Zkouška vytažení vodiče

Kontroly kvality Kvalita v každé aplikaci

Kvalita výrobků je pro nás na prvním místě. Nekontrolujeme ji pouze dodatečně u hotových výrobků, ale zodpovědně v každém kroku naší výroby a logistiky.

K zajištění používání našich výrobků ve všech důležitých odvětvích jsou naše výrobky podrobovány celé řadě zkušebních metod. Vedle standardních zkušebních metod dle normy IEC 60947-7-1/-2/-3 procházejí naše výrobky také specifickými kontrolami kvality, díky čemuž jsou schváleny podle mnoha atestací.

Muž při laboratorní zkoušce v laboratoři

Laboratorní zkouška

Podklady Podklady pro zkoušky kvality

Podklady pro zkoušky kvality
Abychom celkově zajistili kvalitu našich produktů, klademe u společnosti Phoenix Contact největší důraz na zavádění vysoké kvality do všech výrobních oblastí. Velmi důležitým faktorem k zajišťování kvality jsou při tom naše laboratoře, které produkty doprovázejí celým výrobním procesem. Z tohoto důvodu se také stále zaměřujeme na průběžnou optimalizaci našich laboratoří, které tak mají velké množství akreditací včetně schválení CE a UL.

Zkouška vytažení vodiče ze šroubové svornice v laboratoři

Zkouška vytažení vodiče (IEC 60947-7-1/-2) u řadové svornice

Mechanické zkoušky Zkoušky mechanických vlastností řadové svornice

Zkoušky mechanických vlastností produktu
Pomocí mechanických zkoušek kvality se v první řadě testují tělesa svornic a izolační pouzdra. Zkoušky jsou zaměřené na odolnost produktů vůči různým vlivům, jako jsou vibrace, pohyb vodičů, vytažení vodičů nebo mechanická pevnost. Díky těmto testům kvality vám můžeme zaručit nejvyšší standardy kvality v oblasti mechanických vlastností.

Příklady mechanických zkoušek:

 • Připojovací kapacita
 • Zkouška ohybem
 • Zkouška vytažení vodiče
 • Mechanická pevnost
 • Zkouška teplotním šokem
Zkouška kvality šroubové svornice na odolnost vůči krátkodobému proudu při elektrických zkouškách

Zkouška řadové svornice z hlediska odolnosti vůči krátkodobému proudu (IEC 60947-7-1/-2)

Elektrické zkoušky

Elektrické zkoušky
Zkoušky kvality toku proudu v produktech
Elektrické zkoušky kvality se zaměřují na průtok proudu v produktech. Při nich jsou napodobovány různé scénáře, při kterých se například testují řadové svornice na zkrat nebo na vznik tepla.
K zajištění dostatečné elektrické izolace se u svornic kromě toho testují dráhy plazivých proudů a izolační vlastnosti. Aby bylo možné zaručit efektivnost jednotlivých výrobků, jsou navíc testovány na pokles napětí. Příklady elektrických zkoušek:

 • Zkouška zahřívání
 • Dielektrická zkouška
 • Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
 • Zkouška poklesu napětí
 • Zkouška napěťovým impulzem
Zkouška žhavým drátem na řadové svornici v rámci materiálových zkoušek

Zkouška žhavým drátem (IEC 60695-2-11) na řadové svornici

Materiálové zkoušky Zkoušky vlastností materiálu výrobků

Zkoušky vlastností materiálu výrobků
V rámci materiálových zkoušek jsou výrobky testovány na změny materiálu. U materiálových zkoušek se zaměřujeme na delší zátěžové testy v podobě konstantně vyšších teplot, vznik drah plazivých proudů v důsledku vlhkosti a nečistot a také na simulované stárnutí.
Příklady materiálových zkoušek:

 • Zkouška odolnosti vůči stárnutí
 • Klasifikace hořlavosti
 • Vlastnosti izolačních hmot
 • Zkouška koroze
 • Zkouška plamenem jehlového hořáku
Kompetence ve spojovací technice – CLIPLINE quality
Brožura
Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact jsou podrobovány různým zkouškám a normám nad rámec standardních norem pro řadové svornice. Na základě příslušných konstrukčních opatření a použití kvalitních materiálů řadové svornice výrazně převyšují normativní požadavky.
Stáhněte si nyní bezplatně
Zkouška kvality v laboratoři s produktem a omnitorováním výsledků