Měniče proudu pro první instalace a dodatečnou montáž

Měnič proudu

Naše měniče proudu pro první instalace z řady PACT vám nabízejí kompletní portfolio pro převádění vysokých střídavých proudů na proudy o velikosti 1 A nebo 5 A. Rogowského cívky PACT RCP zjednodušují dodatečnou montáž nových měřicích bodů do stávajících systémů. Alternativně k tomu použijte naše kompaktní dělené měniče proudu PACT SPC pro malé proudy do 100 A AC. Zvlášť praktické je přímé připojení proudové senzoriky k našim přístrojům pro měření energie EMpro.

Více informací

Vaše výhody

  • Rychlá první instalace proudových snímačů s měniči proudu PACT s technologií push-in pro proudy do 4 000 A AC
  • Snadná dodatečná montáž proudových snímačů bez demontáže částí zařízení se sadami měničů proudu na bázi Rogowského cívky pro proudy do 4 000 A AC
  • Snadná dodatečná montáž proudových snímačů bez nutnosti oddělování elektrických kruhových vodičů s dělenými měniči proudu PACT SPC pro proudy do 100 A AC
Měnič proudu PACT pro první instalaci

Měniče proudu pro první instalaci

Měniče proudu PACT pro první instalaci poskytují kompletní sortiment pro převod střídavých proudů do 4 000 A AC na sekundární proudy 1 A AC a 5 A AC:

  • Násuvný transformátor
  • Trubicový proudový transformátor
  • Svitkový transformátor
Rogowského cívka a dělený měnič proudu

Měniče proudu pro dodatečné vybavení

K snadné dodatečné montáži nových měřicích bodů v terénu bez nutnosti demontáže části zařízení si můžete vybrat ze dvou provedení:

  • Sady měničů proudu PACT RCP na bázi Rogowského cívky pro proudy až do 4 000 A AC
  • Dělené měniče proudu PACT SPC pro kruhové vodiče s proudy do 100 A AC
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie
Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.
Brožura
Brožura Monitorování energie