PT-IQ-4X1-24DC-UT - Svodič přepětí
2800982

Přepěťová ochrana sestávající z ochranné hlavice a základního prvku, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro čtyři signálové vodiče se společným vztažným potenciálem.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku

Kompatibilní produkty
Vaše výhody

Prediktivní monitorování pomocí 3stupňového LED displeje
Začlenění stavového hlášení do řídicího systému zařízení prostřednictvím souhrnného dálkového hlášení
Pevná a bezchybná instalace prosttřednictvím spojovacího prvku na nosnou lištu
Velmi snadná údržba díky dvoudílné konstrukci
Maximální ochrana pro aplikace měřicí, řídicí a regulační techniky díky vysoké vybíjecí schopnosti