Modulární a flexibilní konstrukce strojů

Modulární konstrukce strojů

  • V dnešní době musí být možné rychle přizpůsobit stroje změnám na trhu
  • Modulární koncepce strojů zaručují zákazníkům nejvyšší možnou flexibilitu
  • Modulární strojírenství usnadňuje přepravu a instalaci rozsáhlých strojů u zákazníků

Muž nastavuje modulární výrobní zařízení na svorky desek plošných spojů

Přehled modulární konstrukce strojů Modulárně konstruované stroje a rozvaděče můžete uspořádat paralelně a na místě určení je snadno, rychle a bezpečně smontovat. V případě potřeby svůj stroj rychle upravíte, a zvýšíte tak míru jeho využití.

Interaktivní obrazová mapa: Modulárně sestavená výrobní linka
Snížení nákladů na programování
S decentralizovanými stroji a koncepcemi zařízení můžete používat menší řídicí jednotky a automatizační řešení.
Snížení nákladů na programování
Rychlejší montáž, uvedení do provozu a přestavba
Jednotná rozhraní umožňují rychlou montáž jednotlivých modulů systému do jedné výrobní linky a rychlou přestavbu nebo dodatečné vybavení stroje.
Rychlejší montáž, uvedení do provozu a přestavba
Flexibilní přestavba nebo dodatečné vybavení
Kombinace jednotlivých výrobních kroků umožňuje flexibilní výrobu a přizpůsobování výrobních zařízení měnícím se požadavkům trhu. Kromě toho můžete pružně reagovat na poruchy a dále pokračovat ve výrobě.
Flexibilní přestavba nebo dodatečné vybavení
Rychlejší a flexibilnější dodávky
Kompaktní moduly strojů se snadněji a rychleji přepravují.
Rychlejší a flexibilnější dodávky
Zaměstnanci připojují robustní konektory ve strojírenství

Technologie připojení pro pole

Ve strojírenství se používají pro technologii připojení různá řešení. Od rozvaděče až k poli nabízí COMPLETE line inovativní produkty, které přesvědčí svojí robustností, flexibilitou a jednoduchou manipulací.
Pro připojení senzorů a aktorů a pro připojení k rozvaděči zahrnuje portfolio COMPLETE line škálovatelná řešení pro přenos signálů, dat a energie.

Připojení senzorů a akčních členů v poli ve strojírenství

Přenos signálů

Na řídicí jednotku strojů jsou kladeny rozmanité požadavky. Zatímco řídicí jednotka stroje se nachází dobře chráněná před okolními vlivy v rozvaděčích, jsou četné senzory a aktory i jejich připojení umístěny v poli. COMPLETE line nabízí řešení pro flexibilní, modulární a efektivní připojení těchto komponent v poli.