Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepěťová ochrana označuje ochranu zařízení a elektrických přístrojů před příliš vysokými špičkami napětí v důsledku spínání a zásahu bleskem. Účinný koncept ochrany před bleskem se dělí na vnitřní a vnější ochranu před bleskem. Chraňte napájení, data a signály svého zařízení. Jako součást vnitřní ochrany před bleskem proto používejte bezpečnou přepěťovou ochranu z našich rozmanitých produktových řad.

Více informací

Vaše výhody

 • Ochrana všech běžných aplikací a signálů díky kompletnímu produktovému portfoliu
 • Rozmanité oblasti použití – provedení a technologie připojení pro každou aplikaci
 • Prostorově úsporná a cenově výhodná instalace díky úzkému provedení
 • S předstihem se dozvíte, co se děje, díky cloudovému dohledu nebo preventivnímu testování zásuvných svodičů

Nové produkty

Kombinovaný svodič typu 1+2+3 s malou konstrukční šířkou
Kombinovaný svodič typu 1+2+3 – Univerzálně použitelný v oblasti před čítačem
TERMITRAB complete – ochrana pro čtyři vodiče nebo dva páry

Přepěťová ochrana: Kombinovaný svodič typu 1+2+3

Vysoký výkon při malé konstrukční šířce

Nezásuvný svodič proudu blesku typu 1 se čtyřmi dělicími jednotkami (šířka 72 mm) pro instalace 230 V AC a maximální svodový proud 25 kA ve svém kompaktním provedení se základními funkcemi splňuje vysoké požadavky na přepěťovou ochranu. Používá novou spouštěnou technologii jiskřiště na uhlíkové bázi.

To jsou hlavní vlastnosti

 • Poloviční konstrukční šířka, dvakrát více místa
 • Testováno podle normy IEC T1, T2 a T3
 • Dostupné s dálkovou signalizací
 • Možnost použití do nadmořské výšky 3 000 m

To jsou výhody

 • Větší flexibilita v rozvaděči díky úzkému provedení
 • Vysoce výkonná robustní technologie jiskřiště pro náročné aplikace, např. v telekomunikačním zařízení
 • Integrace svodiče přepětí do interního systému monitorování prostřednictvím kontaktu dálkového hlášení

Přepěťová ochrana kombinovaná se svodičem typu 1+2+3

Univerzálně použitelné v oblasti před čítačem

Kombinovaný svodič typu 1+2+3 lze montovat na lištu DIN a splňuje vysoké požadavky na ochranu před blesky dle kategorie III/IV. Díky kompaktnímu provedení jej lze zvlášť flexibilně instalovat v oblasti před čítačem. 

To jsou hlavní vlastnosti

 • Testováno podle normy IEC T1 + T2 + T3
 • Kombinovaný svodič bez svodového proudu
 • Možnost použití do nadmořské výšky 3000 m
 • Dostupné s dálkovou signalizací

To jsou výhody

 • Montáž v oblasti před čítačem díky technologii jiskřiště bez svodového proudu
 • Integrace SPD do interního systému monitorování prostřednictvím kontaktu dálkového hlášení
 • Více místa pro další komponenty v rozvaděči díky úzkému provedení

Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Ochrana pro čtyři vodiče nebo dva páry

Produktový program TERMITRAB complete byl rozšířen o kompaktní svodiče přepětí pro čtyřvodičové a dvouvodičové aplikace měřicí, ovládací a regulační techniky.

To jsou hlavní vlastnosti

 • Úspora místa 50 %
 • Údržba bez nutnosti použití nářadí
 • Mechanický ukazatel stavu na přístroji
 • Volitelná možnost dálkového hlášení

To jsou výhody

 • Účinné využití místa díky nejužší zásuvné přepěťové ochraně pro čtyři vodiče nebo dva páry
 • Snadná kontrola funkcí: přímo na místě nebo volitelně prostřednictvím dálkového hlášení s optickým monitorováním bez přídavných nákladů
 • Údržba bez nutnosti použití nářadí jednoduchým vložením nebo vyjmutím modulu přepěťové ochrany

E-paper Přepěťová ochrana
Ochrana pro vysokou dostupnost zařízení
Naše nabídka přepěťových ochran nabízí téměř pro všechny aplikace vhodné řešení nepřerušovaného elektrického napájení a bezpečného přenosu dat.
Otevřít e-paper
Nabídka přepěťových ochran pro napájení, měřicí, řídící, regulační techniku, datovou a anténní techniku

Oblasti použití přepěťové ochrany

Přepěťová ochrana FLT SEC typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Přepěťová ochrana FLT SEC typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Přepěťová ochrana pro napájení

Naše svodiče přepětí typu 1+2, typu 1+2 special, typu 2 nebo typu 3 účinně ochrání vaše elektronické přístroje. Nabízíme komfortní řešení k okamžité instalaci pro všechny aplikace od napájení až po koncové zařízení.

Úzká přepěťová ochrana pro signály v rozvaděči

Úzká přepěťová ochrana pro signály v rozvaděči

Přepěťová ochrana pro techniku MaR a signály

V aplikacích měřicí, řídicí a regulační techniky (technika MaR) se sleduje a řídí velké množství signálů. Naše ochranné přístroje zabraňují poruchám a škodám způsobeným přepětím a nabízejí pro všechny aplikace optimální řešení.

Přepěťová ochrana pro informační techniku

DT-LAN chrání před přepětím z datové sítě

Přepěťová ochrana pro informační techniku

Datová rozhraní jsou na přepětí mimořádně citlivá, protože pracují s nízkými úrovněmi signálu a s vysokými frekvencemi. Použijte ve svých IT zařízeních naši přepěťovou ochranu pro bezchybný přenos dat při stále stejné šířce pásma.

Svodič přepětí na ochranu vysílacích a přijímacích zařízení s anténními zesilovači

C-SAT-BOX chrání připojené TV a HiFi přístroje před přepětím

Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení

Vysílací a přijímací zařízení jsou obzvlášť ohrožená přepětím. Anténní vedení a samotné antény nad rámec jedné budovy jsou bezprostředně vystavené atmosférickým výbojům. S našimi výkonnými koaxiálními svodiči přepětí se nemusíte ničeho obávat.

Připojovací skříně generátoru s přepěťovou ochranou připravené k instalaci pro fotovoltaická zařízení

Připojovací skříně generátoru s přepěťovou ochranou připravené k instalaci pro fotovoltaická zařízení

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti zásahu bleskem a přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru připravená k okamžité instalaci a připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která bezprostředně chrání měnič před vstupy stejnosměrného nebo střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom přímo svedeny k potenciálu země.

Systém ImpulseCheck monitoruje svodič přepětí typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Systém ImpulseCheck monitoruje svodič přepětí typu 1+2 special v hlavním rozvodu

Zkušební a monitorovací přístroje

ImpulseCheck je celosvětově první inteligentní asistenční systém pro přepěťovou ochranu v oblasti ochrany sítě, pomocí kterého můžete své zařízení kontrolovat v reálném čase. Systém nepřetržitě zaznamenává stav zařízení. Budete mít neustálý přehled o kondici svodiče přepětí, a můžete tak včas zabránit výpadkům.

K manuální kontrole zásuvných svodičů přepětí podle požadavků normy IEC 62305 použijte jako mobilní zkušební přístroj CHECKMASTER 2. S touto opakovanou preventivní kontrolou zabráníte výpadkům svých strojů a zařízení.

Výkonové jiskřiště na izolační přírubě

Výkonové jiskřiště k odvádění přepětí na izolační přírubě

Výkonové jiskřiště

Při výskytu krátkodobě vyšších napětí (např. úder blesku) výkonová jiskřiště vzájemně propojují kovová tělesa, která v provozu nesmí být trvale galvanicky spojená. Chraňte např. citlivé izolační příruby v potrubí před průrazy, a předejděte tak výpadkům, prostojům nebo netěsnostem.

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany

Koncepci ochrany pro ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu byste měli navrhnout tak, aby byly chráněny všechny vodiče, přístroje a systémy.

Princip ochranného obvodu lze znázornit velmi jednoduše:
Představte si kruh kolem objektu, který chcete chránit. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Tím je oblast v ochranném kruhu zajištěna důsledným zabráněním přepětí vázaného na vedení.

Při plánování své koncepce ochrany zohledněte následující oblasti použití:

 • Napájení
 • Měřicí, řídicí a regulační technika
 • Informační technika
 • Vysílací a přijímací přístroje

Účinný ochranný kruh vám pomůže realizovat kompletní ochranu proti přepětí.

Normy v oblasti přepěťové ochrany

Normy v oblasti přepěťové ochrany

Jaké normy musí přepěťová ochrany splňovat?

Národní a mezinárodní normy poskytují orientaci pro vytváření koncepce ochrany proti blesku a přepětí a pro dimenzování jednotlivých ochranných přístrojů. Liší se podle regionu a oblasti použití. Všeobecně platí norma ochrany proti blesku IEC 623055. Popisuje ochranná opatření proti úderům blesku a obsahuje podrobnou analýzu rizik s ohledem na nezbytnost, rozsah a ekonomičnost koncepce ochrany.