Hrubé jiskření na ochranu produktovodu

Hrubé jiskření

S naším hrubým jiskřením chráníte své izolační příruby před zničením v důsledku přepětí. Zabraňte výpadkům, prostojům nebo hmotným únikům na produktovodu a chraňte citlivé izolační příruby před průrazy. Hrubé jiskření zaručuje hlavní pospojování ochrany před bleskem a bezpečně odvádí přepětí. Tak je zajištěn bezproblémový provoz produktovodu.

Více informací

Vaše výhody

  • Maximální ochrana díky nejvyšší možné třídě vedení proudu blesku H
  • Dlouhá životnost v extrémních podmínkách díky vynikající odolnosti vůči korozi
  • Optimální ochrana, napětí odezvy přizpůsobeno izolačním sadám pro přírubu
  • Mnohostranně použitelná díky celosvětově uznávaným schválením pro oblast s nebezpečím výbuchu
Izolační příruba s výkonovým jiskřištěm

Izolační příruba s výkonovým jiskřištěm

Vyrovnání potenciálu ochrany před bleskem pro potrubí

Dlouhá provozní životnost je pro úsporný provoz potrubí nezbytná. Na ochranu před rzí se používají aktivní antikorozní systémy. Ty v pravidelném provozu vyžadují izolaci kovových trubek proti potenciálu země.

Na ochranu izolace trubek a izolační příruby před poškozením způsobeným přepětím se používají výkonová jiskřiště. Pokud se vyskytne přepětí, stává se výkonové jiskřiště nízkoohmovým a odvádí napětí. Tím je zaručeno vyrovnání potenciálu ochrany před bleskem. Diky maximální třídě vedení proudu blesku H (podle normy IEC 52561-3) jsou i velké proudy blesku bezpečně odváděny definovanou cestou k zemi.

Výkonové jiskřiště s montážním příslušenstvím

Výkonové jiskřiště s montážním materiálem

Spojení schopná vést rázový proud

Protože při zasažení bleskem protékají materiálem velmi vysoké proudy, musí tato zatížení bezpečně zvládnout také příslušenství.

Proto je veškeré příslušenství pro připojení výkonového jiskřiště FLT-ISG… od společnosti Phoenix Contact konstruováno pro příslušnou vybíjecí schopnost.

Použijte při instalaci výkonového jiskřiště otestované příslušenství, a zabraňte tak ohrožení v oblasti s nebezpečím výbuchu v důsledku vznikajících jisker.