Od spouštěče motoru až po řízení strojů

Chytré spínání, ochrana, dohled a měření

Elektromotory se starají o pohon v mnoha průmyslových aplikacích. Spouštění a reverzace chodu motoru velmi často přebírají klasické, mechanické ochranné obvody. Tyto ovšem vyžadují mnoho prostoru, vytváří vysoké nároky na kabeláž a mají omezenou životnost. Ke sběru důležitých dat motoru a procesu je často potřebná nákladná senzorika. Společnost Phoenix Contact nabízí inovativní a chytré produkty pro vaši aplikaci.

Zjistěte o různých možnostech spínání zátěže více v naší brožuře „Elektronické spínací přístroje a řízení motoru“!

Stáhnout nyní
Push-in CONTACTRON

Spínání zátěže

Systém COMPLETE line nabízí vysoce kvalitní řešení pro spínání a dohled nad zátěží.

Funkční oblast Spínání zátěže
Funkční bezpečnost
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Funkční bezpečnost“.
Nyní zjistit více
Funkční bezpečnost
Řízení
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Řízení“.
Nyní zjistit více
Řízení
Bezpečná komunikace
Kliknutím na následující odkaz zjistíte další informace o funkční oblasti „Bezpečná komunikace“.
Nyní zjistit více
Bezpečná komunikace
Spouštěč motoru
S kompaktními hybridními spouštěči motorů samostatně, modulárně a propojitelně spínáte motory bezpečně a spolehlivě.
Hybridní spouštěč motoru
Spouštěč motoru
Řízení strojů
Elektronické řízení motorů a strojů spojuje přesné měření energie se zobrazením a dohledem důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných 3fázových spotřebičů.
Správce strojů
Řízení strojů
Řízení motoru
S řízením motoru rozpoznáte všechny kritické zátěžové stavy celého zařízení a budete těžit z výhod moderního dohledu efektivního výkonu.
Správce motoru
Řízení motoru

Příklad 1
Kompaktní spouštěče motoru, které téměř nepodléhají opotřebení, spínají zátěž déle než elektromechanické varianty. Jsou začlenitelné do bezpečnostních konceptů i do komunikačních sítí. Bezpečně spínají motory a jiné zátěže.
Příklad 2
Pokroková technologie umožňuje dodatečné zjišťování výkonnostních dat. Díky tomu lze rozpoznávat stavy nadměrného a nedostatečného zatížení a na základě toho provádět preventivní údržbu a eliminovat mechanické škody na zátěži.
Příklad 3
Správce strojů spolehlivě sleduje také spotřebiče s vysokým výkonem a přenáší důležité parametry do překrývajících se sítí.