Seznamte se se systémem CAPAROC

CAPAROC je elektronický systém přístrojových jističů od společnosti Phoenix Contact. Díky velkému množství modulů si sestavíte vlastní systém. Objevte možnosti systému CAPAROC.

Moduly přístrojových jističů na přípojnici

CAPAROC, individuálně přizpůsobitelný standard

Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC

CAPAROC je individuální stavebnicový systém pro nadproudovou ochranu. Díky zcela individuální konstrukci systém dokonale přizpůsobíte podmínkám vaší aplikace. Systém CAPAROC je nepřetržitě rozšiřován. Nový napájecí modul CAPAROC PM IOL má rozhraní IO-Link, které se často používá v konstrukci strojů a zařízení.

Instalace zařízení IO-Link je velmi snadná, rychlá a nevyžaduje žádné speciální školení. Další informace, které jsou ze stroje dostupné, odrážejí stav stroje. Díky rozhraní IO-Link jsou včas detekovány poruchové stavy nebo překročení prahových hodnot. Proto lze včas naplánovat údržbu. Integrovaný protokol o chybách nabízí při vyhledávání poruch v rozsahu 12 V až 24 V DC rychlou identifikaci problému.

Přístrojové jističe

Napájecí modul CAPAROC PROFINET

Centrální napájení a komunikace

Výstavba systému začíná napájecím modulem. Jeho prostřednictvím probíhá centrální napájení a komunikace. Všechny další moduly jsou napájeny přímo prostřednictvím přípojnice na zadně straně. Díky automatickému adresování modulů v systému nejsou nutné žádné další náklady. Všechny systémové informace se sbírají pomocí napájecího modulu a předávají přes dostupné rozhraní k vyhodnocení. Tímto způsobem vytvoříte transparentnost po celou 24V napájecí síť.

Příklad konstrukce 2kanálového modulu výkonového spínače v systému CAPAROC

Konstrukce systému CAPAROC 2kanálová

Pohodlná ochrana dvou kanálů

2kanálové moduly výkonových spínačů v systému CAPAROC nakonfigurujete snadno a intuitivně. Poskytují možnost kdykoli přímo na přístroji odečíst nastavený jmenovitý proud. Díky svému aktivnímu omezení proudu navíc zajišťují cílenější vytížení předřazeného napájení.

Konstrukce systému CAPAROC 4kanálová

Konstrukce systému CAPAROC 4kanálová

Ochrana až 4 kanálů na malém prostoru

1- a 4kanálové moduly výkonových spínačů se do systému zapojí přesně do daného kanálu. Díky pevným a nastavitelným jmenovitým proudům se ideálně přizpůsobí jakékoli aplikaci: od nejmenší, na konstrukční šířce pouhé 3 mm na jeden kanál, až po 4 integrované svornice rozvaděče napětí s připojovacím průřezem do 4 mm². Systém CAPAROC nabízí vše pro bezpečnou ochranu.

Příklad konstrukce Přístrojové jističe CAPAROC s rozvaděčem napětí

Konstrukce systému s rozvaděčem napětí CAPAROC

Bezpečné rozdělení proudu

Základním modulem systému CAPAROC jsou přípojnice na zadní straně. Zabezpečují napájení všech modulů v systému. Moduly můžete přidat nebo odstranit bez dodatečných instalačních nákladů. Rozvaděče napětí jsou ideálním doplněním ke každému modulu přístrojového jističe pro napájení zátěže plusových a 0 V.

CAPAROC – přizpůsobitelný systém přístrojových jističů

Snímek obrazovky s produktovou animací přizpůsobitelného systému přístrojových jističů CAPAROC
CAPAROC – přizpůsobitelný systém přístrojových jističů YouTube
Systém elektronických přístrojových jističů s modulem PROFINET, pojistkami a rozvaděči napětí

Systém elektronických přístrojových jističů s modulem PROFINET, pojistkami a rozvaděči napětí

CAPAROC – konfigurátor pro elektronický systém přístrojových jističů

Vytvořte si personalizovaný systém přístrojových jističů podle svých potřeb. K tomu získáte všechna důležitá data pro plánování jako 2D a 3D modely, systémový datový list a individuální číslo výrobku. Objednejte si indididuální systém již od jednoho kusu.