Celosvětová komunikace se stroji

Díky globálnímu používání strojů neustále stoupá význam globální komunikace se stroji

  • Spolehlivá komunikace se stroji zabraňuje nákladným servisním zásahům na místě
  • Moderní koncepce výroby využívají výměny dat mezi různými výrobními procesy a stroji
  • Průmyslový ethernet je rychlý komunikační standard pro integrovanou komunikaci mezi kanceláří a výrobou

Chytrý telefon zobrazuje stav stroje prostřednictvím dálkové signalizace

Přehled celosvětové komunikace se stroji

Interaktivní obrazová mapa: Celosvětová komunikace se stroji
Celosvětové propojení strojů do sítě
Propojte vzájemně stroje po celém světě. Umožní vám to zaznamenávat a vyměňovat si výrobní data bez ohledu na to, kde se nacházíte. Díky tomu máte celosvětový přehled o výrobních datech, mj. o stavu nebo vytížení stroje, a můžete tak optimalizovat kapacity výroby.
Celosvětové propojení strojů do sítě
Bezpečná výměna dat
Chraňte své stroje a síť před neoprávněným přístupem osob nebo škodlivým softwarem. Můžete tak zabránit výpadkům strojů, sabotáži nebo ztrátě dat a následným vysokým ekonomickým ztrátám.
Bezpečná výměna dat
Vzdálený servis
Reduktujte pomocí vzdáleného servisu nákladné prostoje, a zvyšte tak dostupnost svých strojů. Vyhnete se tím servisním zásahům po celém světě, protože údržbu a reset strojů a zařízení v odlehlých lokalitách můžete provádět přes vzdálený přístup. Prostřednictvím vzdálené údržby můžete navíc snadno plánovat a provádět cykly údržby a oprav.
Vzdálený servis
Datově řízená optimalizace vývoje
Získávejte v průběhu celého životního cyklu stroje cenné informace o jeho provozu, vytížení a poruchách. Tato data využijete k optimalizaci svých strojů a k podpoře nového vývoje strojů.
Datově řízená optimalizace vývoje
Různé aspekty úspěšné komunikace strojů ve strojírenství

Bezpečná komunikace v rozvaděči

Stále více se rozmáhající digitalizace průmyslu vyžaduje bezpečné síťové propojení stále většího počtu zařízení v rozvaděči. Řada COMPLETE line nabízí komplexní produktová řešení pro průmyslovou komunikaci a ochranu všech relevantních dat.

Bezdrátová komunikace v rozsáhlých zařízeních

Bezpečná komunikace v poli

Struktura a funkce zařízení vyžadují podle okolností použití přístrojů a komponent pro komunikaci i mimo rozvaděč. Výkonná a bezpečná infrastruktura musí v poli odolat i nepříznivým okolním podmínkám. Zvláštní výzvu představují pohyblivé prvky v poli, které jsou při pevném propojení jen těžko dostupné. Ale i bezdrátová spojení jsou spojena se zvláštními požadavky. COMPLETE line nabízí navzájem sladěná řešení pro nejrůznější aplikace.