Marketingový motiv multifunkčních přístrojů pro měření energie vznášejících se v prostoru s komunikačními logy

Multifunkční přístroje pro měření energie

Multifunkční přístroje pro měření energie EMpro zaznamenávají vaše údaje o spotřebě energie a nabízejí řadu možností, jak je předat vyšším řídicím a kontrolním systémům. Nakonfigurujte a integrujte přístroje pro měření energie v několika málo krocích pomocí webového uživatelského průvodce instalací. Kromě toho získáte výhody lehkého přímého připojení obvyklých Rogowského cívek a mnoha praktických funkcí webového serveru a přístrojových funkcí.

Více informací

Vaše výhody

 • Díky intuitivnímu instalačnímu průvodci vás od měření energie dělí pouze tři kroky
 • Úspora propojení a práce s konfigurací přímým připojením Rogowského cívek běžně dostupných na trhu
 • Snadné uvedení do provozu a servis díky inteligentnímu webovému serveru a funkcím zobrazení
 • Ochrana dat prostřednictvím cílené deaktivace funkcí konfigurace tlačítek a rozhraní
 • Rychlá integrace do systémů řízení a správy pomocí perspektivních komunikačních řešení a digitálních služeb

Přístroje pro měření energie EMpro – nejrychlejší cesta k měření energie

Přehled vašich výhod

Osoba s tabletem před přístrojem pro měření energie EMpro instalovaným ve dveřích podružného rozvaděče
Osoba před otevřenými dveřmi rozvaděče připojuje Rogowského cívku přímo k přístroji pro měření energie EMpro
Osoba obsluhuje tlačítko na předním panelu přístroje pro měření energie EMpro s barevným zvýrazněním při poruše
Přístroj pro měření energie k instalaci na čelní panel se symbolem visacího zámku na obrazovce
Přístroje pro měření energie EMpro s logy komunikačních rozhraní
Osoba s tabletem před přístrojem pro měření energie EMpro instalovaným ve dveřích podružného rozvaděče

Od měření energie vás dělí jen tři kroky:
Nastavení komunikačního rozhraní, výběr typu elektrické sítě, nastavení měřicího vstupu. Konfigurace měřicích přístrojů EMpro a jejich integrace do sítě se provádí v pouhých třech krocích. Instalační průvodce se spustí automaticky při prvním spuštění přístroje. Alternativně můžete základní konfiguraci provést také uživatelsky pomocí ovládacích tlačítek na přístroji.

Osoba před otevřenými dveřmi rozvaděče připojuje Rogowského cívku přímo k přístroji pro měření energie EMpro

Rogowského měřicí vstup šetří spoustu času při propojení a konfiguraci. Po přímém připojení jakékoli komerčně dostupné Rogowského cívky zpracují produkty signál mV přímo. Není zapotřebí měřicí převodník, který se obvykle používá. Konfigurace proudového vstupu jedním kliknutím. Parametry cívky jsou již uloženy na webovém serveru.

Osoba obsluhuje tlačítko na předním panelu přístroje pro měření energie EMpro s barevným zvýrazněním při poruše

Mnoho praktických webových serverů a funkcí přístroje usnadní každodenní práci, například sledování monitorování správného fungování systému nebo analýzu závad v případě servisu a podpory. Kromě konfigurace přístrojů můžete pomocí webového serveru mimo jiné zaznamenávat data, vyhodnocovat kvalitu sítě a vizualizovat toky energie v přehledných grafech trendů.
Chybové a poplachové stavy zařízení lze na místě rychle a jednoznačně identifikovat podle barevného zvýraznění na displeji.

Přístroj pro měření energie k instalaci na čelní panel se symbolem visacího zámku na obrazovce

Chraňte svá energetická data před neoprávněným přístupem: Vypnutí ovládacích prvků na přístroji zabraňuje manipulativnímu zásahu na místě. Zakázáním rozhraní můžete zabránit nechtěnému přístupu k energetickým datům nebo neúmyslným změnám konfigurace.

Přístroje pro měření energie EMpro s logy komunikačních rozhraní

Přístroje pro měření energie EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Kromě rozhraní pro klasickou průmyslovou komunikaci jsou tyto produkty vybaveny integrovaným rozhraním REST API.
EMpro s podporou internetu věcí dokáže pomocí směrovače přenášet svá data přímo a bezpečně do cloudu. Ke svým údajům o měření a komponentách se dostanete z celého světa. Bránu internetu věcí nepotřebujete ani k agregaci dat a překladu mezi lokálními síťovými protokoly a protokoly internetu věcí, ani k šifrování.

Ruce před notebookem s programovacím rozhraním REST

Jednoduché propojení do sítě pomocí rozhraní REST API Snadná integrace do místních sítí z libovolného prohlížeče

V lokálních sítích je umožněn snadný přístup k přístrojům pomocí integrovaného rozhraní REST API. REST („REpresentional State Transfer“) je architekturou rozšířenou v IT prostředí, která postupně pronikla i do průmyslových aplikací. Uživatelsky přívětivá architektura rozhraní využívá obecně známé internetové protokoly. Vyhledání dat probíhá pouze několika příkazy z jakéhokoliv prohlížeče, například pomocí žádosti HTTP-GET. Nepotřebujete dlouhé registrační tabulky nebo speciální znalosti průmyslových komunikačních protokolů.

Vaše výhody s rozhraním REST API:

 • Formáty HTTP/REST/JSON umožňují pohodlný, rychlý rozvoj systémové integrace
 • Zjednodušená analýza dat díky parametrizovatelným dotazům a dalším dostupným informacím, jako je výrobní číslo a označení přístroje
 • Zabezpečení díky koncepci „Pouze ke čtení“
 • Možnost paralelního používání komunikačních rozhraní jako Modbus/TCP
 • Nepřetržité rožšiřování funkcí prostřednictvím aktualizací firmwaru

Rozbalení produktu EMpro Video s instalací

Snadná instalace – od měření energie vás dělí jen tři kroky:

 • Nastavte komunikační rozhraní
 • Zvolte typ sítě
 • Nastavte vstup pro měření proudu a napětí
Montážní pracovník u rozvaděče používá na tabletu online dokumentaci k přístrojům pro měření energie EMpro

Prozkoumejte online dokumentaci k našim přístrojům pro měření energie EMpro

Abychom vám mohli předat informace o našich produktech, přicházíme s novým formátem online dokumentace k přístrojům pro měření energie EMpro ve zcela novém stylu. Při hledání instalačních návodů, popisů funkcí nebo technických údajů k našim produktům ušetříte spoustu času bez ohledu na to, zda používáte telefon, tablet, notebook nebo stolní počítač.
Tyto a další informace naleznete v naší online dokumentaci k produktům EMpro. Pomocí dynamických filtrů obsahu si můžete zobrazit informace, které se týkají konkrétního produktu. K uložení oblíbených témat můžete využít také seznam oblíbených položek, který lze kdykoli rychle znovu zobrazit.

Analýza energetických a výkonových dat – inteligentní přístroje a služby pro měření energie

Přístroj pro měření energie EMpro s logem Proficloud.io

Bez brány přímo do cloudu Přístup k datům z celého světa

Přístroje pro měření energie EMpro s přímým připojením ke cloudu umožňují prostorově a časově nezávislou komunikaci s přístroji. K energetickým datům a informacím o komponentách budete mít přístup z celého světa, aniž by byla potřeba další brána.

Vaše výhody

 • Přímé připojení přístroje pro měření energie k platformě Proficloud.io bez brány internetu věcí
 • Flexibilní přístup k energetickým datům a informacím o komponentách kdykoli a kdekoli díky chytrým službám platformy Proficloud.io
 • Bezpečná komunikace se šifrováním TLS mezi přístrojem pro měření energie s podporou internetu věcí a platformou Proficloud.io
 • Jednoduchá rozšiřitelnost a škálovatelnost díky dynamickým IT zdrojům, které lze rychle a individuálně přizpůsobit požadavkům trhu

Inteligentní služby pro analýzu energetických a výkonových dat Využívejte výhody digitalizovaného sledování energie v průmyslu propojeného do sítě

Přístroje EMPro a služba EMMA na obrazovce
Ovládací panel EMpro EMMA – celková koncepce systému
Služba EMMA na obrazovce
Muž v obleku drží v rukou zářící nekonečnou smyčku
Přístroje EMPro a služba EMMA na obrazovce

Energy Monitoring, Management, Analytics: Služba EMMA a přístroje pro měření energie EMpro podporující IoT jsou průkopníky vašeho řízení energie budoucnosti. Přejděte s přístroji pro měření energie EMpro přímo na IoT a využívejte výhod získávání dat založeného na cloudu i intuitivních flexibilních funkcí pro cílenou vizualizaci s vysokou vypovídací hodnotou.

Více informací o službě EMMA Service
Ovládací panel EMpro EMMA – celková koncepce systému

Uživatelsky přívětivé řídicí panely a widgety
Stačí jen několik kliknutí a můžete vyvodit první závěry o svých datech a spotřebě energie. Vytvářejte řídicí panely podle svých potřeb a využívejte celou řadu vizualizačních možností jako jsou kruhové diagramy, sloupcové a spojnicové grafy a mnoho dalších.
Pomocí těchto widgetů můžete porovnávat jednotlivé výrobní linky, zařízení nebo časová období, a odhalit tak potenciál k úspoře energie.

Více informací o službě EMMA Service
Služba EMMA na obrazovce

 • Možnost integrace externích zdrojů dat pro další transparentnost dat
 • Export dat za účelem jejich použití v dalších systémech
 • Varovné upozornění na hrozící překročení nebo nedosažení limitů přímo prostřednictvím inteligentních služeb
 • Vizualizace energetických ukazatelů (Energy Performance Indicator – EnPI) se zobrazuje s funkcí reportování

Více informací o funkcích služby EMMA
Muž v obleku drží v rukou zářící nekonečnou smyčku

Trvale rostoucí nabídka hodnot pro vaši analýzu energetických dat díky nepřetržitému dalšímu vývoji zaměřenému na uživatele. Abyste dokázali čelit rychle se měnícím výzvám, zaměřuje se agilně pracující tým inteligentních služeb na potřeby zákazníků a požadavky trhu.

Device Management Service v platformě Proficloud.io

Device Management Service

Spravujte a dohlížejte na své přístroje pro měření energie s podporou cloudu a na další inteligentní služby od společnosti Phoenix Contact se službou Device Management Service. Získáte přímý přehled o informacích o přístrojích v podobě digitálního typového štítku obsahujícího údaje, jako je typ přístroje, sériové číslo nebo instalované verze firmwaru a hardwaru.
Stejně tak budete mít přehled o stavu přístroje. Díky takzvanému semaforu TrafficLight okamžitě poznáte, zda se u přístroje vyskytlo varování nebo chyba. Podrobnější informace lze získat z protokolů přístrojů.
K zajištění bezpečnosti přístroje jsou nezbytné pravidelné aktualizace firmwaru. Za tímto účelem je přímo ve službě k dispozici funkce aktualizace.

Vaše výhody

 • Přehled o vašich přístrojích
 • Stav přístrojů
 • Aktualizace firmwaru z cloudu
 • Digitální typový štítek a protokoly přístrojů
Obrazovka se snímkem obrazovky služby Time Series Data Service

Time Series Data Service

Inteligentní služba Time Series Data Service platformy IIoT Proficloud.io vám umožní přístup k vašim výrobním datům kdykoli a odkudkoli. 
Další výhody Time Series Data Service

 • Doby prostojů a pracovní vytížení lze naplánovat
 • Zvyšování kvality výrobků pomocí dat
 • Varování v inteligentní službě nebo prostřednictvím e-mailu upozorní na hrozící potíže
 • Odborné znalosti jsou přístupné každému zaměstnanci

Topologie správy energie založené na internetu věcí Přímé připojení prostřednictvím technologie Plug & Play ke cloudové platformě Proficloud.io

Měřicí přístroje s podporou internetu věcí, tedy inteligentní zařízení, se připojují prostřednictvím ethernetového rozhraní a protokolu MQTT pomocí technologie Plug & Play přímo ke cloudové platformě Proficloud.io. V prostředí cloudu se měřicí přístroje dají jednoduše a rychle integrovat do nového nebo stávajícího systému prostřednictvím služby Device Management Service. Vybrané měřené hodnoty se automaticky přenášejí a ukládají. Osoby pověřené správou energie mají k datům okamžitý přístup prostřednictvím inteligentní služby EMMA a mohou je přímo používat. Náročné konfigurace klasických průmyslových sítí (např. Modbus nebo PROFINET) se tak stávají minulostí.

Interaktivní obrazová mapa: Příklad použití řízení energie založené na IoT
Proficloud.io
Údaje z přístrojů pro měření energie EMpro podporujících IoT se automaticky ukládají na platformě IIoT Proficloud.io společnosti Phoenix Contact.
Transport Layer Security (TLS)
Bezpečný přenos dat díky protokolu s šifrováním TLS.
Jednoduché připojení
Přístroje pro měření energie EMpro podporující IoT se připojují k přepínači nebo k internetovému směrovači přímo přes ethernetové rozhraní bez nutnosti další brány IoT.
EMMA Service
Přístup k datům o energii a výkonu lze získat prostřednictvím webového prohlížeče kdykoli a odkudkoli. Služba EMMA na platformě Proficloud.io nabízí inteligentní možnosti snadné vizualizace a analýzy dat.
Jednoduché monitorování decentralizovaných měřicích bodů
Díky snadnému připojení přístrojů pro měření energie EMpro podporujících IoT k internetu a automatickému přenosu dat prostřednictvím protokolu MQTT do platformy Proficloud.io nejsou zapotřebí žádné speciální znalosti z oblasti průmyslových přenosových protokolů.
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie
Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.
Brožura
Brožura Monitorování energie