Detail techniky lisovaného spoje

Lisované spoje Lisovaný spoj jako metoda spojování bez pájení umožňuje rychlé, mimořádně spolehlivé a automatizovatelné připojování vodičů.

  • Variabilní spuštění výroby použitím automatu či poloautomatu
  • Stabilní spoje díky vysoké pevnosti připojení v tahu
  • Flexibilní použití díky nízkým přechodovým odporům
  • Jednoduchá montáž díky snadnému sledování výroby
  • Dlouhá provozní životnost díky vysoké odolnosti proti okolnímu prostředí, vibracím a nárazům

Detail lisovaného spoje

Lisovaný spoj je mimořádně efektivní při osazování velkého počtu vodičů. Spojení žíly a lisovaného kontaktu se provádí pomocí lisovacích kleští nebo automatu pro lisování koncovek. Pro plně automatické zpracování jsou k dispozici páskované lisovací dutinkové kontakty.

Bylo zavedeno velké množství různých lisovaných spojení. Důležitým předpokladem pro spolehlivou přípojku je, aby si průřez žíly, lisovací kontakt a krimpovačka navzájem odpovídaly. Pokud je vodič do lisovacího kontaktu vložen shora a okraje kontaktních jazýčků se při tvarování vtlačí do vodiče oboustranně shora, jedná se o lisování B. Při lisování O se používají tuhé vodiče.

Poněvadž krimpovačky podléhají určitému opotřebení, je třeba u velkých sérií lisovací proces kontrolovat. Požadavky na lisované spoje jsou stanoveny v normě DIN EN 60352-2. Znaky kvality lisované spojky jsou dosažená pevnost přípojky v tahu a tvarování lisovaného kontaktu bez trhlin. Lisované kontakty se nesmí při lisování nepřípustným způsobem prodloužit, protože by jinak správně nezapadly do držáku kontaktu. K uvolnění kontaktu dojde pomocí nástroje pro odjištění. Pro velmi tenké vodiče jsou k dispozici montážní pomůcky.

Lisovaný spoj u konektoru desek plošných spojů
Lisovaný spoj konektoru M12
Lisovaný spoj u konektorů M17 – M58
Lisovaný spoj u konektorů pólů baterie
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Lisovaný spoj u konektoru desek plošných spojů

Lisovací konektory z různých konektorových řad je možné kombinovat téměř se všemi kontaktními lištami odpovídajících řad. V porovnání s ostatními technologiemi připojení je mimořádnou vlastností malá konstrukční výška. Směr zasunutí je rovnoběžný s osou vodiče. K dispozici jsou varianty se šroubovou nebo uzavírací přírubou a bez nich a také varianty s tažnou pomůckou a bez ní.

Přejít na konektory desek plošných spojů
Lisovaný spoj konektoru M12

Konektor M12 s lisovaným spojem přesvědčí svými minimálními nároky na prostor a výhodnou sériovou výrobou. Pokud je nutné připojit vedení s vysokým počtem kusů, nabízí lisovaný spoj rychlé automatizované připojení. Extrémně kompaktní osaditelný konektor je vhodný pro železniční aplikace.

Důležitým předpokladem pro spolehlivou přípojku je, aby si průřez žíly, lisovací kontakt a krimpovačka navzájem odpovídaly. Poněvadž krimpovačky podléhají určitému opotřebení, je třeba u velkých sérií lisovací proces kontrolovat.

Přejít ke konektorům M12
Lisovaný spoj u konektorů M17 – M58

U kulatých konektorů pro průmyslové použití poskytuje lisovaný spoj vysokou elektrickou a mechanickou bezpečnost, např. odolnost proti vibracím a tepelnému namáhání. Sortiment kulatých konektorů s lisovanými spoji sahá od signálových konektorů v konstrukčních velikostech M17 a M23 přes hybridní konektory až po výkonové konektory konstrukčních velikostí M17 až M58.

Přejít ke konektorům M17 – M58
Lisovaný spoj u konektorů pólů baterie

Použití lisovaného spoje se vyplatí především v případě, když je potřeba velké množství konstrukčních skupin stejného provedení. Výhoda této technologie spočívá v rychlosti a kvalitě. Pokud jsou oblast připojení, kabel a nářadí vzájemně dobře sladěny, vzniká trvale stabilní spojení.

Přejít ke konektorům pólu baterie
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Kontaktní vložky s pevnými póly a modulární kontaktní vložky s lisovaným spojem pro robustní konektory přesvědčí prostorovou úsporností svých bodů připojení a výhodnou sériovou výrobou.

Lisované válcované lisovací kontakty od společnosti Phoenix Contact lze díky otevřenému lisování zpracovat rychle a snadno. Vedle pásového zboží pro velké počty kusů jsou k dispozici také jednotlivé kontakty pro flexibilní kompletování v poli.

Přejít k robustním konektorům