Dálkové ovládání a dálková údržba na počítači v kanceláři

Průmyslová dálková komunikace Od dálkové údržby až po telemechaniku

S našimi řešeními pro průmyslovou dálkovou komunikaci budete mít bezpečný dálkový přístup ke svým strojům a zařízením po celém světě. Bezpečné propojení decentralizovaných stanic s velínem při tom můžete vytvořit různými způsoby: od krátkodobého přístupu po trvalé monitorování procesních dat z centrálního místa.

Dálková údržba poskytuje dočasný přístup ke stroji nebo zařízení. Dálkové ovládání obvykle vyžaduje trvalé spojení se vzdálenou stanicí. Výstražné systémy včas upozorňují na různé stavy a umožňují spolehlivou dostupnost vašeho systému.

Produkty pro průmyslovou dálkovou komunikaci
Produkty pro průmyslovou dálkovou komunikaci YouTube

Přečtěte si o různých možnostech, jak vzdáleně přistupovat ke svým zařízením:

  • Dálkové ovládání: Bezpečný a soustavný přenos procesních dat do řídicí centrály umožňuje sledování a regulaci i vzdálených venkovních a podružných stanic.
  • Dálková údržba: Celosvětový přímý přístup k řídicím jednotkám a ethernetovým sítím umoňuje rychlé a efektivní provávění údržby a servisních prací.
  • Spuštění výstražného signálu: Díky proaktivním a přesným hlášením včasného varování prostřednictvím SMS nebo e-mailu lze chyby rychle odstranit a minimalizovat výpadky při výrobě.