Správa energie založená na IoT

Cesta do budoucnosti

Správa energie založená na IoT spojuje výhody průmyslového internetu věcí, promyšlené měřicí techniky a neustále se rozvíjejících chytrých služeb.

Osoby pověřené správou energie mají zisk mj. ze snadné dostupnosti měřených dat, automatického ukládání dat a z přístupu k energetickým a výkonovým datům bez ohledu na místo a čas.

Přejít na stránku produktu Monitorování energie
Uživatelské rozhraní Proficloud.io viditelné na notebooku

Správa energie a ochrana klimatu

Schéma: Čtyři kroky na cestě ke klimatické neutralitě

V době omezených zdrojů, rostoucích cen energie a důležitosti ochrany klimatu je rozsáhlá správa energie jedním z ústředních témat současného podnikání.
Požadavek na snížení emisí CO2, na dosažení transparentnosti během výrobního procesu a vyhodnocení uhlíkové stopy při výrobě konkrétního výrobku při tom staví osoby pověřené správou energie před nové výzvy.
Aby z toho bylo možné odvodit správná opatření pro energetickou efektivitu, musí se zaznamenávat, monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat energetická data. Přesné a snadno integrovatelné monitorování energie tvoří základ pro splnění požadavků normy pro správu energie ISO 50001.

Norma pro správu energie ISO 50001

Odkaz na ISO 50001 a možné dotazy zákazníků

Mezinárodní norma ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) je pro společnosti vodítkem a pomáhá jim při implementování systému správy energie. Norma popisuje systém správy energie jako systematický přístup ke zlepšování výkonu z hlediska energie a pro certifikované společnosti může znamenat další finanční výhody.
Aby bylo možné vyhodnotit úspěšnost realizovaných opatření energetické efektivity a nepřetržitě monitorovat procesy, musí správci energie definovat správné ukazatele, tzv. Key Performance Indicators (KPI) nebo Energie Performance Indicators (EnPI).
V rámci posouzení správy nebo interních a externích auditů poskytují tyto ukazatele informace o tom, jak dobře správa energie funguje a zda jsou dodrženy státní a/nebo normativní požadavky.

Pracovník pověřený správou energie u psacího stolu

Jak dnes pracují osoby pověřené správou energie? Krux se zaznamenáváním a sanalýzou dat

Osoby pověřené správou energie musí mít stále přehled o procesech a spotřebě zdrojů ve své firmě. Naměřené údaje, které jsou pro tyto účely důležité, jsou zaznamenávány částečně ručně z jednotlivých zdrojů dat (elektroměrů) a importovány např. prostřednictvím souborů CSV do systémů pro záznam energetických údajů.
Analýza a vyhodnocení se často provádí pomocí vlastnoručně vytvořených listů aplikace MS Excel, ze kterých jsou poté vytvořeny potřebné diagramy. Používají se také další softwarové nástroje, které zpracovávají údaje graficky.
Typické topologie dnes obsahují velké množství měřicích bodů, které musí být vzájemně propojené. Standardní systémy lze často instalovat a doplňovat pouze s vynaložením velkých nákladů a rozsáhlými znalostmi v oblasti složitých sítí. To vyžaduje vyškolený personál a může znamenat vysoké náklady při údržbě systému.
Který softwarový a hardwarový systém je tedy správný pro zaznamenávání a zpracování potřebných měřených veličin? A jakou IT infrastrukturu k tomu potřebuji?

Zaměstnankyně používá aplikaci pro správu energií

Výhody správy energie založené na IoT

  • Rychlá dostupnost naměřených dat, bez nutnosti speciálních znalostí složitých sítí, prostřednictvím jednoduchého připojení Plug & Play měřicích přístrojů podporujících IoT ke cloudovému systému
  • Díky automatickému ukládání dat přímo do Proficloud.io nemusíte udržovat vlastní zdroje IT ani nepotřebujete mít rozsáhlé znalosti IT
  • Rychlé vytváření reportů napříč lokalitami díky přístupu k údajům o energii a výkonu kdykoli a odkudkoli
  • Zabezpečení dat je vždy v aktuálním stavu díky pravidelným a automatickým aktualizacím zabezpečení
  • Vždy aktuální a rychlý přístup k novým funkcím díky dynamickým cyklům vydání platformy IoT (cloudové prostředí) a chytrým službám

Topologie správy energie založené na IoT

Topologie správy energie založené na IoT s aplikací EMpro ethernet pro cloud

Měřicí přístroje podporující IoT (Smart Devices) se připojují prostřednictvím ethernetového rozhraní a protokolu MQTT pomocí technologie Plug & Play přímo ke cloudové platformě. V prostředí cloudu se měřicí přístroje dají jednoduše a rychle integrovat do nového nebo stávajícího systému prostřednictvím služby Device Managemen. Vybrané měřené hodnoty se automaticky přenášejí a ukládají. Osoby pověřené správou energie mají k datům okamžitý přístup prostřednictvím inteligentního servisu a mohou je přímo používat. Náročné konfigurace klasických průmyslových sítí (např. Modbus nebo PROFINET) jsou tak minulostí.

EMpro a EMMA Service od Proficloud.io na obrazovce

Služba správy energie EMMA na Proficloudu

Energy, Monitoring, Management, Analytics: EMMA je inteligentní služba správy energie od společnosti Phoenix Contact. EMMA staví správce energií do centra jako uživatele a je přesně přizpůsobena jeho potřebám. Díky jednoduchému a intuitivnímu provedení nabízí flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat k monitorování, analýze a hodnocení těchto dat.
EMMA tak podporuje správce energií podílející se na kontrolním kroku tzv. cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) podle mezinárodní normy ISO 50001:2018 (systémy správy energie – požadavky s návodem k aplikaci).

Výhody chytré služby správy energie EMMA

  • Vysoké uživatelské pohodlí díky systémové celkové koncepci s intuitivní navigací v nabídce a automatickým přenosem dat do Proficloud.io
  • Cílený přehled energetických a výkonových dat nezávisle na místě a čase prostřednictvím účelově orientovaných vizualizací
  • Neustále rostoucí nabídka hodnot pro vaši správu energie díky nepřetržitému dalšímu vývoji zaměřenému na uživatele
  • Zabezpečená komunikace mezi zařízením a cloudem prostřednictvím šifrování TLS
  • Správa zařízení pro jasný přehled o aplikacích