Propojení odvětví

Díky propojení odvětví lze energetické toky propojit přes jejich hranice a nahlížet na ně komplexně. Cílem je zajistit, aby byl dostupný dostatek energie všude – ve správný čas a na správném místě.
Dvě osoby v ochranném oděvu a se stavebním výkresem

Zásobování energií s maximální účinností

V případě propojení odvětví je na výrobu, distribuci, ukládání a spotřebu energie pohlíženo jako na celistvý systém. Přitom si jednotlivá odvětví vzájemně předávají energii tak, aby byla ve správné formě k dispozici tam, kde je potřeba. Tok energie je optimálně řízen díky zaznamenávání a vyhodnocování údajů o spotřebě a výrobě energie.

To znamená, že odvětví musí být vzájemně propojena nejen po stránce technického výkonu, ale také komunikačně. Standardizované komunikační protokoly v rámci různých sítí přitom umožňují nezbytnou komunikaci bez systémových omezení. Princip propojení odvětví funguje v malém měřítku, např. v rámci jedné firmy, stejně dobře, jako napříč firmami. Společnost Phoenix Contact poskytuje produkty, řešení a služby k elektrifikaci, síťovému propojení a automatizaci odvětví energetiky, průmyslu, infrastruktury a mobility.

Výhody

  • Udržitelné zásobování energií
    [x]- Výroba s efektivním využíváním zdrojů
  • Celostní optimalizace pro ochranu klimatu
    [x]- Skladování energie vyrobené z obnovitelných zdrojů
    [x]- Konzistentní datové a informační toky
    [x]- Vše do sebe zapadá – pro udržitelný svět

Kontaktujte nás tým odborníků

„Poradíme vám v otázkách týkajících se propojení odvětví a podpoříme vás našimi řešeními.“
Pohled zvenčí na společnost E-Mobility GmbH v Schiederu

Budovy toho umějí ještě více Propojení solární energie, výroby, akumulátorů a elektromobility

Budovy dnes nabízejí mnohem víc než jen střechu nad hlavou – jsou místem, kde dochází k propojení odvětví. Chytrá budova inteligentně kombinuje solární energii, řídicí technologie, výrobu, akumulátory a nabíjecí stanice. Společnost Phoenix Contact pro ně vyvíjí vhodná řešení a propojuje nabíjecí stanice s fotovoltaickým zařízením, ventilaci a osvětlení s řízením spotřeby energie nebo výrobu s akumulátory. Celá věc funguje obousměrně. Elektromobily se tak stávají také dočasnými akumulátory energie, které zásobují budovu. To je udržitelné a současně chytré řešení.

Infrastruktura výroby v Schiederu

Výroba s větší předběžnou kontrolou Propojení akumulátorů, řízení výroby a trhu s energií

Záleží na směsi – a záleží také na množství. Pokud vytvořím vazbu mezi stavbou a výrobou, můžu velmi dobře sladit nabídku a poptávku. Jaká je energetická náročnost výrobní zakázky? Stojí za to myslet na pozítří a včas nabít akumulátory? Používám k tomu vlastní fotovoltaické zařízení, nebo kupuji elektřinu z veřejné sítě, když je kWh levná?

Správné odpovědi na tyto otázky přináší síťové propojení a především digitalizace. Práce se vyplatí. Propojená odvětví jsou udržitelná a zároveň hospodárná.

Areál závodu

Zachování energie v procesu Omezení ztrát pomocí akumulačních systémů, sítí strojů a menšího počtu konverzí

Ponechejme energii tam, kam patří – do výrobního procesu. Využíváme propojení odvětví, abychom účinně zabránili ztrátám. Každá kilowatthodina, která se nemusí vyrobit, šetří peníze a je prospěšná pro globální klima.

Toho lze dosáhnout například kombinací budovy, akumulátorů a výrobních strojů. V podstatě se jedná o propojení, které spočívá v použití správného zdroje energie na správném místě a ve správný čas. A pokud tento svazek propojíme se systémem akumulátorů a použijeme stejnosměrný proud, pak se nic neztratí neustálou konverzí a plýtváním brzdnou energií. To je naše cesta ke koncepci All Electric Society.

Osoba s tabletem před dopravním systémem bez řidiče

Naplnění skladů logistikou Použití vozidel AGV jako mobilních uložišť pro řízení zatížení

Zvykli jsme si na dopravní systémy bez řidiče, které zcela autonomně provádějí intralogistické úkoly v továrnách. Takzvaná vozidla AGV (Automated Guided Vehicles) si sama najdou cestu a na konci směny samočinně dobíjejí své akumulátory.

Na co bychom si nyní měli zvyknout: AGV toho umí mnohem více než jen intralogistiku. Váš systém akumulátorů energie má velký potenciál pro dočasné řízení zátěže celého závodu ve špičkách. Naše myšlenka spočívá v tom, že na každý používaný systém akumulátorů energie pohlížíme jako na dodavatele – tj. jako na zdroj pro energetický svazek propojených odvětví. To nás posouvá dále na cestě ke koncepci All Electric Society.

Výletní loď na moři

Loď a přístav a ohromný potenciál Vodík pro Power-to-X a mobilní energetické aplikace

Na oceánu: nekonečné prostory, a jakmile vplujete do přístavu, najednou je velmi úzký – zejména pro výletní lodě. Odpor proti bílým obrům roste. Obyvatelé oblíbených přístavních měst jsou doslova otráveni emisemi z dieselových generátorů elektřiny. Jsou nezbytné pro udržení provozu výletní lodi, když hlavní motor u nábřežní zdi neběží.

Existuje však i jiný způsob: Když se spojí procesní technologie, elektrolýza a námořní doprava, vzniknou palivové články. Obnovitelný vodík se pak používá jako zdroj elektřiny na palubě. Palivové články neprodukují žádné výfukové plyny – a díky tomu je průmysl výletních lodí o něco čistší.

Letecký snímek města

Infrastruktura: Její využití s obnovitelnými zdroji energie Fotovoltaické systémy a elektrolýza ve spojení s mobilními generátory energie

Všichni je známe: Zapáchající dieselové generátory, které zajišťují elektřinu na stavbách nebo ve venkovních prostorách. Záložní generátory jsou také nadále poháněny benzínem nebo jinými fosilními palivy. Jak udržitelný může být svět, když místo toho budeme používat mobilní palivové články – a vodík pro ně budeme vyrábět z přebytků energie ze solárních elektráren nebo farem větrných elektráren?

Propojení fotovoltaických zařízení s elektrolýzou z procesní technologie zvyšuje udržitelnost infrastruktury. A toto propojení odvětví již není hudbou budoucnosti, ale hmatatelnou realitou. Například přenosné palivové články stále častěji nahrazují naftu pro nouzové napájení při provozu sítě železničních společností.

Pobřežní plošina

Díky vodíku je obnovitelná energie udržitelná Propojení fotovoltaických systémů, procesních technologií a dopravy pro udržitelnou logistiku

Co dělat s energií z větru a slunce, když není potřeba? A jak lze zajistit, aby lodě a letadla mohly čerpat obnovitelnou energii na dlouhé cesty?

Řešení: Využít přebytečnou větrnou a sluneční energii k elektrolýze vody – a následně využít vodík, který při tomto procesu vzniká, k syntéze cenného elektrického paliva. Propojení odvětví fotovoltaiky nebo větrné energie, procesní technologie a dopravy nabízí perspektivní potenciál rozvoje, zejména ve větrných nebo slunečných oblastech. Sílu slunce a větru přeměňujeme na chemickou energii – a tím se při výrobě stává stálou. To otevírá cestu k čistým logistickým trasám ve vzduchu nebo na moři.