Dohledová relé a hlídače proudu – cenově výhodné řešení pro kontrolu důležitých parametrů zařízení

Dohledová relé a hlídače proudu

Dohledová relé jsou cenově výhodným řešením pro kontrolu důležitých elektrických a fyzikálních parametrů zařízení. S dohledovými relé EMD dohlížíte na přepětí, podpětí, nadproud, podproud, výpadek fáze, sled fází, asymetrii fází, výkonový faktor, činný výkon, teplotu vinutí motoru a výšky hladiny. Hlídač proudu zachycuje a dohlíží na střídavé proudy sinusového průběhu ve frekvenčním rozsahu od 45 do 65 Hz.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 2866093
EMD-SL-PTC - Dohledové relé
EMD-SL-PTC - Dohledové relé
2866093

Dohledové relé pro dohled teploty motorových vinutí (maximálně 6 PTC) s pamětí chyb, pro teplotní čidlo dle normy DIN 44081, testovací funkce s integrovaným testovacím/resetovacím tlačítkem, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 2 přepínače

Vaše výhody

 • Zvýšení dostupnosti zařízení a omezení prostojů
 • Snadná konfigurace pomocí uživatelsky přívětivého ovládacího rozhraní
 • Cílené řízení nebo vypnutí při překročení nebo nedosažení mezních hodnot
Dohledová relé s displejem a tlačítky

Mnohostranné monitorovací funkce s intuitivním ovládáním

Inteligentní dohledová relé

S inteligentním dohledovým relé MACX-MR získáte všestranné monitorovací funkce díky rozšířeným možnostem nastavení, velkým rozsahům měření a širokému rozsahu napájecího napětí.

Vaše výhody s našimi inteligentními dohledovými relé:

 • Vysoce kontrastní displej OLED ke konfiguraci přímo na místě a zobrazování naměřených hodnot
 • Inteligentní konfigurace a snadný přenos konfigurací pomocí aplikace MACX-MR prostřednictvím komunikace NFC
 • Široký rozsah napájecího napětí s galvanickým oddělením od měřicího obvodu
 • Rozšířené rozsahy měření a velká přesnost měření díky měření True-RMS
 • Ochrana pomocí kódu PIN proti neoprávněným změnám
 • Přesné vymezení limitů bez kontroly a výpočtu nastavení potenciometru

Detail dohledového relé MACX MR

Inteligentní dohledová relé, konfigurace pomocí displeje a tlačítek
Dohledová relé MACX-TR, vyhodnocování chyb pomocí aplikace v chytrém telefonu
Inteligentní dohledová relé, přehled nabídky
Chytrý telefon s aplikací ke konfiguraci dohledových relé
Inteligentní dohledová relé, konfigurace pomocí displeje a tlačítek

Proveďte přesnou konfiguraci zařízení pomocí intuitivní navigace v nabídce bez zdlouhavého testování a výpočtů. Použijte k tomu buď dobře čitelný displej OLED a tlačítka na zařízení, nebo aplikaci v chytrém telefonu s rozšířenými funkcemi.

Dohledová relé MACX-TR, vyhodnocování chyb pomocí aplikace v chytrém telefonu

Mějte přehled i o sebemenších odchylkách od normálního provozu. Příčinu chyby lze rychle analyzovat a odstranit díky rozsáhlému zaznamenávání chybových kódů, chybových hodnot, odchylek od hodnot a dob chyb. Chybové výstupní kontakty můžete nakonfigurovat takovým způsobem, aby se rozlišovaly různé chyby.

Inteligentní dohledová relé, přehled nabídky

Vyzkoušejte si všestrannost dohledového relé MACX-MR s rozšířenými možnostmi nastavení, velkým rozsahem měření a širokým rozsahem napájecího napětí. Galvanické oddělení měřicího a napájecího okruhu zajišťuje vysokou bezpečnost a přesnost.

Chytrý telefon s aplikací ke konfiguraci dohledových relé

Využijte široké možnosti aplikace v chytrém telefonu k intuitivní konfiguraci svého dohledového relé. Rozšířené funkce zahrnují čtení a přenos uložených nastavení do dalších dohledových relé a také dostupnost informací o zařízení. Aby bylo nastavení ještě intuitivnější, je do aplikace integrován funkční diagram, popis a také upozornění na chyby při nastavování. Pomocí aplikace MACX-MR provedete přesnou konfiguraci parametrů, která se po dávkách stáhne do zařízení. Chraňte konfigurace dohledových relé před neoprávněným přístupem pomocí kódu PIN.

Čtyři kompaktní dohledová relé na montážní liště

Kompaktní dohledová relé – rychlé zapojení bez použití nástrojů

Kompaktní dohledová relé

Kompaktní dohledová relé EMD-BL jsou optimální pro jednoduché úlohy dohledu, především při instalacích v budovách a v sériové výrobě.

Vaše výhody s našimi kompaktními dohledovými relé:

 • Prostorově úsporné díky kompaktnímu instalačnímu pouzdru
 • Snadná manipulace a pohodlné nastavení parametrů pomocí otočných přepínačů na čelní straně pouzdra
 • Přehledná diagnostika pomocí stavové LED
 • Ideální pro sériovou výrobu díky cenově optimalizovanému řešení pro četné dohledové funkce

Detail dohledového relé EMD-BL

Čtyři dohledová relé vedle sebe s rukou pro porovnání velikosti
Dvě dohledová relé s jedním vodičem, který je zapojen technikou přímé zástrčky push in
Dohledová relé se šroubovákem k nastavení parametrů prostřednictvím otočného přepínače
Pohon dopravní linky s motorem, konektorem a připojením k dohledovému relé
Čtyři dohledová relé vedle sebe s rukou pro porovnání velikosti

Zařízení řady EMD-BL vynikají zejména svým úzkým provedením a patří mezi kompaktní dohledová relé naší produktové řady. Vzhledem k přibývajícímu množství elektroniky v rozvaděči je nedostatek místa trvalým problémem. Díky prostorově úspornému provedení jsou naše dohledová relé ideální pro instalace v budovách a v sériové výrobě.

Dvě dohledová relé s jedním vodičem, který je zapojen technikou přímé zástrčky push in

Zkraťte mnohokrát dobu zapojování díky osvědčené technice přímé zástrčky push in. Bez nutnosti nářadí a se zásuvnými silami menšími až o polovinu snížíte vedle časové náročnosti také procesní náklady. Instalace dohledových relé napětí a fází je díky napájení z měřicího obvodu velmi rychlá.

Dohledová relé se šroubovákem k nastavení parametrů prostřednictvím otočného přepínače

Požadované parametry, jako jsou oblasti monitorování a zpoždění aktivace, se pohodlně nastavují pomocí otočného přepínače na přední části zařízení. Dobře čitelné LED navíc umožňují rychlou analýzu přímo na místě.

Pohon dopravní linky s motorem, konektorem a připojením k dohledovému relé

Dohled proudu: Kontrolujte pomocí dohledu podproudu elektrické spotřebiče z hlediska funkce nebo přerušení vodiče a pomocí dohledu nadproudu se vyhněte stavů přetížení a blokádám.

Dohled fází: Monitorujte ve 3fázové síti všechny parametry fází (výpadek fáze, sled fází a asymetrie)

Dohled teploty: Identifikujte zahřátí motoru pomocí odporů závislých na teplotě, které aktivují relé k hlášení.

Dohled napětí: Chraňte stroje a zařízení před škodlivými účinky přepětí nebo podpětí.

Hlídač proudu

Hlídač proudu: Přehled o hodnotách proudu

Hlídač proudu

Hlídač proudu převádí střídavé proudy sinusového průběhu 50 Hz / 60 Hz na binární spínací signály. Zaznamenávání proudu probíhá indukčně prostřednictvím vodiče vedeného přes modul. Hrubé nastavení prahu spínání se provádí interně pomocí přepínače DIP a jemné nastavení pomocí potenciometru na čelní straně. Na výstupní straně se nachází vysoce kvalitní pozlacené přepínací relé, které lze provozovat v režimu pracovního a klidového proudu.

Vaše výhody s hlídačem proudu

 • Nastavitelná spínací hystereze
 • Výstup přepínacího relé
 • 3cestné oddělení
 • Nastavitelné chování pracovního a klidového proudu
 • Libovolně volitelný spínací bod v rozsahu měření od 0 do 16 A AC
E-paper
Přehled kompletního portfolia
Zde jsou uvedeny naše kompetence v oblasti spínání, odpojování a zesilování. Vyberte pro svou aplikaci vhodné relé z elektronických relé, elektromechanických relé, vazebních relé, optoelektronických vazebních členů, dohledových relé nebo časových relé nebo modulů logiky.
Otevřít e-paper
Produktová řada relé, optoelektronických vazebních členů, dohledových relé a hlídačů proudu