Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepěťová ochrana označuje ochranu zařízení a elektrických přístrojů před příliš vysokými špičkami napětí v důsledku spínání a zásahu bleskem. Účinný koncept ochrany před bleskem se dělí na vnitřní a vnější ochranu před bleskem. Chraňte napájení, data a signály svého zařízení. Jako součást vnitřní ochrany před bleskem proto používejte bezpečnou přepěťovou ochranu z našich rozmanitých produktových řad.

Více informací

Produktová řada

Vaše výhody

  • Ochrana všech běžných aplikací a signálů díky kompletnímu produktovému portfoliu
  • Rozmanité oblasti použití – provedení a technologie připojení pro každou aplikaci
  • Prostorově úsporná a cenově výhodná instalace díky úzkému provedení
  • S předstihem se dozvíte, co se děje, díky cloudovému dohledu nebo preventivnímu testování zásuvných svodičů
Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany pro ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Koncepci ochrany pro ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu byste měli navrhnout tak, aby byly chráněny všechny vodiče, přístroje a systémy.

Princip ochranného obvodu lze znázornit velmi jednoduše:
Představte si kruh kolem objektu, který chcete chránit. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Tím je oblast v ochranném kruhu zajištěna důsledným zabráněním přepětí vázaného na vedení.

Při plánování své koncepce ochrany zohledněte následující oblasti použití:

  • Napájení
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Informační technika
  • Vysílací a přijímací přístroje

Účinný ochranný kruh vám pomůže vytvořit kompletní ochranu proti přepětí.

Zásah bleskem ve městě

Normy v oblasti přepěťové ochrany

Jaké normy musí přepěťová ochrana splňovat?

Národní a mezinárodní normy poskytují orientaci pro vytváření koncepce ochrany před bleskem a přepětím a pro dimenzování jednotlivých ochranných přístrojů. Liší se podle regionu a oblasti použití. Všeobecně platí norma ochrany před bleskem IEC 62305. Popisuje ochranná opatření proti úderům blesku a obsahuje podrobnou analýzu rizik zaměřenou na nezbytnost, rozsah a ekonomičnost koncepce ochrany.

Podrobnosti ohledně normování a další informace k tématu přepěťové ochrany najdete na naší stránce technologie.

Oblasti použití přepěťové ochrany

Přepěťová ochrana FLT SEC typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Přepěťová ochrana FLT SEC typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Přepěťová ochrana pro napájecí zdroje

Naše svodiče přepětí typu 1+2, typu 1+2 special, typu 2 nebo typu 3 účinně ochrání vaše elektronické přístroje. Nabízíme komfortní řešení k okamžité instalaci pro všechny aplikace od napájení až po koncové zařízení.

Úzká přepěťová ochrana pro signály v rozvaděči

Úzká přepěťová ochrana pro signály v rozvaděči

Přepěťová ochrana pro techniku MaR a signály

V aplikacích měřicí, řídicí a regulační techniky (technika MaR) se sleduje a řídí velké množství signálů. Naše ochranné přístroje zabraňují poruchám a škodám způsobeným přepětím a nabízejí pro všechny aplikace optimální řešení.

Přepěťová ochrana pro informační techniku v rozvaděči

DT-LAN chrání před přepětím z datové sítě

Přepěťová ochrana pro informační techniku

Datová rozhraní jsou na přepětí mimořádně citlivá, protože pracují s nízkými úrovněmi signálu a s vysokými frekvencemi. Použijte ve svých IT zařízeních naši přepěťovou ochranu pro bezchybný přenos dat při stále stejné šířce pásma.

Svodič přepětí na ochranu vysílacích a přijímacích zařízení s anténními zesilovači

C-SAT-BOX chrání připojené TV a HiFi přístroje před přepětím

Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení

Vysílací a přijímací zařízení jsou obzvlášť ohrožená přepětím. Anténní vedení a samotné antény nad rámec jedné budovy jsou bezprostředně vystavené atmosférickým výbojům. S našimi výkonnými koaxiálními svodiči přepětí se nemusíte ničeho obávat.

Připojovací skříně generátoru s přepěťovou ochranou připravené k instalaci pro fotovoltaická zařízení

Připojovací skříně generátoru s přepěťovou ochranou připravené k instalaci pro fotovoltaická zařízení

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti zásahu bleskem a přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru připravená k okamžité instalaci a připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která bezprostředně chrání měnič před vstupy stejnosměrného nebo střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom přímo svedeny k potenciálu země.

Systém ImpulseCheck monitoruje svodič přepětí typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Systém ImpulseCheck monitoruje svodič přepětí typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Zkušební a monitorovací přístroje

ImpulseCheck je celosvětově první inteligentní asistenční systém pro přepěťovou ochranu v oblasti ochrany sítě, pomocí kterého můžete své zařízení kontrolovat v reálném čase. Systém nepřetržitě zaznamenává stav zařízení. Budete mít neustálý přehled o kondici svodiče přepětí, a můžete tak včas zabránit výpadkům.

K manuální kontrole zásuvných svodičů přepětí podle požadavků normy IEC 62305 použijte jako mobilní zkušební přístroj CHECKMASTER 2. S touto opakovanou preventivní kontrolou zabráníte výpadkům svých strojů a zařízení.

Výkonové jiskřiště k odvádění přepětí na izolační přírubě

Výkonové jiskřiště k odvádění přepětí na izolační přírubě

Výkonová jiskřiště

Při výskytu krátkodobě vyšších napětí (např. úder blesku) výkonová jiskřiště vzájemně propojují kovová tělesa, která v provozu nesmí být trvale galvanicky spojená. Chraňte např. citlivé izolační příruby v potrubí před průrazy, a předejděte tak výpadkům, prostojům nebo netěsnostem.

Achim Zirkel – odborník na přepěťovou ochranu

Achim Zirkel – odborník na přepěťovou ochranu

Věděli jste, že...

Nové normy, nejbližší bouřková sezóna, zajímavá aktuální témata: vždy vás bude informovat o aktuálních novinkách v oblasti přepěťové ochrany. Kontakt nalejdete na našich webových stránkách, na LinkedIn a také v našich brožurách. Když si jej vyhledáte, můžete se těšit na mnoho podnětných příspěvků.