Svornice měniče s různými technologiemi připojení

Svornice měniče pro pohodlné zkušební obvody

Rozpojovací svornice měřicího převodníku poskytují vysoký komfort pro všechny požadované zkušební obvody v sekundárních obvodech měniče proudu. Rozpojovací svornice měřicího převodníku poskytují díky šesti univerzálním prostorům pro funkční prvek maximální funkčnost a flexibilitu v rozvaděči napětí. Díky zásuvným variantám s integrovaným předbíhajícím zkratovým kontaktem můžete realizovat bezpečnou ochranu připojených měničů proudu.

Více informací

Výhody

  • Vysoká funkčnost díky až 6 univerzálním prostorům pro funkční prvek pro rozvádění napětí nebo pro účely zkoušení
  • Modulární konstrukce pro zapojení proudových a měřicích převodníků prostřednictvím zásuvných svornic převodníku
  • Bezpečná ochrana připojených proudových a měřicích převodníků díky zásuvným variantám s integrovaným předbíhajícím zkratovým kontaktem
  • Jednoduchá a funkční konstrukce díky obrysově shodným průchozím svornicím a svornicím ochranného vodiče
  • Bezpečné kontaktování a zajištění podélného oddělovače v příslušném stavu sepnutí
  • Přehledné označení stavů sepnutí

Rozpojovací svornice měřicího převodníku

Video: Rozpojovací svornice měřicího převodníku
Rozpojovací svornice měřicího převodníku MovingImage
Rozpojovací svornice převodníku

Rozpojovací svornice převodníku

Svornice převodníku a rozpojovací svornice převodníku

Svornice proudových převodníků vám umožňují volný výběr technologie připojení. Při navrhování svornic proudových převodníků byl použit patentovaný trojitý prostor pro funkční prvek. To je také jeden ze způsobů, jak lze zaručit kompaktnost svornic. Díky podélnému oddělovači řadových svornic lze stavy spínání bezpečně přepínat šroubovákem pomocí oranžové rozpojovací páčky. Aby nebylo možné tento stav sepnutí změnit neúmyslně, jsou v koncových polohách integrovány pojistky a k dispozici jsou volitelné spínací zámky. Vedle rozpojovacích svornic doplňují produktový program průchozí svornice a svornice PE.

Rozpojovací svornice měřicího převodníku PTME

Rozpojovací svornice měřicího převodníku PTME

Automatické a bezpečné zkratování

Pomocí zásuvných spínacích můstků a standardního šroubováku můžete bezpečně a pohodlně zkratovat měřicí převodník. Spínací můstky lze umístit a zajistit na obou stranách oddělovacího místa v prostoru pro můstky. Kromě zkratovacího můstku můžete také použít zásuvné varianty svornic se zkratovacím konektorem. Po vytažení zástrčky zajistí integrovaný spínací kov předbíhající zkrat. Připojené měřicí převodníky jsou tak automaticky chráněny před zničením.

Měnič proudu

Měnič proudu

Proudové a měřicí převodníky

Jako měniče proudu se označují meřicí převodníky, které přeměňují vstupní elektrickou veličinu, např. proud nebo elektrické napětí, na poměrnou, odchylnou výstupní veličinu. Při tom se redukují velká proudová napětí a síly, protože tyto proudy jsou často příliš velké pro obvyklé měřicí přístroje. Aby bylo možné tyto veličiny měřit, je nutné je poměrně snížit, k čemuž jsou zapotřebí měniče. Typickým oborem pro použití takových měničů, a tedy i svornic převodníku je energetický průmysl. Rozpojovací svornice měřicího převodníku společnosti Phoenix Contact umožňují odbornou konstrukci vašich měřicích převodníků v souladu s normami. Díky možnosti rychlého spínání formou podélných oddělovačů a spínacích můstků lze provádět různá měření téměř bez jakéhokoli úsilí.

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Plánujte efektivně s PROJECT complete

Intuitivní projektování, inteligentní funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: Plánovací a označovací software PROJECT complete je inovativním řešením pro jednoduché navrhování vaší svorkovnice a snadné vytváření příslušných popisků.

Software poskytuje individuálního a pohodlného průvodce procesy od přenosu dat ze schématu elektrického zapojení až po dodávku vašeho hotového výrobku.

Produktová brožura na téma Řadové svornice

Produktová brožura na téma Řadové svornice

Stahování z internetu

Brožury o svornicích převodníku
Máte zájem o informační materiál o našich svornicích převodníku? V následující části najdete naše produktové brožury pojednávající o řadových svornicích a zkušebních zásuvných systémech. Mimo to zde najdete brožuru o kontrolách kvality řadových svornic.