
Osoby při propojování rozvaděče

Výrobci rozvaděčů jsou konfrontováni s mimořádnými požadavky na hospodárnost svých procesů. Vnější podmínky, například schopnost dodavatelů dodávat produkty, cenotvorba dodavatelů nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků, často nelze ovlivnit vůbec nebo jen minimálně. U vlastní výroby je to ovšem jinak. Výrazného zvýšení efektivity lze často dosáhnout optimalizací procesů, využitím komplexního softwaru a řešení rozhraní, podpůrnými nebo automatickými nástroji, označovacími systémy nebo asistenčními řešeními.

Osoba v pracovních kalhotách u vozíku s nářadím před rozvaděčem

Celý svět mluví o hrozícím nedostatku kvalifikovaných pracovníků. V některých oborech se s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků setkáváme na každém kroku již dnes. Odborníci odhadují, že do roku 2030 bude na celém světě chybět více než 80 milionů pracovníků. Obzvlášť silně je zasaženo strojírenství a výroba rozvaděčů. S využitím digitální podpory pro pracovní postupy a výrobních dokumentů, které zkracují dobu chodu a zabraňují chybám, pomáháme zákazníkům zefektivnit výrobu a připravit ji na budoucnost.

Osoba s nosnou lištou stojí před velkým monitorem

Optimalizovaná spolupráce mezi plánováním a výrobou může výrazně zkrátit dobu výroby rozvaděčů. Předpokladem je nepřetržitý datový tok, kompletní údaje o výrobcích a bezproblémově fungující systémová rozhraní. Naše vývojové prostředí zajišťuje tyto digitální a bezproblémové procesy ve všech fázích od plánování přes nákup až po výrobu. Nepřetržitý tok dat a inteligentní funkce výrazně přispívají ke zvyšování efektivity a poskytují individuální a pohodlnou podporu procesů.

Osoba stojí u asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist a označuje vodič tiskovým systémem

Ať už vyrábíte rozvaděče ve velké míře standardizovaně, nebo po jednotlivých kusech, můžete co nejvíce využít potenciál ke snížení nákladů a zvýšení flexibility. S modulárně kombinovatelnými a individuálně škálovatelnými koncepty vám pomůžeme v průběhu celého procesu, přičemž využít můžete naše asistenční systémy pro procesní podporu pro pracovníky, ergonomické ruční nářadí, nástrojové automaty, jednoduché označovací možnosti nebo skvěle fungující softwarová.

Snímek Země z vesmíru

Pro plně elektrifikovanou společnost All Electric Society je nezbytné rozšíření a modernizace energetické sítě, přičemž potřeba je 16 milionů kilometrů nové digitalizované síťové infrastruktury. Rozvaděče jsou k realizaci takového rozvoje sítě naprosto zásadní. Vycházíme z toho, že pro toto rozšíření sítě bude třeba do roku 2030 vyrobit a instalovat přibližně 5,5 milionu rozvaděčů. Společnost Phoenix Contact si stanovila za cíl dosáhnout co nejefektivnější výroby rozvaděčů, abyste i v budoucnu zvládli obsloužit rostoucí počet zakázek.

Více informací o All Electric Society
Osoba předává rady s využitím flipchartu

Procesní poradenství Partnerský přístup a udržitelná optimalizace vašeho procesu

Společnost Phoenix Contact nabízí partnerský přístup při poskytování individuálních poradenských služeb pro optimalizaci řetězce tvorby hodnot při výrobě rozvaděčů, k čemuž využívá metody štíhlé výroby orientované na praxi. Díky tomu můžete změny v procesech provádět rychle a s nízkými finančními náklady, takže dosáhnete významných úspor. Naše poradenství je založené na dlouholetých zkušenostech s těmito metodami a zahrnuje širokou škálu poradenských činností a školení vašich zaměstnanců.

Zaměstnanec s označovacími produkty

Služby Spolehlivá podpora podle individuálních potřeb

Stojíme na vaší straně po celou dobu výroby rozvaděčů. Využijte individuální balíčky služeb a zákaznické produktové služby přizpůsobené vašim požadavkům a procesům. Naši kompetentní pracovníci vám pomohou s instalací a nastavením softwaru i zařízení, zaškolením ohledně obsluhy, údržbou a opravami. Podporujeme tak hladký průběh vašich procesů a usnadňujeme vám každodenní práci.

Jsme vaším partnerem pro efektivní výrobu rozvaděčů. Pomůžeme vám ve všech oblastech od technologií rychlého připojení našich řadových svornic přes komplexní řešení značení a důkladnou optimalizaci procesů až po digitalizaci a automatizaci.

Tým odborníků na efektivitu výroby rozvaděčů - Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Každodenní nadšení pro vyšší efektivitu výroby rozvaděčů

COMPLETE line
Řešení pro rozvaděč
COMPLETE line je ucelený produktový program pro všechny funkce vašich rozvaděčů a zařízení nainstalovaných v terénu. Vyzkoušejte vzájemně sladěné portfolio se standardizovaným designem, intuitivním zacházením a jednotným příslušenstvím.
Více informací
Řešení pro rozvaděč