Ukázka z produktového programu Phoenix Contact

Kontroly kvality

Phoenix Contact vyvíjí již více než 90 let inovativní produkty pro elektrickou spojovací a automatizační techniku. K zaručení kvality těchto produktů jsou výrobky prověřovány po celou dobu procesu výroby na základě různých směrnic a norem. Tak je možné produkty integrovat do různých oborů za různých podmínek prostředí.

Na následujících stránkách se dozvíte více o různých zkouškách kvality jednotlivých skupin produktů.