Lidé při rozhovoru před skleněnou stěnou s poznámkovými lístky

Správa energie založená na IoT ve výrobě

Zlepšení energetické účinnosti je týmová práce. Aby však bylo možné všechny zúčastněné oblasti rozumně zapojit a zaujmout, musí být spotřeba energie zpracována názorně a srozumitelně. Elektroměry EMpro podporující IoT a intuitivní flexibilní funkce služby správy energie EMMA založené na IoT pomáhají při jednoduchém získávání cloudových dat a cílené a názorné vizualizaci.

Výhody správy energie založené na IoT

  • Jednoduché a rychlé dodatečné vybavení techniky pro měření energie elektroměry EMpro podporujícími IoT, které lze připojit pomocí technologie Plug & Play přes ethernetové rozhraní přímo ke cloudovému prostředí IoT
  • Správce energie může snadno zaznamenávat energetická data a ihned je vizualizovat. Nemusí programovat ani nepotřebuje nezbytné odborné znalosti
  • Sledování energetických dat a ukazatelů umožňuje zefektivnit výrobu
  • Proces nepřetržitého zlepšování prostřednictvím plné transparentnosti energetických dat odhalí potenciály účinnosti
Elektroměry EMpro podporující IoT v rozvaděči

Elektroměry podporující IoT automaticky dodávají data přímo do Proficloudu

Automatizovaný přenos dat do Proficloud.io

Aby bylo možné zobrazovat spotřebu energie různých montážních skupin transparentněji, vybavila společnost Phoenix Contact výrobní oblast na pobočce Blomberg elektroměry EMpro podporujícími IoT. Tyto elektroměry automaticky přenášejí naměřená data do cloudového prostředí IoT „Proficloud.io“ společnosti Phoenix Contact.

Základní znázornění topologie systému

V oblasti výroby existují různé montážní skupiny. Každá skupina dále obsahuje několik výrobních zařízení. Celkem bylo nainstalováno 72 zařízení.

Znázornění topologie systému správy energie ve výrobě

Příklady použití

Výroba infrastruktury Schieder
Výroba infrastruktury Schieder
Výroba infrastruktury Schieder
Výroba infrastruktury Schieder
Výroba infrastruktury Schieder

Vizualizujte si spotřebu energie na montážní skupinu: v době aktivní výroby, pohotovostním režimu, po skončení výroby nebo o víkendu.

  • Porovnání spotřeby energie v aktivních a pasivních časech
  • Stanovení proporcionální spotřeby energie v pasivních časech

Výroba infrastruktury Schieder

Porovnání spotřeby energie montážní skupiny v různých dobách montáže v souvislosti s příslušnými výrobními čísly.

Výroba infrastruktury Schieder

Porovnání počtu vyrobených kusů se spotřebovanou energií (kWh) -> spotřeba energie na vyrobený kus (emise CO2 na kus)

Výroba infrastruktury Schieder

Rozpoznejte špičková zatížení a vyvozujte opatření pro optimalizaci správy zapínání.

Žena používá správu energie s Proficloud.io

Správa energie s Proficloud.io

Vizualizace, analýza a vyhodnocování dat se provádí pomocí inteligentní služby EMMA.
Společně s elektroměry EMpro podporujícími IoT poskytuje EMMA systémový balíček pro digitalizovanou správu energie.
Díky automatizovanému přenosu dat do Proficloud.io, maximálnímu pohodlí a intuitivní navigaci v nabídce je práce pracovníka odpovědného za správu energie velmi efektivní. Účelově orientovaná vizualizace vám poskytne cílený přehled.

EMpro a EMMA Service od Proficloud.io

Služba správy energie EMMA na Proficloudu

Energy, Monitoring, Management, Analytics: EMMA je inteligentní služba správy energie od společnosti Phoenix Contact. EMMA staví správce energií do centra jako uživatele a je přesně přizpůsobena jeho potřebám. Díky jednoduchému a intuitivnímu provedení nabízí flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat k monitorování, analýze a hodnocení těchto dat.
EMMA tak podporuje správce energií podílející se na kontrolním kroku tzv. cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) podle mezinárodní normy ISO 50001:2018 (systémy správy energie – požadavky s návodem k aplikaci).

Závěr

Elektroměry EMpro podporující IoT a služby správy energie EMMA v Proficloud.io představují řešení budoucnosti. Systém spojuje výhody průmyslového internetu věcí, sofistikované měřicí techniky a neustále se rozvíjejících chytrých služeb.