Přehled přístrojových jističů

Přístrojové jističe

Přístrojové jističe zabezpečují vaše provozní prostředky před přetížením a zkratovými proudy a v případě chyby cíleně odpojí pouze postižený proudový obvod. Pro ideální zajištění proto naše výkonové spínače pracují s různými technologiemi: elektronickými, termomagnetickými a tepelnými. Optimalizujte svůj výrobní proces a snižte prostoje použitím naší nadproudové ochrany.

Více informací

Vaše výhody

 • Vysoká dostupnost systému díky selektivnímu zabezpečení
 • Spolehlivá ochrana vašich přístrojů – cílené odpojení v případě chyby
 • Variabilní možnosti použití díky různým mechanismům spuštění a škálování jmenovitého proudu s mnoha stupni
 • Řešení pro celou řadu aplikací díky rozsáhlému programu výrobků

Nové produkty

CAPAROC – napájecí moduly s komunikačním rozhraním
TCP – optimální ochrana při přetížení

Systém přístrojových jističů CAPAROC

Napájecí moduly s komunikačním rozhraním

Individuálně přizpůsobitelný systém přístrojových jističů chrání vaše zátěže a vytváří trvalou transparentnost vašeho napájení 24 V. Díky různým napájecím modulům je integrace do systému rychlá a jednoduchá.

To jsou hlavní vlastnosti

 • PROFINET se systémovým rozhraním k QUINT Power
 • IO-Link komunikace
 • Napájecí napětí: 12 V DC až 24 V DC

To jsou výhody

 • Lze použít v nejrůznějších aplikacích díky různým napájecím modulům
 • Plná transparentnost 24V napájecího systému díky společnému rozhraní PROFINET
 • Snadná integrace do oblasti konstrukce strojů a zařízení díky rozhraní IO-Link

Tepelné přístrojové jističe pro vyšší jmenovité proudy

Optimální ochrana při přetížení

Produktový program tepelných přístrojových jističů TCP se rozšiřuje o nové varianty s 16 A a 20 A. Díky tomu lze nyní zátěže s vyššími jmenovitými proudy jistit také tepelně a vypnout v případě nutnosti údržby.

To jsou hlavní vlastnosti

 • Konstrukční šířka: 10,2 mm
 • Jmenovité napětí: 250 V AC nebo 72 V DC
 • Individuální možnosti popisu
 • Optické rozpoznání v případě chyby

To jsou výhody

 • Rychlé opětovné uvedení do provozu bez náhradních dílů po poruše díky možnosti opětovného zapnutí
 • Bezproblémová modernizace stávajících zařízení s plochými pojistkami pro motorová vozidla díky stejnému schématu konektoru
 • Vypnutí zařízení během údržby pomocí integrovaného přístrojového spínače

Elektronické a termomagnetické přístrojové jističe

Elektronické a termomagnetické přístrojové jističe

Různé technologie jističů

Na základě funkce lze přístrojové jističe rozdělit následovně:

 • Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
 • Termomagnetické jističe na ochranu před přetížením a zkratem
 • Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou
Muž před monitorem, na kterém je zobrazen konfigurátor CAPAROC

S konfigurátorem CAPAROC k personalizovanému systému

CAPAROC – konfigurátor pro elektronický systém přístrojových jističů

Vytvořte si personalizovaný systém přístrojových jističů podle svých potřeb. K tomu získáte všechna důležitá data pro plánování jako 2D a 3D modely, systémový datový list a individuální číslo výrobku. Objednejte si individuální systém již od jednoho  kusu.

Cílené odpojení

Přístrojové jističe zabezpečují provozní prostředky zpravidla jednotlivě. V případě chyby odpojí cíleně pouze postižený akční člen nebo snímač v chybovém obvodu.

To znamená, že proces výroby pokračuje bez přerušení.
Na základě funkce lze přístrojové jističe rozdělit následovně:

 • Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
 • Termomagnetické přístrojové jističe na ochranu před přetížením a zkratem
 • Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou
Vypínací čas v případě přetížení

Vypínací čas v případě zkratu

Vaše aplikace je optimálně zajištěna při

Tepelné přístrojové jističe vhodné nevhodné přetížení
Termomagnetické přístrojové jističe vhodné ideální přetížení, zkratu a dlouhých drahách vedení (díky vypínací charakteristice SFB)
Elektronické přístrojové jističe ideální ideální přetížení, zkratu a dlouhých drahách vedení (díky aktivnímu omezení proudu)
Název brožury CAPAROC

Další informace o přístrojových jističích v podobě e-paperu

Zde získáte v digitální podobě další informace o našich přístrojových jističích. Prohlédněte si e-paper nebo si stáhněte naše brožury v podobě souborů PDF.

Elektronický přístrojový jistič PTCB

PTCB – úzký jednokanálový výkonový spínač na pouhých 6 mm

Jističe vedení, nebo přístrojové jističe

Rozdíl mezi jističi vedení a přístrojovými jističi vám rychle vysvětlíme:

Výkonové jističe v budovách a zařízeních chrání vedení pro rozvod proudu. Vypínají se pouze při zkratu v koncovém přístroji, aby bylo proudové vedení chráněno před přetížením.

Přístrojové jističe jsou naproti tomu účinným stupněm ochrany pro koncová zařízení a chrání před zkratem a přetížením. Lze je optimálně přizpůsobit spotřebičům. Proto jmenovité proudy začínají již na méně než 1 A a jsou rozděleny na malé proudové kroky. Budou-li jednotlivé spotřebiče nebo malé funkční skupiny jištěny odděleně, pak v případě poruchy mohou nepostižené části zařízení dále pracovat, pokud to celkový proces umožní.