Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepěťová ochrana označuje ochranu zařízení a elektrických přístrojů před příliš vysokými špičkami napětí v důsledku spínání a zásahu bleskem. Účinný koncept ochrany před bleskem se dělí na vnitřní a vnější ochranu před bleskem. Chraňte napájení, data a signály svého zařízení. Jako součást vnitřní ochrany před bleskem proto používejte bezpečnou přepěťovou ochranu z našich rozmanitých produktových řad.

Více informací

Vaše výhody

  • Ochrana všech běžných aplikací a signálů díky kompletnímu produktovému portfoliu
  • Rozmanité oblasti použití – provedení a technologie připojení pro každou aplikaci
  • Prostorově úsporná a cenově výhodná instalace díky úzkému provedení
  • S předstihem se dozvíte, co se děje, díky cloudovému dohledu nebo preventivnímu testování zásuvných svodičů
E-paper Přepěťová ochrana
Ochrana pro vysokou dostupnost zařízení
Naše nabídka přepěťových ochran nabízí téměř pro všechny aplikace vhodné řešení nepřerušovaného elektrického napájení a bezpečného přenosu dat.
Otevřít e-paper
Nabídka přepěťových ochran pro napájení, měřicí, řídící, regulační techniku, datovou a anténní techniku

Oblasti použití přepěťové ochrany


Přepěťová ochrana FLT SEC typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Přepěťová ochrana FLT SEC typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Přepěťová ochrana pro napájení

Naše svodiče přepětí typu 1+2, typu 1+2 special, typu 2 nebo typu 3 účinně ochrání vaše elektronické přístroje. Nabízíme komfortní řešení k okamžité instalaci pro všechny aplikace od napájení až po koncové zařízení.

Úzká přepěťová ochrana pro signály v rozvaděči

Úzká přepěťová ochrana pro signály v rozvaděči

Přepěťová ochrana pro techniku MaR a signály

V aplikacích měřicí, řídicí a regulační techniky (technika MaR) se sleduje a řídí velké množství signálů. Naše ochranné přístroje zabraňují poruchám a škodám způsobeným přepětím a nabízejí pro všechny aplikace optimální řešení.

Přepěťová ochrana pro informační techniku

DT-LAN chrání před přepětím z datové sítě

Přepěťová ochrana pro informační techniku

Datová rozhraní jsou na přepětí mimořádně citlivá, protože pracují s nízkými úrovněmi signálu a s vysokými frekvencemi. Použijte ve svých IT zařízeních naši přepěťovou ochranu pro bezchybný přenos dat při stále stejné šířce pásma.

Svodič přepětí na ochranu vysílacích a přijímacích zařízení s anténními zesilovači

C-SAT-BOX chrání připojené TV a HiFi přístroje před přepětím

Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení

Vysílací a přijímací zařízení jsou obzvlášť ohrožená přepětím. Anténní vedení a samotné antény nad rámec jedné budovy jsou bezprostředně vystavené atmosférickým výbojům. S našimi výkonnými koaxiálními svodiči přepětí se nemusíte ničeho obávat.

Připojovací skříň generátoru s přepěťovou ochranou pod fotovoltaickým zařízením

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Fotovoltaická zařízení kladou na přepěťovou ochranu zvláštní nároky, např. co se týká vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů nebo různých typů napětí, které je třeba ve fotovoltaických zařízeních zohlednit. Nabízíme vhodné komponenty pro vaše fotovoltaické aplikace pokrývající vše od připojovacích skříní generátorů připravených k instalaci až po jednotlivé svodiče přepětí.

Systém ImpulseCheck monitoruje svodič přepětí typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Systém ImpulseCheck monitoruje svodič přepětí typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Zkušební a monitorovací přístroje

ImpulseCheck je celosvětově první inteligentní asistenční systém pro přepěťovou ochranu v oblasti ochrany sítě, pomocí kterého můžete své zařízení kontrolovat v reálném čase. Systém nepřetržitě zaznamenává stav zařízení. Budete mít neustálý přehled o kondici svodiče přepětí, a můžete tak včas zabránit výpadkům.

K manuální kontrole zásuvných svodičů přepětí podle požadavků normy IEC 62305 použijte jako mobilní zkušební přístroj CHECKMASTER 2. S touto opakovanou preventivní kontrolou zabráníte výpadkům svých strojů a zařízení.

Výkonové jiskřiště na izolační přírubě

Výkonové jiskřiště k odvádění přepětí na izolační přírubě

Výkonové jiskřiště

Při výskytu krátkodobě vyšších napětí (např. úder blesku) výkonová jiskřiště vzájemně propojují kovová tělesa, která v provozu nesmí být trvale galvanicky spojená. Chraňte např. citlivé izolační příruby v potrubí před průrazy, a předejděte tak výpadkům, prostojům nebo netěsnostem.

Přepěťová ochrana pro nabíjecí infrastrukturu v otevřeném nabíjecím sloupku

Přepěťová ochrana pro nabíjecí infrastrukturu elektromobility

S našimi svodiči přepětí CHARX protect chráníte nabíjecí stanice a elektromobily před poškozením způsobeným přepětím, které může vzniknout v důsledku zásahu bleskem nebo procesů spínání v síti. Nabíjejte bez rizika, aby byla vaše nabíjecí infrastruktura vysoce dostupná – kdykoli a za jakéhokoli počasí.

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Koncepci ochrany pro ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu byste měli navrhnout tak, aby byly chráněny všechny vodiče, přístroje a systémy.

Princip ochranného obvodu lze znázornit velmi jednoduše:
Představte si kruh kolem objektu, který chcete chránit. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Tím je oblast v ochranném kruhu zajištěna důsledným zabráněním přepětí vázaného na vedení.

Při plánování své koncepce ochrany zohledněte následující oblasti použití:

  • Napájení
  • Měřicí, řídicí a regulační technika
  • Informační technika
  • Vysílací a přijímací přístroje

Účinný ochranný kruh vám pomůže realizovat kompletní ochranu proti přepětí.

Normy v oblasti přepěťové ochrany

Normy v oblasti přepěťové ochrany

Jaké normy musí přepěťová ochrany splňovat?

Národní a mezinárodní normy poskytují orientaci pro vytváření koncepce ochrany proti blesku a přepětí a pro dimenzování jednotlivých ochranných přístrojů. Liší se podle regionu a oblasti použití. Všeobecně platí norma ochrany proti blesku IEC 623055. Popisuje ochranná opatření proti úderům blesku a obsahuje podrobnou analýzu rizik s ohledem na nezbytnost, rozsah a ekonomičnost koncepce ochrany.