Osoby v prostředí továrny Muž představuje a popisuje stroj ostatním zaměstnancům.

Váš silný partner pro strojírenství

Strojírenství představuje globální a velmi dynamický trh. Konkurence, s níž se jakožto prodávající potýkáte, je tvrdá. Jde o to vyhovět požadavkům vašich zákazníků a vytvořit nabídku výrobků a výkonů, která bude dostatečně konkurenceschopná. V popředí přitom stojí hospodárnost, kvalita, flexibilita a výkonnost vašich strojů. Phoenix Contact nabízí rozsáhlé portfolio výrobků a služeb – podstatný přínos k vaší konkurenceschopnosti.

Interaktive Image Map: příklad rozvaděče pro strojírenství
Řízení
Digitalizace, propojení do sítě a globalizace hospodářských a technických systémů s sebou přináší nové požadavky na automatizaci. Z tohoto důvodu společnost Phoenix Contact nabízí průkopnická řešení PLC, systémy V/V a softwary PLC.
Zjistit více
Řízení
Zásobování a ochrana
Spolehlivé a stabilní napájení zamezuje škodám na strojích a zařízeních. Řada COMPLETE line nabízí široký produktový program, který pokrývá všechny funkce bezpečné a celkové energetické infrastruktury.
Zjistit více
Zásobování a ochrana
Úprava signálů
Řada COMPLETE line nabízí vše, co vaše aplikace vyžaduje – spínání, oddělování, dohled, zesilování nebo násobení – od univerzálních reléových systémů pro standardní aplikace přes vysoce kompaktní reléové moduly v roli rozhraní k řídicím jednotkám až po oddělovací zesilovače se síťovým připojením i bez něj.
Zjistit více
Úprava signálů
Připojení
Řada COMPLETE line nabízí velký výběr různých řadových svornic k připojení různých aplikací v rozvaděči. Všechny produkty se vyznačují snadnou instalací, standardizovaným příslušenstvím a praktickým designem.
Zjistit více
Připojení
Bezpečná komunikace
Stále více se rozmáhající digitalizace průmyslu vyžaduje bezpečné síťové propojení stále většího počtu zařízení v rozvaděči. Řada COMPLETE line nabízí komplexní produktová řešení pro průmyslovou komunikaci a ochranu všech relevantních dat.
Zjistit více
Bezpečná komunikace
Funkční bezpečnost
Bezpečnostní řešení z programu COMPLETE line optimálně chrání osoby i zařízení. Všechny bezpečnostní produkty disponují certifikací úrovně integrity zabezpečení a vyznačují se snadnou konfigurací a instalací.
Zjistit více
Funkční bezpečnost
Spínání zátěže
Elektromotory pohánějí mnoho průmyslových přístrojů. Řada COMPLETE line nabízí inovativní a chytré produkty pro vaši aplikaci.
Zjistit více
Spínání zátěže
Zásobování a ochrana v poli
Častou výzvou ve strojírenství je spolehlivé zásobování decentrálně instalovaných spotřebičů v poli. COMPLETE line nabízí pro tuto úlohu univerzální řešení s krytím IP67.
Více informací
Zásobování a ochrana v poli
Bezpečná komunikace v poli
Struktura a funkce zařízení vyžadují podle okolností použití přístrojů a komponent pro komunikaci i mimo rozvaděč. COMPLETE line nabízí navzájem sladěná řešení pro nejrůznější aplikace.
Více informací
Bezpečná komunikace v poli
Přenos signálů
Ve strojírenství se nacházejí různé senzory a aktory i jejich připojení v poli. COMPLETE line nabízí řešení pro flexibilní, modulární a efektivní připojení těchto komponent v poli.
Více informací
Přenos signálů
Spojení v poli
Ve strojírenství se používají pro technologii připojení nejrůznější řešení. Od rozvaděče až k poli nabízí COMPLETE line inovativní produkty, které přesvědčí svojí robustností, flexibilitou a jednoduchou manipulací.
Více informací
Spojení v poli
Brožura Strojírenství:
Produkty a řešení pro váš úspěch ve strojírenství
V naší 40stránkové brožuře najdete rozsáhlé informace o naší nabídce řešení pro strojírenství. Zjistěte více o našich produktech a jejich typických případech použití a také o naší historii, kompetencích a službách.
Stáhnout
Otevřený rozvaděč
Tři obrázky znázorňující konstrukci strojů společnosti Phoenix Contact v 60. letech, v současnosti a v budoucnu.

Strojírenství u společnosti Phoenix Contact.

Konstrukce strojů má u nás tradici

Společnost Phoenix Contact je úzce spojena se sektorem strojírenství. Vlastní konstrukce strojů podporuje spolu se 180 pracovníky všechny vývojové a výrobní oblasti po celém světě. Díky tomu velmi dobře známe vaše každodenní výzvy.

Portfolio nabídky přitom sahá od vytvoření manuálně ovládaných zařízení až po komplexní výrobní systémy. Společně vyvíjíme kvalitní výrobní prostředky, inovativní řešení a nejmodernější výrobní technologie.

Žena a průmyslový robot spolupracují při výrobě a kontrole elektronických součástí.

Na cestě k inteligentní továrně – spolupráce člověka a stroje ve společnosti Phoenix Contact.

Digitalizace ve strojírenství

Cílem digitalizace je smart factory – inteligentní továrna. Zde probíhá efektivní a přizpůsobivá výroba, která v každém okamžiku dosahuje optimálního výkonu. Samostatně se organizující sítě tvorby hodnot je možné optimalizovat podle různých kritérií, například z hlediska nákladů, dostupnosti nebo spotřeby zdrojů.

Spolu se zákazníky a partnery aktivně utváříme řešení pro budoucnost. S téměř 100letými zkušenostmi ve strojírenství a automatizaci jsme nejlépe vybaveni k digitální transformaci našeho světa na inteligentní výrobu zítřka.

Rozsáhlý sortiment výroby, vlastní konstrukce strojů a know-how expertů v automatizaci jsou pouze tři z mnoha důvodů, proč je společnost Phoenix Contact spolehlivým partnerem. Ve vlastní výrobě posouváme hranice toho, co je dnes možné. Zvyšte svoji konkurenceschopnost díky inteligentnější výrobě pro maximální efektivitu a flexibilitu. K těmto účelům vyrábíme komponenty, systémy a řešení.

Pohled do digitální továrny

Digital Factory

Digitalizace staví výrobu před řadu náročných úkolů – ale především nabízí bezpočet možností pro zvýšení produktivity a dostupnosti zařízení. Využijte data svých strojů a procesní data k vytvoření flexibilnější a efektivnější výroby. Položte základ pro nové obchodní modely zaměřené na data, a dlouhodobě tak zajistěte svoji konkurenceschopnost.