Svodiče přepětí pro techniku MaR

Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Přepěťová ochrana zajišťuje v měřicí, ovládací a regulační technice (technika MaR) bezporuchový přenos signálů. Předpokladem bezproblémového provozu je vysoká kvalita a dostupnost přenášených signálů. Naše svodiče přepětí nabízejí pro všechny aplikace v technice MaR optimální řešení. Zabráníte tak výpadkům zařízení.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 2906750
TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Svodič přepětí
TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - Svodič přepětí
2906750

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4) ... 20 mA, schválení EX e pro zónu2, podporující HART. Lze použít v bezpečnostních obvodech až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2804610
LIT 1X2-24 - Svodič přepětí
LIT 1X2-24 - Svodič přepětí
2804610

Přepěťová ochrana v jednodílném 6,2 mm širokém modulu na nosnou lištu pro plovoucí signálový obvod ve 2vodičové technice. Kontrolováno podle druhů ochrany před výbuchem v oblastech s nebezpečím výbuchu: Ex ia IIC / Ex iaD. Způsobilý pro HART.

Go to Product Detail Page for item 1061383
TTC-6P-3-24DC-PT-I - Svodič přepětí
TTC-6P-3-24DC-PT-I - Svodič přepětí
1061383

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 3vodičový plovoucí signální obvod s vysokým jmenovitým proudem, schválení EX e pro zónu 2, podporující HART. Lze použít v bezpečnostních obvodech až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3.

Vaše výhody

  • Ochrana zcela podle potřeby díky kompletnímu produktovému portfoliu svodičů přepětí pro všechny běžné signály MaR
  • Rozmanité použití: provedení a techniky připojení přizpůsobené aplikaci
  • Jednoduchá kontrola díky zásuvnému provedení svodičů přepětí
  • Použitelné celosvětově v oblastech s nebezpečím výbuchu díky schválením ATEX a IECEx
  • Přepěťová ochrana pro techniku MaR je součástí systému COMPLETE line
Konfigurátor pro svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku

Konfigurátor pro svodiče přepětí pro měřicí, řídicí a regulační techniku v akci

Konfigurátor: Přepěťová ochrana pro techniku MaR

V měřicí, řídicí a regulační technice propojuje velké množství vedení četná rozhraní. Přes tato vedení se může do všech rozhraní vazebně napojit přepětí. Pouze ve dvou krocích se dostanete ke správné přepěťové ochraně pro měřicí, řídicí a regulační techniku.

Produktová řada TERMITRAB complete

Produktová řada TERMITRAB complete

TERMITRAB complete – program produktů od 3,5 mm

TERMITRAB complete je nejužší přepěťová ochrana pro techniku MaR na světě. S touto produktovou řadou získáte kompletní systém. Sahá od jednoduché jednostupňové přepěťové ochrany až po vícestupňové zásuvné varianty s nožovým rozpojením, signalizací a možností dálkového hlášení.

Nejužší svodiče přepětí jsou široké pouhých 3,5 mm. Získáte tím až 50% úsporu místa oproti instalacím s konstrukční šířkou 7 mm.

Ochranné přístroje řady TERMITRAB complete nabízejí mechanickou signalizaci, která zobrazuje stav ochranných přístrojů bez dodatečné pomocné energie. Volitelně dostupné moduly dálkového hlášení opticky monitorují až 40 ochranných přístrojů. Při tepelném přetížení hlásí moduly dálkového hlášení stav v podobě souhrnného hlášení prostřednictvím plovoucího kontaktu, např. do velínu.

Vlastnosti produktové řady TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Ochranné přístroje
TERMITRAB complete
Integrované nožové rozpojení TERMITRAB complete
Zásuvné varianty TERMITRAB complete
I na ochranu signálů v proudových obvodech s jiskrovou bezpečností a ochranou před výbuchem Ex i nabízí produktová řada TERMITRAB complete vhodné řešení.
Přepěťová ochrana pro techniku MaR – PLUGTRAB PT-IQ

Jednoznačné signální barvy označující stav ochranného zařízení

PLUGTRAB PT-IQ – vždy víte, co se děje

PLUGTRAB PT-IQ poskytuje vícestupňovou kontrolu nainstalovaných svodičů přepětí. Při tom jsou zohledňovány všechny konstrukční prvky ochranných obvodů omezující napětí. Řadič přivádí napětí až k 28 ochranným přístrojům. Současně zajišťuje souhrnné dálkové hlášení. Žlutý stavový signál hlásí, že vlivem častých přepětí bylo dosaženo hranice výkonu. Přepěťová ochrana je stále funkční a chrání vaše zařízení i nadále. Aby se zabránilo zbytečným servisním zásahům, doporučuje se při žlutém stavu výměna.

  • Zelená: ochranný přístroj v pořádku
  • Žlutá: dosaženo hranice výkonu, doporučena výměna
  • Červená: přetížení, nutná výměna
Zásuvná přepěťová ochrana v řadových svornicích – CLIXTRAB

CLIXTRAB: Kombinace přepěťové ochrany a svornic

Prostorově úsporné pro vysoká signální napětí

Produktová řada CLIXTRAB je koncipována pro bezpečnostní systémy, např. v železničním průmyslu. Výrobky se skládají z řadových svornic push-in s nožovým rozpojením a příslušným zásuvným svodičem pro přepěťovou ochranu. Díky standardizovanému příslušenství pro systém řadových svornic se produkty perfektně hodí do nových i stávajících instalací.

Vsaďte na jistotu s CLIXTRAB: Výkonný ochranný obvod s integrovanou ochranou proti přetížení zajišťuje maximální dostupnost vašeho systému. Bezpečnost při údržbě zaručuje mechanické kódování konektoru, které zabraňuje nesprávnému zastrčení.

Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana nabízí také rychlou a snadnou možnost diagnostiky. S volitelně dostupnou dálkovou siganlizací můžete snadno monitorovat své přístroje na dálku. Díky integraci do digitální infrastruktury budete perfektně připraveni na budoucnost. Periodické revize vyřídíte snadno zkušebním přístrojem CHECKMASTER 2.

Přepěťová ochrana pro přímé připojení k hlavám snímačů

SURGETRAB S-PT: Přepěťová ochrana pro přímou instalaci na polním přístroji

SURGETRAB S-PT – instalace přímo na polním přístroji

SURGETRAB jsou svodiče přepětí pro všechny obvyklé normované signály, které jsou upevněny příslušnými spojovacími závity přímo na hlavě snímače. Tento druh montáže šetří čas a náklady, dodatečná připojovací skříň pro montáž přepěťové ochrany není zapotřebí.

K dispozici jsou varianty připojení pro průchozí a paralelní propojení. Tím je ochranný obvod podle volby připojen buď v řadě, nebo paralelně k rozhraní snímače měřených hodnot. Pro variantu k paralelnímu propojení je zapotřebí druhý spojovací závit na hlavě snímače.

Vždy vhodná přepěťová ochrana

Společnost Phoenix Contact nabízí pro všechny požadavky techniky MaR inovativní komponenty přepěťové ochrany.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Způsob montáže nosná lišta nosná lišta nosná lišta lze přišroubovat k polnímu přístroji
Konstrukční šířka 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 palce / 3/4 palce
Technologie připojení push-in / šroub push-in / šroub šroub vedení
výměnný / není výměnný ano/ano ano/ne ano/ne ne/ne
Ukazatel stavu 2stupňový, mechanický 3stupňový, LED ne ne
Dálková signalizace volitelně ano ne ne
Test pomocí Checkmaster 2
Jiskrově bezpečné varianty

Typické aplikace v technice MaR

Svodič přepětí pro izolované signální obvody

Svodič přepětí pro izolované signální obvody

Izolované signální obvody

Analogové měřené veličiny, např. počet otáček, tlak nebo průtok, jsou zachycovány snímači a převáděny měřicími převodníky na hodnoty proudu, popř. napětí. Přenos až k řídicí jednotce nebo modulu rozpojení probíhá v rámci normovaného rozsahu hodnot. Tzv. „spínání 1×2“ se typicky používá pro podobné analogové postupy přenosu.

Tranzientně indukovaná přepětí mohou způsobit škody nejen na polním přístroji, ale i na centrální straně. Vybavte proto obě koncové strany přepěťovou ochranou pro techniku MaR.

Svodič přepětí pro signály se společným referenčním napětím

Svodič přepětí pro signály se společným referenčním napětím

Signály se společným referenčním napětím

Stavy spínání a signální kontakty jsou typické signály, které se zaznamenávají binárními vstupy řídicích jednotek. Dále se řídicími jednotkami spínají akční prvky jako např. elektromagnetické ventily. Používejte vhodnou přepěťovou ochranu a chraňte citlivé vstupy a výstupy řídicích jednotek. Často se jednotlivé binární signály spínají proti společnému referenčnímu napětí. Typická ochranná uspořádání, která zohledňují zapojení tohoto společného referenčního napětí, nabízí tzv. zapojení 2×1 nebo 4×1.

Svodič přepětí pro měření závislá na odporu

Svodič přepětí např. pro měření Pt 100

Měření závislá na odporu

Pokud je přímo prostřednictvím hodnoty odporu elektrického komponentu zjišťována měřená veličina, hrají dodatečné impedance v měřené smyčce zvláštní roli. To se týká např. měření teploty s platinovými měřicími odpory (PT 100, PT 1000), ale také s tenzometrickými páskami ve dvouvodičové technice. Produkty přepěťové ochrany MaR zpravidla obsahují impedance v podélných cestách. Pokud jsou impedance přivedeny do okruhu bez nové kalibrace, je výsledek měření v důsledku změny celkové impedance zkreslen. Varianty spínání bez dodatečných podélných odporů zjednodušují instalaci přepěťové ochrany u podobných aplikací.

Úzká přepěťová ochrana TERMITRAB complete pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Přepěťová ochrana pro všechny aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

V chemickém a petrochemickém průmyslu vznikají v důsledku technologických procesů stále častěji výbušné atmosféry. Jsou vyvolány např. unikajícími plyny, parami nebo mlhou. Ale i v mlýnech, na sýpkách, v cukrovarech a ve výrobnách krmiv se mohou kvůli prachu vyskytnout atmosféry s nebezpečím výbuchu.

Svodiče přepětí pro oblast s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním podmínkám. Produkty tak splňují zvláštní požadavky ochrany před výbuchem „Izolační bezpečnost“. Všechny svodiče přepětí pro proudový obvod s jiskrovou bezpečností nabízí maximální bezpečnost, protože jsou zahrnuty do kategorie „Ex ia“. V této kategorii nesmí být provozní prostředek schopen způsobit zažehnutí, a to ani při výskytu dvou nezávislých chyb.

Montáž je přípustná v zóně Ex 1, Ex 2 nebo v oblasti bez nebezpečí výbuchu. Další vedení připojených signálů je dovoleno do zóny Ex 0. Některé výrobky navíc splňují požadavky druhu ochrany před výbuchem „Tlakové zapouzdření“. Schválení probíhají podle ATEX a IECEx.

Svodič přepětí TERMTIRAB complete s jednostupňovým ochranným obvodem

Svodič přepětí TERMTIRAB complete s jednostupňovým ochranným obvodem

Jednostupňové ochranné přístroje

V ideálním případě je koncept přepěťové ochrany vytvořen ve více stupních. To znamená optimální řazení rychle reagujících konstrukčních dílů, např. supresorových diod, a výkonných ochranných přístrojů, jako jsou plynové bleskojistky. Vzniklou mezeru mezi oběma těmito ochrannými stupni uzavírají varistory. Reagují pomaleji než diody, mají však vyšší vybíjecí schopnost.

Jednostupňové ochranné přístroje jsou vybaveny pouze jedním konstrukčním dílem. Hodí se např. pro dodatečné zajištění dlouhých vedení v poli, u vstupu do budovy nebo na přechodu různých ochranných zón. Jednostupňové ochranné přístroje s ochranou podélného napětí nabízejí ochranu před přepětím mezi jednotlivými signálovými vodiči. Varianty s ochranou příčného vedení zajišťují ochranu jednoho vodiče a země nebo ground.