Modulární výrobní linka z vlastní konstrukce strojů společnosti Phoenix Contact

Výroba bez přerušení v modulární montážní lince Vlastní konstrukce strojů má ve společnosti Phoenix Contact tradici

Pro vysoce automatizované montážní linky, které produkují kvalitativně prvotřídní komponenty, je předpokladem konstrukce strojů s inovativními nápady, rozsáhlou kompetencí i dlouholetými zkušenostmi.

Proto si vlastní oddělení strojírenství společnosti Phoenix Contact vyvíjí a vyrábí odpovídající systémy samo. Mimo jiné jsou navrhovány a realizovány vysoce taktované montážní systémy s nízkými dobami cyklu.

S 260 zaměstnanci podporuje oblast všechny obchodní oblasti společnosti Phoenix Contact i rozvíjející se výrobní pracoviště po celém světě.

Modulárně vytvořená montážní linka pro moduly V/V Axioline ve společnosti Phoenix Contact

Modulárně konstruovaná montážní linka

Příkladem pro inovativní sílu konstrukce strojů je modulárně vytvořená montážní linka pro moduly V/V Axioline. V současné době se v zařízení vyrábí více než 100 různých modulů V/V. Aby byla taková flexibilita možná, pohybují se vyráběné komponenty celým zařízením na nosičích součástí v oběžném systému.

Montážní linka této velikosti musí kvůli rychlé amortizaci pracovat nepřetržitě. Má-li být zabráněno prostojům, je nezbytná vysoká spolehlivost všech konstrukčních dílů. Zvlášť významný je napájecí zdroj, neboť není-li řídicí jednotka napájena 24 V DC, dojde k jejímu výpadku a stroj stojí.

Zdroj nepřerušovaného napájení Quint UPS IQ nainstalovaný v centrálním rozvaděči

Napájení v centrálním rozvaděči

K napájení centrálního rozvaděče se ve strojírenství používá zdroj nepřerušovaného napájení QUINT DC UPS.

Náklady při ztrátě dat nebo přerušení výroby jsou velmi vysoké, proto je zdroj nepřerušeného napájení smysluplné řešení. Napájecí zdroj napájí řídicí jednotku a průmyslové PC při výpadku proudu dostatečnou dobu 24 V DC, takže se důležitá data procesu uloží a průmyslové PC se kontrolovaně vypne.

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401