Otevřený rozvaděč s právě konstruovaným strojem

Strojírenství Jsme vaším silným partnerem

Strojírenství představuje globální a velmi dynamický trh. Konkurence, s níž se jako prodávající potýkáte, je tvrdá. Musíte vyhovět požadavkům zákazníků a vytvořit nabídku výrobků a výkonů, která bude dlouhodobě konkurenceschopná. Ústředními body jsou při tom ekonomičnost, kvalita, flexibilita a výkonnost vašich strojů. Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlé portfolio výrobků a služeb, jejichž úkolem je podstatný přínos k vaší konkurenceschopnosti.

Brožura Strojírenství:
Produkty a řešení pro váš úspěch ve strojírenství
V naší 40stránkové brožuře najdete rozsáhlé informace o naší nabídce řešení pro strojírenství. Zjistěte více o našich produktech a jejich typických případech použití a také o naší historii, kompetencích a službách.
Stáhnout
Otevřený rozvaděč
Koláž znázorňující konstrukci strojů společnosti Phoenix Contact v 60. letech, v současnosti a v budoucnu

Konstrukce strojů u Phoenix Contact

Strojírenství má u nás tradici

Společnost Phoenix Contact je úzce spojena se sektorem strojírenství. Naše vlastní strojírenství podporuje spolu se 180 pracovníky všechny vývojové a výrobní oblasti po celém světě. Díky tomu velmi dobře známe vaše každodenní výzvy.

Portfolio nabídky sahá od vytvoření manuálně ovládaných zařízení až po komplexní výrobní systémy. Společně vyvíjíme kvalitní výrobní prostředky, inovativní řešení a nejmodernější výrobní technologie.

Žena a průmyslový robot spolupracují při výrobě a kontrole elektronických součástí

Na cestě k inteligentní továrně – spolupráce člověka a stroje ve společnosti Phoenix Contact

Digitalizace ve strojírenství

Cílem digitalizace je smart factory – inteligentní továrna. Zde probíhá efektivní a přizpůsobivá výroba, která v každém okamžiku dosahuje ideálního výkonu. Samostatně se organizující sítě tvorby hodnot je možné oprimalizovat podle různých kritérií, např. z hlediska nákladů, dostupnosti nebo spotřeby zdrojů.

Spolu se zákazníky a partnery aktivně vytváříme řešení pro budoucnost. S téměř stoletými zkušenostmi ve strojírenství a automatizaci jsme nejlépe vybaveni k digitální transformaci našeho světa na inteligentní výrobu zítřka.

Rozsáhlý sortiment výroby, vlastní konstrukce strojů a know-how expertů v automatizaci jsou pouze tři z mnoha důvodů, proč je společnost Phoenix Contact spolehlivým partnerem. Ve vlastní výrobě posouváme hranice toho, co je dnes možné. Zvyšte svoji konkurenceschopnost s inteligentnější výrobou pro maximální efektivitu a flexibilitu. K těmto účelům vyrábíme komponenty, systémy a řešení.

Pohled do digitální továrny

Digital Factory

Digitalizace staví výrobu před řadu náročných úkolů – ale především nabízí bezpočet možností pro zvýšení produktivity a dostupnosti zařízení. Využijte data svých strojů a procesní data k vytvoření flexibilnější a efektivnější výroby. Položte základ pro nové obchodní modely zaměřené na data, a dlouhodobě tak zajistěte svoji konkurenceschopnost.