Přehled přístrojových jističů

Přístrojové jističe

Přístrojové jističe zabezpečují vaše provozní prostředky před přetížením a zkratovými proudy a v případě chyby cíleně odpojí pouze postižený proudový obvod. Pro ideální zajištění proto naše výkonové spínače pracují s různými technologiemi: elektronickými, termomagnetickými a tepelnými. Optimalizujte svůj výrobní proces a snižte prostoje použitím naší nadproudové ochrany.

Více informací

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky selektivnímu zabezpečení
  • Spolehlivá ochrana vašich přístrojů – cílené odpojení v případě chyby
  • Variabilní možnosti použití díky různým mechanismům spuštění a škálování jmenovitého proudu s mnoha stupni
  • Řešení pro celou řadu aplikací díky rozsáhlému programu výrobků
Elektronické a termomagnetické přístrojové jističe

Elektronické a termomagnetické přístrojové jističe

Různé technologie jističů

Na základě funkce lze přístrojové jističe rozdělit následovně:

  • Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
  • Termomagnetické jističe na ochranu před přetížením a zkratem
  • Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou
Konfigurátor CAPAROC
Váš personalizovaný systém přístrojových jističů
Vytvořte si personalizovaný systém přístrojových jističů podle svých potřeb. K tomu získáte všechna důležitá data pro plánování, jako 2D a 3D modely, systémový datový list a individuální číslo výrobku. Objednejte si vlastní individuální systém již od 1 kusu.
Nakonfigurovat nyní
Osoba před monitorem, na kterém je zobrazen konfigurátor CAPAROC

Cílené odpojení

Přístrojové jističe zabezpečují provozní prostředky zpravidla jednotlivě. V případě chyby odpojí cíleně pouze příslušný akční člen nebo snímač v chybovém obvodu.

To znamená, že proces výroby pokračuje bez přerušení.
Na základě funkce lze přístrojové jističe rozdělit následovně:

  • Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
  • Termomagnetické přístrojové jističe na ochranu před přetížením a zkratem
  • Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou
Vypínací čas v případě přetížení

Vypínací čas v případě zkratu

Vaše aplikace je optimálně zajištěna při

Tepelné přístrojové jističe vhodné nevhodné Přetížení
Termomagnetické přístrojové jističe vhodné ideální Přetížení, zkrat a dlouhé dráhy vedení (díky vypínací charakteristice SFB)
Elektronické přístrojové jističe ideální ideální Přetížení, zkrat a dlouhé dráhy vedení
Elektronický dokument
Přehled portfolia
S našimi přístrojovými jističi své zařízení bezpečně a spolehlivě ochráníte před přetížením a zkratovými proudy. Získejte více informací o celém našem portfoliu elektronických, termomagnetických a tepelných výkonových spínačů.
Otevřít elektronickou dokumentaci
Výběr z portfolia přístrojových jističů
Název brožury CAPAROC

Další informace o přístrojových jističích v podobě e-paperu

Zde získáte v digitální podobě další informace o našich přístrojových jističích. Prohlédněte si e-paper nebo si stáhněte naše brožury v podobě souborů PDF.

Elektronický přístrojový jistič PTCB

PTCB – úzký jednokanálový výkonový spínač na pouhých 6 mm

Jističe vedení, nebo přístrojové jističe

Rozdíl mezi jističi vedení a přístrojovými jističi vám rychle vysvětlíme:

Výkonové jističe v budovách a zařízeních chrání vedení pro rozvod proudu. Vypínají se pouze při zkratu v koncovém přístroji, aby bylo proudové vedení chráněno před přetížením.

Přístrojové jističe jsou naproti tomu účinným stupněm ochrany pro koncová zařízení a chrání před zkratem a přetížením. Lze je optimálně přizpůsobit spotřebičům. Proto jmenovité proudy začínají již na méně než 1 A a jsou rozděleny na malé proudové kroky. Budou-li jednotlivé spotřebiče nebo malé funkční skupiny jištěny odděleně, pak v případě poruchy mohou nepostižené části zařízení dále pracovat, pokud to celkový proces umožní.