Přehled produktových řad elektronických výkonových spínačů (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektronické výkonové spínače

Elektronické výkonové spínače umožňují díky inteligentní analýze a signalizaci poruch perfektní kontrolu stavů zařízení. Zabezpečíte tak před výpadky nejen komponenty svého zařízení, ale i své spínací síťové zdroje. Stav svého zařízení můžete sledovat prostřednictvím rozmanitých funkcí dálkového hlášení elektronických přístrojových jističů všude a kdykoli.

Více informací

Výhody elektronických přístrojových jističů

Kompletní portfolio elektronických přístrojových jističů nabízí důmyslnou ochranu vašeho systému napájení. Užijte si velmi snadnou manipulaci a jednoduchý výběr produktu.

 • Pro každý požadavek ideální přístrojová ochrana díky kompletnímu portfoliu
 • Perfektní kontrola stavů zařízení pomocí inteligentní analýzy a signalizace poruch
 • Jednoduché uvedení do provozu díky technice připojení bez použití nástrojů a intuitivní obsluze
 • Budete kdykoli a kdekoli informováni o stavu zařízení prostřednictvím dálkového ovládání a funkce dálkového hlášení
 • Kompatibilní se standardem Průmysl 4.0 díky kompletnímu sledování napájení 24 V
Systém přístrojových jističů složený z různých napájecích modulů, modulů přístrojových jističů a integrovaných rozvaděčů napětí

CAPAROC – indvidiuálně přizpůsobitelný systém přístrojových jističů

Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC

CAPAROC je váš individuální stavebnicový systém pro nadproudovou ochranu. Díky mnoha možnostem kombinace, intuitivnímu ovládání a překvapivě snadnému začlenění získáte zcela osobní standard přístrojové ochrany. S tímto systémem budete dokonale připraveni na budoucnost.

Vaše výhody

 • Přizpůsobitelný standard díky rozmanitým možnostem kombinací stavebnicového systému, který odolává času
 • Mimořádně snadná obsluha díky montáži bez nářadí, nepřerušované instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
 • Překvapivě jednoduché začlenění s rozsáhlou podporou od výběru až po digitální služby
Systém elektronických přístrojových jističů s modulem PROFINET, pojistkami a rozvaděči napětí

Systém elektronických přístrojových jističů s modulem PROFINET, pojistkami a rozvaděči napětí

CAPAROC – konfigurátor pro elektronický systém přístrojových jističů

Vytvořte si personalizovaný systém přístrojových jističů podle svých potřeb. K tomu získáte všechna důležitá data pro plánování jako 2D a 3D modely, systémový datový list a individuální číslo výrobku. Objednejte si indididuální systém již od jednoho kusu.

Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB s přemostěním na řadové svornice CLIPLINE complete

PTCB – univerzální na 6 mm

Úzké elektronické přístrojové jističe PTCB

Optimální pro jednoduché, prostorově úsporné rozvedení potenciálu: jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB lze přemostit na systém řadových svornic CLIPLINE complete. Na minimální konstrukční šířce nabízí jistič nastavení od 1 do 8 A.

Vaše výhody

 • Jednoduchá konstrukce aplikací díky přemosťování na program řadových svornic CLIPLINE complete
 • Více místa v rozvaděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
 • Flexibilní použití a menší zásoby na skladě – u každého přístroje lze nastavit hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace
Jističe řady CB E jsou tvořeny základními prvky a konektory

CB E – individuálně přizpůsobitelné

Jednokanálové elektronické přístrojové jističe CB E

Vytvořte si individuální aplikace podle svých požadavků. Nezáleží na tom, kolik spotřebičů musíte chránit. Jednokanálové přístrojové jističe lze modulárně rozšířit a přizpůsobit vašim potřebám.

Vaše výhody

 • Individuálně přizpůsobitelné díky ochranným konektorům
 • Velký výběr ochranných konektorů s pevnými hodnotami jmenovitého proudu na ochranu před nechtěnými změnami
 • Aktivní omezení proudu pro lepší vytížení předřazeného napájení
Vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBM ve 4kanálovém a 8kanálovém provedení

CBM – vícekanálové jističe s asistentem pro nastavování jmenovitého proudu

Přístrojové jističe CBM s asistentem pro nastavování jmenovitého proudu

Chraňte pomocí vícekanálových přístrojových jističů CBM 4 až 8 kanálů před přetížením a zkratovými proudy. Vhodné jmenovité proudy pro své spotřebiče nastavíte velmi snadno díky integrovaným asistentům pro nastavování jmenovitého proudu. Zvolené nastavení bude elektronicky zajištěno. Tím se zabrání nebezpečí nechtěných chybných nastavení.

Integrovaný systém včasného varování zaručuje méně výpadků. Po dosažení 80 % nastaveného jmenovitého proudu kanálu vás příslušná LED dioda varuje. Samostatný signální výstup můžete využít k dálkové signalizaci.

Aktivním omezením proudu je možné efektivněji využít předřazené napájení. Díky tomu stačí použít menší spínací síťové zdroje, a navíc se zabrání nechtěnému poklesu napětí.

Vaše výhody

 • Jednoduchá konfigurace prostřednictvím asistenta pro nastavování jmenovitého proudu
 • Aktivní omezení proudu pro lepší vytížení předřazeného napájení
 • Odstupňované nastavení jednotlivých kanálů od 0,5 A do 10 A
Kompaktní elektronické přístrojové jističe CBMC lze nastavit od 1 do 4 A a od 1 do 10 A

CBMC – kompaktní vícekanálové přístrojové jističe

Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBMC

Elektronický přístrojový jistič CBMC je přesně přizpůsobený vašim požadavkům: kombinuje kompaktní provedení a možnost individuálního nastavení. 4 kanály lze nastavit snadno a bez použití nástrojů pomocí LED tlačítek.

Integrovaný systém včasného varování zaručuje méně výpadků i u jističe CBMC. Po dosažení 80 % nastaveného jmenovitého proudu kanálu vás příslušná LED dioda varuje.

Jistič CBMC nabízí vhodné řešení také pro proudové obvody NEC třídy 2. Přístroje nastavitelné na 1 až 4 A poskytují optimální ochranu vedení a snímačů.

Pro vás to znamená jednoduché a flexibilní nastavení proudů, úsporu místa a bezpečnou ochranu všech aplikací pouze s jedním přístrojem.

Vaše výhody

 • Jednoduchá výměna přístroje beze změny plánu díky kompaktnímu provedení a možnosti individuálního nastavení
 • Proudové obvody nastavitelné bez použití nástrojů stiknutím LED tlačítek
 • Lze objednat předem nakonfigurované – pro přístrojovou ochranu přesně přizpůsobenou vašemu zařízení
Jističe CBMC mohou individuálně konfigurovat osoby u počítače

Přístrojová ochrana pomocí CBMC přesně přizpůsobená vašemu zařízení

Přesně na míru vašemu zařízení

Získejte optimální ochranu svých zařízení a objednejte si přístrojové jističe již předem nakonfigurované podle vašich požadavků. Ušetříte tak čas potřebný k programování a produkt můžete nainstalovat a rovnou uvést do provozu.

Již během objednávání se rozhodnete, jakou konfiguraci by měl váš přístroj mít. Každý jednotlivý jmenovitý proud volíte individuálně. Můžete také rozhodnout, zda bude možné nastavené hodnoty později měnit, nebo zůstanou pevně dané. V případě pevně stanovených hodnot jsou proudové hodnoty pro každý kanál natištěny přímo na čelní straně. Nastavení přístrojového jističe tak kdykoli bez námahy uvidíte i po jeho instalaci.
Objednejte si zcela osobní přístrojový jistič v požadovaném množství, již od 1 kusu.

Objednací kód je uveden na boku každého přístroje, aby doobjednávka byla co nejjednodušší. Můžete ji tak ihned provést.

Nakonfigurujte si nyní jistič CBMC přesně podle svých požadavků.

Čtyřkanálový přístrojový jistič CBMC s komunikačním rozhraním IO-Link

Komunikace IO-Link pro zajištění transparentnosti v rámci zařízení

Inteligentní řízení a rozsáhlá kontrola pomocí rozhraní IO-Link

Portfolio CBMC obsahuje také varianty s rozhraním IO-Link. Rozhraní IO-Link vám nabízí možnost integrovat přístrojové jističe do procesu monitorování a řízení procesů. Proto máte stále k dispozici data týkající se procesů a jste o nich kdykoli a kdekoli informováni.

Verze přístrojového jističe se stavovým výstupem a vstupem resetu vám pomůže rozšířit možnosti diagnostiky a řízení vašeho zařízení. Tento produkt totiž nabízí možnost zapnutí proudového obvodu na dálku. Instalace přístrojového jističe je tedy možná i na těžce přístupných místech.

Další varianta galvanicky oddělí výstupy zátěže pomocí vestavěných relé. Na rozdíl od jiných elektronických přístrojových jističů se v případě poruchy zajištěný výstup nejen přepne na vysokou impedanci, ale také se galvanicky oddělí.