Od založení společnosti v Essenu jsme mnohé zažili a řadu procesů uvedli do pohybu. Zde získáte přehled o stoleté historii společnosti Phoenix Contact, kterou charakterizují především četné technické inovace a zodpovědní lidé. Zjistěte více o důležitých milnících na cestě od počátků v Essenu až k postavení významného celosvětového výrobce v oblasti elektrotechniky.

1923: Společnost Phönix Elektro- und Industrie-Bedarfsgesellschaft zahajuje svou činnost

Po první světové válce se chtěl Hugo Knümann osamostatnit. Před válkou působil jako obchodník v jižním Německu, nyní se vrátil do svého rodného města Essenu. V roce 1923 zakládá společnost Phönix Elektro- und Industrie-Bedarfsgesellschaft. Předmětem podnikání společnosti je „obchod s elektrotechnickými a průmyslovými výrobky“.

Avšak o regulovaném hospodářství v této době ještě nelze ani uvažovat. V konfliktu kolem německého placení reparací obsadily v roce 1923 francouzské vojenské oddíly Porúří. Tento konflikt vrcholí na německé straně hyperinflací. Krize byla zažehnána až po zavedení rentové marky a pan Knümann mohl konečně zahájit provoz.

Sídlo společnosti Phoenix Contact na essenském hlavním nádraží
Zakladatel společnosti Phoenix Contact Hugo Knümann
Letecký snímek města Essen z roku 1920
Sídlo společnosti Phoenix Contact na essenském hlavním nádraží

Sídlo společnosti se zpočátku nachází v essenské Huysenallee. Ještě ve dvacátých letech minulého století se společnost přestěhovala do prostor pod arkádami essenského hlavního nádraží.

Na obrázku je vidět světelnou reklamu této mladé firmy.

Zakladatel společnosti Phoenix Contact Hugo Knümann

Hugo Knümann, narozený v roce 1884, pocházel z dynastie obchodníků s nábytkem v Essenu.

On sám se celý život cítil obchodníkem. Svou vlastní výrobu nikdy nezaložil. Tato společnost je čistě distribuční a Knümann je denně na cestách, aby sjednával obchodní zakázky a prodával své produkty.

Letecký snímek města Essen z roku 1920

Dvacátá léta minulého století byla v Porúří zlatými léty uhlí, železa a oceli. Díky industrializaci ve městě Essen vzkvétají obchod a řemesla. Mnoho důležitých Knümannových zákazníků sídlí v blízkosti hlavního nádraží.

1928: Vynález řadové svornice

V roce 1928 došlo k osudovému setkání: Hugo Knümann se seznámil s inženýrem společnosti RWE Heinzem Müllerem. Ten mu vypráví o 10pólových keramických blocích, které jsou však vzhledem ke svým vlastnostem velmi neflexibilní. Zde se zrodí Knümannův nápad tyto bloky rozdělit a jednotlivě je uspořádat jako řadové svornice na nosné liště. Tím se zrodila řadová svornice. Jejím vynálezcem je podle pozdějšího záznamu v patentovém spisu Hugo Knümann.

První svornice pro elektrárny řaditelná na nosných lištách od společnosti Phoenix Contact
Reklama RWE kolem roku 1930
Řadová svornice s ražbou RWE-Phönix
První svornice pro elektrárny řaditelná na nosných lištách od společnosti Phoenix Contact

Původní patentový spis sice již není k dispozici, avšak pozdější patentové spisy odkazují na starší znění a uvádějí jako „vynálezce“ Huga Knümanna.

Reklama RWE kolem roku 1930

Společnost RWE patří k nejvýznamnějším dodavatelům energie na německém území a stala se jedním z prvních Knümannových zákazníků.

Zde: Světelná reklama RWE v Essenu, kolem roku 1930.

Řadová svornice s ražbou RWE-Phönix

První řadové svornice jsou ukázkou toho, jak těsně byla RWE spojena s mladou společností: Měly ražbu „RWE-Phönix“.

1943: Válka a stěhování do Blombergu

Ve 30. letech pracovalo v Knümannově závodě, který se v této době přejmenoval na Phönix Elektrizitätsgesellschaft, již asi dvanáct zaměstnanců. Stejně jako mnoho dalších firem nezůstal ani Phönix ušetřen nepokojů nacistické doby. Podle skrovných zdrojů se sice pan Knümann ani jeho zaměstnanci politicky neangažovali. Po vypuknutí druhé světové války hlásilo v roce 1939 mnoho zákazníků mimořádnou „naléhavost“ v podnikání – zbrojní výroba měla v této době zvláštní prioritu.

Válka došla i do Essenu: Dne 13. března 1943 bylo při náletu zasaženo sídlo firmy. Knümann se rozhodl společnost přestěhovat: Přes jednoho z příbuzných narazí na poklidné město Blomberg ve východním Vestfálsku-Lippe. V restauraci Bürgerheim tohoto malého města se nyní spouští provizorní výroba.

Poválečný snímek hlavního nádraží v Essenu
Essen v období nacionálního socialismu
Ursula Lampmann
Poválečný snímek hlavního nádraží v Essenu

Sídlo společnosti v Essenu muselo být evakuováno kvůli silnému bombardování města. Synovec Huga Knümanna se jako zástupce čokoládovny Trumpf často pohybuje po okolí a je to právě on, kdo nejspíš přichází s popudem k rozhodnutí o náhradním ubytování v restauraci v Blombergu v oblasti Lippe.

Essen v období nacionálního socialismu

Essenské doly a firma Krupp byly důležitou součástí válečného hospodářství. Nacisté městu přezdívali „říšská zbrojnice“. Zde: Důl Zollverein, snímek z roku 1949.

Ursula Lampmann

V roce 1937 ve věku 17 let nastoupila Ursula Lampmann do společnosti Phönix Elektrizitätsgesellschaft jako obchodní referentka.

Nejprve převzala kancelářskou činnost, ale v roce 1943 po přestěhování do Blombergu získala obchodní plnou moc. V následujících desetiletích se rozhodujícím způsobem podílela na spoluutváření společnosti.

1953: Začátek nové éry

Díky přátelství s patentovým zástupcem se Hugo Knümann seznamuje s vystudovaným silnoproudým inženýrem Josefem Eisertem. Když Hugo Knümann v roce 1953 umírá, přebírají vedení společnosti Josef Eisert a Ursula Lampmannová. Eisert, který dříve zastával vedoucí pozici ve společnosti Siemens, je skutečným vývojářem, vlastníkem mnoha patentů svornic a v roce 1949 vstupuje do firmy.

Pod vedením Josefa Eiserta se společnost zásadně mění: Z čistě distribuční společnosti se stává firma s vlastní výrobou: V Blombergu brzy vzniká nástrojárna, výroba plastů, šroubárna, montáž, zámečnictví, sklad a expedice.

Zaměstnanci společnosti Phönix před budovou Bürgerheim v Blombergu
Společnost Phönix Elektrizitätsgesellschaft na veletrhu
Josef Eisert ve své kanceláři
Zaměstnanci společnosti Phönix před budovou Bürgerheim v Blombergu

Malá skupinka zaměstnanců společnosti Phönix před budovou Bürgerheim v Blombergu, kde měla zpočátku společnost své sídlo.

Chod společnosti v této době formují především ženy. Heslem dne je pragmatičnost: Velký sál se využívá k montážím a dlouhá kuželková dráha ve sklepě slouží jako sklad jednotlivých dílů.

Společnost Phönix Elektrizitätsgesellschaft na veletrhu

Po válce je společnost Phönix Elektrizitätsgesellschaft zastoupena na mnoha veletrzích. Zde se Josef Eisert seznamuje se sauerlandskými podnikateli, Ernstem Noellem a Eugenem Bergem. Mezi třemi muži mělo dojít k živé výměně informací ohledně výroby elektrotechnického zboží. Výsledkem tohoto veletržního seznámení byla úzká spolupráce.

Josef Eisert ve své kanceláři

Inženýr Josef Eisert formuje myšlenku široké tvorby vlastních hodnot ve společnosti Phoenix Contact.

Do dnešního dne vyrábí společnost sama vše, co pro své produkty potřebuje. Od strojů, přes nástroje a dokonce i šrouby.

1957: Mezi Essenem a Blombergem

Od 50. let minulého století odebírá společnost Phönix Elektrizitätsgesellschaft vysekávané a ohýbané díly pro výrobu z nedalekého Sauerlandu od firmy Noelle und Berg, dnešní dceřiné společnosti Phoenix Feinbau sídlící ve městě Lüdenscheid. Začátek spolupráce s firmou Noelle und Berg je určující pro vznik skupiny Phoenix Contact a klíčový okamžik na cestě k nezávislosti na dodavatelích.

V roce 1957 vzniká první výrobní hala v oblasti Flachsmarkt v Blombergu. Sem je nejprve umístěna lisovna duroplastu, šroubárna, montáž a expedice. V souvislosti s tím bylo přijato rozhodnutí zůstat v Blombergu. V roce 1966 se na Flachsmarkt stěhuje i oddělení administrativy, které dosud zůstávalo v Essenu.

Firma Noelle und Berg
Učni společnosti Phönix Elektrizitätsgesellschaft 1957
Vznik první výrobní haly společnosti Phoenix Contact v lokalitě Flachsmarkt v Blombergu
Firma Noelle und Berg

Sortiment výrobků firmy Noelle und Berg zpočátku zahrnoval svícny, plakety, podložky a části kontaktů.

V roce 1955 dochází k fúzi se společností Phönix Elektrizitätsgesellschaft.

Učni společnosti Phönix Elektrizitätsgesellschaft 1957

Za účelem zajištění personální nezávislosti zahájila společnost Phönix Elektrizitätsgesellschaft v roce 1957 vzdělávání vlastních odborníků: Erhard Hönig (3. zleva vzadu) a Helmut Conrad (2. zprava) byli prvními učni ve firmě. Vyučili se nástrojaři.

Vznik první výrobní haly společnosti Phoenix Contact v lokalitě Flachsmarkt v Blombergu

Výstavbou první výrobní haly v části Flachsmarkt bylo stvrzeno rozhodnutí pro sídlo společnosti ve městě Blomberg. Postupně začaly vznikat nové haly.

1975: Přechod na novou generaci

Klaus Eisert nastoupil do společnosti v roce 1961 hned po dokončení studií. Začínal jako konstruktér v oddělení vývoje a po přestěhování do Blombergu v roce 1966 převzal oddělení marketingu a prodeje. V roce 1962 jej do společnosti následoval jeho bratr Jörg Eisert (†) a v roce 1972 Gerd Eisert (†). Jörg Eisert převzal oblast výroby a později vedení celé společnosti Phoenix Feinbau. S příchodem Gerda Eiserta se zahraniční obchod dal do pohybu. Gerd Eisert vybudoval celou řadu zahraničních zastoupení a mezinárodních dceřiných společností.

Po smrti Josefa Eiserta v roce 1975 rozšířil program řadových svornic, vybudoval vlastní závod na výrobu strojů a zbavil společnost závislosti na dodavatelích. Areál společnosti se mezitím rozrostl na 11 budov. Od tohoto okamžiku přebírají vedení společnosti tři bratři Eisertové společně s Ursulou Lampmann (†).

Josef Eisert a syn Jörg
Reklama společnosti Phönix Klemmen v novinách
Firemní fotbalový tým FC Phoenix
Josef Eisert a syn Jörg

Josef Eisert (uprostřed) a syn Jörg (2. zprava), 60. léta 20. století.

Jörg Eisert zemřel v roce 1979 při autonahodě na cestě z Blombergu do Lüdenscheidu.

Reklama společnosti Phönix Klemmen v novinách

Také v reklamě vane čerstvý vítr. Ve společnosti Phönix Klemmen, jak se nyní začala firma nazývat, vládne sebevědomí díky příznivému rozvoji podnikání.

Firemní fotbalový tým FC Phoenix

Trojice bratrů Eisertových reprezentuje také ve vlastním firemním fotbalovém týmu FC Phönix.

1987: Představení systému polní sběrnice INTERBUS na hannoverském veletrhu

V roce 1974 byla na odborném veletrhu v Mnichové představena minisvornice MKDS pro desky plošných spojů a stala se vzorem standardního šroubového připojení desek plošných spojů. Úspěchem MKDS začíná éra programu „zelené“elektroniky. Sortiment výrobků se stále více rozšiřuje směrem k elektronice. Cestu do katalogu výrobků si našly také svorky desek plošných spojů, konektory desek plošných spojů, relé, měniče a mnoho dalších elektronických produktů. V roce 1983 následovaly produkty pro přepěťovou ochranu.

V roce 1987 byl na veletrhu v Hannoveru představen systém polní sběrnice INTERBUS. Tím byl ve společnosti Phoenix Contact položen základ pro průmyslové propojení do sítě. Síť pro sériový přenos dat nabízí otevřenost od senzoru po řídicí jednotku nad rámec systému a používá se k automatizaci výrobních zařízení.

Firemní štít Phönix Klemmen se mění na Phoenix Contact
Společný stánek Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe 1994
Technologie přepěťové ochrany TRABTECH byla představena na veletržním stánku
Firemní štít Phönix Klemmen se mění na Phoenix Contact

Z Phönix Klemmen se v roce 1981 stává Phoenix Contact. Díky novému názvu bylo dosaženo jednotné použitelnosti této značky. Anglický název podtrhuje mezinárodní zaměření společnosti.

Společný stánek Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe 1994

Sběrnicí INTERBUS se společnost Phoenix Contact trefila do černého: Společně s dalšími firmami střední velikosti založila „Alianci pro průmyslové propojení do sítě“, aby mohli tuto oblast společně dále rozvíjet. Zde: Společný stánek na veletrhu Hannover Messe, 1994.

Technologie přepěťové ochrany TRABTECH byla představena na veletržním stánku

Na ochranu citlivé elektroniky přístrojů a zařízení před přepětím vyvinula společnost Phoenix Contact zařízení s absorpční technikou, které se od roku 1985 prodávají pod ochrannou známkou TRABTECH.

1990: Skupina Phoenix Contact se rozrůstá

V 90. letech 20. století se společnost neustále rozrůstá. Po sjednocení Německa se německá distribuční síť rozšiřuje do nových spolkových zemí. Gerd Eisert neúnavně cestuje po celém světě, aby navazoval obchodní vztahy a získával nové prodejní partnery.

Od otevření první zahraniční pobočky v USA v roce 1981 byly založeny prodejní společnosti na všech kontinentech. Nezávislý zkušební ústav Phoenix Testlab zahajuje roku 1994 svoji činnost v Blombergu. V následujících letech se kvalifikuje pro celou řadu testovacích akreditací. Od přelomu tisíciletí představuje společnost Phoenix Contact celý hodnotový řetězec v automatizaci, s vlastní řídicí technikou a s úzkou spoluprací s pozdější společností skupiny KW-Software.

Položení základního kamene dceřiné společnosti Phoenix Contact v Nankingu v Číně
Phoenix Contact Electronics v Bad Pyrmontu z ptačí perspektivy
Testovací laboratoř Phoenix
Položení základního kamene dceřiné společnosti Phoenix Contact v Nankingu v Číně

Jen v devadesátých letech se skupina Phoenix Contact rozrostla o 21 dceřiných společností. V roce 1993 založila společnost Phoenix Contact dceřinou společnost mimo jiné v čínském Nankingu.

Phoenix Contact Electronics v Bad Pyrmontu z ptačí perspektivy

V roce 1994 založila společnost Phoenix Contact vlastní závod s elektronikou v Bad Pyrmontu. Dceřiná společnost v tomto lázeňském městě se specializuje na vývoj a výrobu elektronických modulů a automatizační techniky.

Od roku 1996 se zde používá technologie Surface Mount Technology (SMT) jako nová technologie výroby k osazování desek plošných spojů konstrukčními prvky.

Testovací laboratoř Phoenix

Testovací laboratoř skupiny Phoenix Contact byla nejprve otevřena pod názvem EMV-Test (elektromagnetická kompatibilita). Od roku 1998 vystupuje nezávislá testovací laboratoř pod názvem Testlab.

Do této doby činnost laboratoře zahrnuje nárazové, bezpečnostní, vibrační a teplotní testy a také testy působení různých vlivů prostředí.

2001: Společnost Phoenix Contact v 21. století

V roce 2001 povolali společníci do vedení čtyři nové členy, kteří byli v roce 2005 jmenováni jednateli s větším rozsahem zodpovědnosti. Další směřování společnosti tak má na starost více osob. Rozšíření správní rady je jasným vyjádřením směrem k růstu – a k převzetí větší zodpovědnosti v 21. století.

Center of Competence (Blomberg, Bad Pyrmont, Harrisburg, Nanking)
Poprvé více než miliardový obrat
První automatizační software PCWORX
Center of Competence (Blomberg, Bad Pyrmont, Harrisburg, Nanking)

V roce 2005 společnost Phoenix Contact zakládá své první pracoviště Center of Competence. Jedná se o důležitý krok v další internacionalizaci podniku. Po vybudování celosvětové prodejní sítě již nebude servis zajišťován centrálně z Německa, ale jednotlivá plnění budou poskytována na místní úrovni (nejprve v Asii a USA, později i v Indii).

Poprvé více než miliardový obrat

V roce 2007 dosahuje společnost Phoenix Contact poprvé obratu přesahujícího jednu miliardu Euro a stává se výrobcem s globální působností.

První automatizační software PCWORX

Automatizační software je nedílnou součástí produktového portfolia společnosti Phoenix Contact již od přelomu tisíciletí. Tyto produkty jsou klíčem k efektivní automatizaci a provázejí celý proces tvorby přidané hodnoty od projektování až po provoz zařízení. Zde: První automatizační software PCWORX.

2015: Nastavení kurzu pro budoucnost

V roce 2015 se Klaus Eisert vzdal pozice jednatele společnosti a své úsilí zaměřil na zakládání poradního sboru společnosti Phoenix  Contact. Postu předsedy představenstva se ujal Frank Stührenberg.

Prostřednictvím vlastní organizační jednotky „New Business Fields“ může společnost Phoenix Contact identifikovat a vyvíjet nové, zejména digitální obchodní modely a investuje do interních a externích startupů, které věci posouvají dál. Společnost Phoenix Contact tím podporuje podniky působící v odvětvích elektromobility, technického vzdělávání, zkušebních a certifikačních služeb, senzorové techniky, aditivní výroby a inteligentních služeb.

Phoenix Contact Power Supplies GmbH v Paderbornu
PLCnext – nový, otevřený ekosystém
Systém rychlého nabíjení využívající technologii High Power Charging (HPC)
Phoenix Contact Power Supplies GmbH v Paderbornu

2014 Společnost Phoenix Contact otevírá své nové sídlo ve městě Paderborn. Společnost Phoenix Contact Power Supplies GmbH zde vyvíjí inovativní a individuální řešení napájení, která jsou určená pro různé aplikace a oblasti.

PLCnext – nový, otevřený ekosystém

Se softwarem PLCnext vstupuje společnost Phoenix Contact do nové éry automatizace. Nový, otevřený ekosystém se skládá z hardwaru, modulárního vývojového prostředí, globální komunity a digitálního softwarového tržiště.

Systém rychlého nabíjení využívající technologii High Power Charging (HPC)

V roce 2016 představuje společnost Phoenix Contact na veletrhu Hannover Messe nový rychlonabíjecí systém založený na technologii HPC (High Power Charging).

2023: Průkopník řešení utvářejících koncepci All Electric Society

Elektrifikace je hlavní oblastí působnosti společnosti Phoenix Contact již od jejího založení v roce 1923. Ve 21. století se společnost Phoenix Contact angažuje jako průkopník hnutí „All Electric Society“, které se snaží o to, aby byly energie k dispozici v dostatečném množství a za dostupnou cenu z obnovitelných zdrojů. Klíčem k udržitelné budoucnosti je vedle důsledné výroby a používání energie z obnovitelných zdrojů také snížení primární spotřeby energie pomocí efektivních opatření a vytváření inteligentních systémů propojených do sítě.

Aby bylo možné využívat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů v závislosti na potřebě, jsou k tomu nutná řešení a technologie pro elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci k realizaci propojení odvětví. Společnost Phoenix Contact se zaměřuje na řešení, která přispívají k prosazování koncepce „All Electric Society“.

Více než 20 000 zaměstnanců a silný růst založený na širokému portfoliu a vycházející ze zaměření na poskytování řešení pomáhají při implementaci.

Logo společnosti Phoenix Contact: 100 years of passion for technology and innovation
Vedení společnosti Phoenix Contact: Axel Wachholz, Torsten Janwlecke, Frank Stührenberg, Dr. Frank Possel-Dölken, Dirk Görlitzer, Ulrich Leidecker
Vznik parku All Electric Society v hlavním sídle společnosti Phoenix Contact v Blombergu
Logo společnosti Phoenix Contact: 100 years of passion for technology and innovation

V roce 2023 Phoenix Contact slaví významné výročí v celosvětovém měřítku. Spojení nás již 100 let posilují – jak technologicky, tak lidsky. Díky těmto spojením vytváříme podmínky pro udržitelný svět zítřka, ve kterém se bude dobře žít.

Vedení společnosti Phoenix Contact: Axel Wachholz, Torsten Janwlecke, Frank Stührenberg, Dr. Frank Possel-Dölken, Dirk Görlitzer, Ulrich Leidecker

Vedení společnosti Phoenix Contact v jubilejním roce 2023.

Vznik parku All Electric Society v hlavním sídle společnosti Phoenix Contact v Blombergu

Park ukazuje, které produkty a technologie lze použít k realizaci základní myšlenky propojení odvětví. Je přístupný veřejnosti, má předávat znalosti a být inspirací pro nápady související s udržitelností.