Shoda produktu Získejte informace o shodě s předpisy EU RoHS, EU REACH, Čína RoHS a SCIP pro své produkty.

K zobrazení a stažení informací o shodě zadejte níže č. výrobků. Č. výrobků od sebe musí být oddělena mezerou ( ), čárkou (,) nebo novým řádkem.

Tip: Čísla produktů můžete zkopírovat a vložit z jiných aplikací, např. z dokumentu Excel nebo PDF.

Chcete-li pokračovat, zadejte prosím platné číslo položky.

Chcete-li zobrazit exkluzivní údaje o shodě produktu, přihlaste se pomocí příslušných pověření zákazníka. Přihlášení


Náš příslib

Na základě výsledků testů našich produktů (stav právních předpisů: 16. června 2024) potvrzuje společnost Phoenix Contact, že naše produkty splňují limity pro látky podle směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) a směrnice 2015/863/EU v přenesené pravomoci. Tyto produkty jsou mimoto v souladu s požadavky podle přílohy XIV a přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a SJ/T 11364-2014 (RoHS – Čína).

Kontaktujte nás

Máte-li další dotazy týkající se shody našich produktů, kontaktujte nás prosím e-mailem: cz-productcompliance@phoenixcontact.com


Užitečné odkazy