Šroubové připojení s tahovým pouzdrem

Šroubové připojení Technika šroubového připojení od společnosti Phoenix Contact přesvědčí bezúdržbovým připojením vodičů a díky vícevodičovému připojení poskytuje maximální míru volnosti.

  • Celosvětově uznávané: osvědčené šroubové připojení
  • Bezúdržbovost a odolnost vůči vibracím
  • Prostorová úspornost a flexibilita díky připojení dvou stejných vodičů
  • Dlouhodobě stabilní připojení při použití vysoce kvalitních materiálů
  • Nízký vlastní ohřev díky velkým kontaktním silám

Detail šroubového připojení

Šroubové připojení je celosvětovým standardem. Technika šroubového připojení od společnosti Phoenix Contact přesvědčí bezúdržbovým připojením vodiče a poskytuje s vícevodičovým připojením maximální flexibilitu.

Pomocí šroubového připojení můžete nezávisle na průřezu vodiče dosáhnout největších kontaktních sil. Kombinace sil s velmi kvalitními povrchy a měděnými slitinami zajišťuje plynotěsnost kontaktních míst. Díky tomu jsou i v agresivních okolních podmínkách zaručena dlouhodobě stabilní spojení s trvale nízkými přechodovými odpory.

Naše nabídka se šroubovým připojením pomocí tahového pouzdra

Šroubové připojení u řadové svornice v průřezu

Řadové svornice

Při utahování řadových svornic UT zůstává šroubovák v jedné výšce. Svorkové pouzdro je na základě principu výtahu taženo směrem nahoru. Šroub se opírá o proudovou přípojnici. Vodič je bezpečně veden svorkovým pouzdrem pod proudovou přípojnicí a není proto vystaven radiálním silám šroubu.

Integrovaný systém šroubového zámku (princip Reakdyn) činí dotahování připojovacích šroubů nadbytečným a zabraňuje nezamýšlenému uvolnění spojení. Působící síla a drážka Reakdyn tvarují tahové pouzdro v elastické oblasti. Výsledkem je šroubový zámek šetřící závit.

Svorky desek plošných spojů a konektory desek plošných spojů se šroubovým připojením

Svornice a konektory desek plošných spojů

Tahové pouzdro při zavírání svorkového prostoru pevně tlačí vodič k přípojnici. Vodič je chráněn tím, že chybí rotační pohyb a velké upínací síly se rozkládají po velkých kontaktních plochách. Tím je zajištěno trvale bezpečné spojení.

Sortiment zahrnuje produkty od kompaktních řešení v rozteči 2,5 mm s proudy až 6 A až po rozteč 20 mm s proudy až 232 A.

Šroubová připojení od společnosti Phoenix Contact jsou dostupná s variantami s přírubou, zlatými variantami, různými směry připojení vodičů, se zástrčkami TWIN, hlavami šroubů, částečně osazené, potištěné a v různém barevném provedení.

Naše nabídka se šroubovým připojením pomocí třmenu na ochranu drátu

Šroubové připojení prostřednictvím třmenu na ochranu drátu u techniky připojení desek plošných spojů
Šroubové připojení pomocí třmenu na ochranu drátu u konektorů PRC
Kontaktní vložky s pevnými póly pro robustní konektory s klasickým šroubovým připojením
Šroubové připojení prostřednictvím třmenu na ochranu drátu u techniky připojení desek plošných spojů

Šroub při utahování svorkového prostoru tlačí vodič přes vysoce elastický třmen na ochranu drátu ke dnu svorky.

Přejít ke svornicím a konektorům desek plošných spojů
Šroubové připojení pomocí třmenu na ochranu drátu u konektorů PRC

Čím je zařízení menší, tím menší průřezy vodiče vyžaduje. Konektory řady PRC 20 se při použití technologie šroubového připojení spoléhají na třmeny na ochranu drátu. Přinášejí totiž dvě výhody:

Na jedné straně umožňují vyhnout se použití dutinek vodičů. Navíc zabraňují, aby se při utahování šroubů poškodila nebo přerušila lanka.

Na druhé straně díky použití třmenu ochrany vodiče zůstane zachován kompaktní tvar šroubového bodu připojení. Zejména vícepólové kulaté konektory proto lze použít mnohostranněji.

Přejít ke konektorům PRC
Kontaktní vložky s pevnými póly pro robustní konektory s klasickým šroubovým připojením

Kontaktní vložky s pevnými póly pro robustní konektory s klasickým šroubovým připojením zaujmou bezúdržbovým kontaktem vodiče. Připojovací šrouby nemusíte dotahovat. Měděné vodiče o průřezu 0,2 mm² až 16 mm² lze spolehlivě plynotěsně připojit bez předchozí úpravy nebo s ochranou před spletením v podobě dutinek vodiče. Pod jedním šroubem je možné použít několik vodičů. Mezi šroubem a vodičem je tzv. ochrana drátu, která chrání jednotlivé prameny před poškozením. Ochrana drátu slouží zároveň jako šroubový zámek proti uvolnění při vibracích a kolísání teplot. Vodivé části šroubových připojení sestávají z kvalitních slitin mědi odolných proti chemické a napěťové korozi.

Přejít k robustním konektorům

Naše nabídka s čelním šroubovým připojením

Čelní šroubové připojení u svornic a konektorů desek plošných spojů

Svornice a konektory desek plošných spojů

U čelního šroubového připojení se místo manipulace se šroubem a připojení vodiče nacházejí na stejné straně produktu. Úhlový tlačný prvek zajišťuje převedení a zesílení kontaktních sil na vodič. Čelní šroubové připojení je vhodné i pro úzké čelní strany přístrojů.

Naše nabídka s axiálním šroubovým připojením

Kontaktní vložka pro robustní konektory s axiálním šroubovým připojením

Robustní konektory

Kontaktní vložky s pevnými póly nebo modulární kontaktní vložky pro robustní konektory s axiálním šroubovým připojením kombinují výhody šroubového a lisovaného spojení. Axiální šroubové připojení vyniká velmi malou potřebou prostoru, jednoduchostí manipulace a vyžaduje pouze běžný klíč s vnitřním šestihranem.

U této techniky je přiveden kontaktní konec žíly do připojovací oblasti trnového nebo dutinkového kontaktu. Kuželovitý trn (součást kontaktu) se nakonec zepředu našroubuje do ohebné žíly. Lanka žíly jsou přitom stlačena radiálně proti stěně kontaktu. Tím vznikne plynotěsné a dlouhodobě stabilní spojení mezi žilou a kontaktem. Důležitou podmínkou je přitom dodržení předepsaného utahovacího momentu. K zalisování trnu dojde pomocí šestihranného klíče, který se nasadí na přední stranu kontaktu.

Naše nabídka s jednoduchým šroubovým připojením

Osaditelné konektory M8 a M12 se šroubovým připojením

Osaditelné konektory M8 a M12

S osaditelnými konektory M8 a M12 flexibilně propojíte různé délky vedení přímo na místě. Šroubové připojení je v oboru spojovací techniky klasikou. Všechny druhy měděných vodičů lze spolehlivě připojit bez předchozího opracování. Pro spolehlivý přenos signálu a výkonu nabízíme stíněné a nestíněné konektory v přímém a úhlovém provedení.