Bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače a senzory

S bezpečnostními spínači spolehlivě realizujete bezpečnostní funkce u strojů a zařízení. Ty dohlíží na signály tlačítek nouzového zastavení, světelných clon a spínačů ochranných dveří a v případě požadavku aktivují bezpečný stav. Produktová řada PSR zahrnuje bezpečnostní relé s pevnými nebo konfigurovatelnými bezpečnostními funkcemi, snímače otáček a prostojů a bezpečná vazební relé.

Více informací

Jaký je rozdíl mezi zabezpečeným a nezabezpečeným elektromechanickým relé?

U nezabezpečených spínacích relé se mohou kovové kontakty po několika spínacích cyklech spéct. Pokud v takovémto případě stiskne operátor stroje tlačítko nouzového zastavení, stroj se nezastaví. Tím vzniká nebezpečný stav. Může dojít ke zranění operátora a k poškození stroje.

Relé zabudovaná do bezpečnostního spínače jsou založena na reléové technologii s nuceně vedenými kontakty podle EN 50205 a bezpečně monitorují funkce ve strojích a zařízeních. Díky redundantním strukturám je pro operátora stroje vždy zajištěn bezpečný stav.

Národní a mezinárodní normy a standardy zakazují používání nezabezpečených relé na nebezpečných strojích a systémech. Zde musíte použít certifikované bezpečnostní spínače v závislosti na platných bezpečnostních standardech a normách.

Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní spínače nacházejí optimální použití v situacích, kdy stroj či zařízení vyžaduje realizaci malého počtu bezpečnostních funkcí a logických propojení, jak je tomu v následujících případech:

 • Nouzové zastavení
 • Monitorování pohyblivých oddělujících ochranných zařízení, např. ochranných dveří
 • Ochranné zařízení na bezdotykovém principu (BWS)
 • Dvouruční ochranné zařízení typu až IIIC
 • Monitorování zastavení a otáček
Relé s nuceně vedenými kontakty

Relé s nuceně vedenými kontakty

Odsvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným kontaktům

V bezpečnostním spínači s integrovaným dohledem je vlastnost nuceného vedení využita k rozpoznání chyb. Tím jsou bezpečně rozpoznány závažné chyby, např. spečení kontaktů, a je dosaženo vysoké míry bezpečnosti.

Jak to funguje?
U nuceného vedení jsou spínací a rozpínací kontakty základního relé navzájem mechanicky spojeny. Tím se zabrání současnému sepnutí spínacího a rozpínacího kontaktu. V kombinaci s vhodným zapojením bude selhání rozpojení spolehlivě rozpoznáno. To je nejbezpečnější cesta k zajištění maximální bezpečnosti pro člověka i stroj.

Platné normy a certifikace pro bezpečnostní spínače

Veškeré bezpečnostní spínače od společnosti Phoenix Contact mají certifikaci TÜV dle EN ISO 13849 až po PL e nebo IEC 61508 až po SIL 3.
Bezpečnostní spínač tvoří jako subsystém logickou část bezpečnostní funkce, a musí proto splňovat nové bezpečnostní požadavky. V rámci procesu certifikace se zkoumají, vyhodnocují a ověřují mj. následující vlastnosti spínacího přístroje:

 • Provedení k určenému účelu
 • Střední doba do výskytu nebezpečného výpadku (MTTFd)
 • Stupeň diagnostického pokrytí (DC)
 • Výpadky následkem společné příčiny (CCF)

Vaše výhody

Přehled výhod bezpečnostních spínačů PSR:

 • Široké portfolio bezpečnostní techniky vhodné pro vaše bezpečnostní funkce
 • Kompaktní bezpečnostní spínače pro instalaci do nejmenších prostor
 • Jednoduché propojení díky technice připojení push in
 • Celosvětově schváleno pro strojírenství a automobilový průmysl (EN ISO 13849-1, EN 62061) a také k používání v zpracovatelském průmyslu (ATEX), spalovacích zařízeních (IEC 61508/61511, EN 50156) a v lodní dopravě (DNV).
 • Inovativní reléová technologie pro rozsáhlé možnosti diagnostiky a maximální bezpečnost
Funkční bezpečnost
Od bezpečnostního spínače až po ​​bezpečnou řídicí jednotku
Naše portfolio bezpečnostních produktů sahá od bezdotykového bezpečnostního spínače přes bezpečnostní spínače a I/O až po bezpečné řídicí jednotky. Všechny bezpečnostní komponenty od společnosti Phoenix Contact jsou certifikovány podle SIL a přesvědčí svou snadnou obsluhou.
Nyní zobrazit e-paper
Funkční bezpečnost v rozvaděči