Elektroměry pro vaše monitorování energie

Přístroje na měření energie a elektroměry

Elektroměry EMPro lze intuitivně nakonfigurovat v průběhu několika málo minut a začlenit je do sítě. Ušetřete náklady na kabeláž díky přímému připojení Rogowského cívky nezávisle na výrobci a využijte mnoha praktických funkcí webového serveru a přístroje. Elektroměry EMpro s certifikací MID dle normy EN 50470 vám umožňují vypočítat náklady na energetickou energii, které se týkají daného nákladového střediska.

Více informací

Nové produkty

AC elektroměry EMpro se schválením MID

AC elektroměry EMpro se schválením MID

Optimalizováno pro aplikace nabíjecí infrastruktury

Nové elektroměry EMpro jsou vhodné k zaznamenávání energetických dat za účelem vyúčtování v nabíjecích stanicích elektromobility. Rejstříkové tabulky Modbus/RTU jsou optimalizovány pro komunikaci s komponentami technologie nabíjení. S konstrukční šířkou pouze jedné nebo čtyř jednotek DIN jsou počitadla prostorově velmi úsporná.

To jsou hlavní vlastnosti

 • Maximální proudový vstup: 40 A (1fázový), 80 A (3fázový)
 • Konstrukční šířka: 17,5 mm (1fázový), 72 mm (3fázový)
 • Rozhraní Modbus/RTU a výstup S0
 • Provozní teplota: -25 °C až +70 °C
 • Schválení MID pro účely vyúčtování
 • Třída přesnosti B (1 % EN 50470-3)
 • Kalibrovací certifikát podle EN 62058-31 na vyžádání

To jsou výhody

 • Přímé měření nabíjecích proudů až do 80 A – bez přídavného měniče proudu
 • Šetří místo v nabíjecím sloupku díky malé konstrukční šířce pouhých 17,5 mm nebo 72 mm
 • Spolehlivý provoz ve venkovním prostředí – navrženo pro extrémní teploty až do +70 °C
 • Schválení MID umožňuje používat tento produkt k vyúčtování nabíjecích procesů
 • Kompletně obousměrné 4kvadrantové měření všech hodnot energie a výkonu
 • Rychlý a snadný vývoj šablon díky osvědčeným rejstříkovým tabulkám Modbus-RTU

Elektroměry EMpro

Elektroměry EMpro
Elektroměry EMpro YouTube
Přístroje pro měření energie EMpro

Přístroje pro měření energie EMpro

Elektroměry EMpro: Nejrychlejší cesta k měření energie

Elektroměry EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Nakonfigurujte a integrujte přístroje v několika krocích pomocí webového uživatelského průvodce instalací. Kromě toho získáte výhody lehkého přímého připojení obvyklých Rogowského cívek a mnoha praktických funkcí webového serveru a přístrojových funkcí.
Integrované rozhraní REST a přímé cloudové připojení vám otevírá dveře do digitálního světa v systému IoT, internetu věcí. Portfolio doplňují 24V varianty.

Vaše výhody s našimi elektroměry EMpro

 • Díky intuitivnímu instalačnímu průvodci vás od měření energie dělí pouze tři kroky
 • Úspora nákladů na propojení a konfiguraci pomocí elektroměrů s přímým připojením Rogowského cívek od jakéhokoli výrobce
 • Snadná údržba díky inteligentnímu webovému serveru a funkcím zobrazení
 • Celosvětový přístup k datům a používání inteligentních služeb prostřednictvím přímého cloudového připojení
 • Elektroměry EMpro jsou součástí systému COMPLETE line
Pouhé tři kroky od měření energie – intuitivní konfigurace a uvedení do provozu

Od měření energie vás dělí jen tři kroky

Od měření energie vás dělí jen tři kroky

Uživatelský průvodce instalací umožňuje intuitivní konfiguraci a uvedení do provozu. Využijte rychlejší základní konfiguraci jen ve třech krocích:

 • Nastavte komunikační rozhraní
 • Zvolte typ sítě
 • Nastavte vstup pro měření proudu a napětí
Přímé připojení Rogowského cívky

Přímé připojení Rogowského cívky

Úspora nákladů na propojení a práce s konfigurací

Varianty s měřicím vstupem Rogowského cívek vám ušetří spoustu času při propojování a konfiguraci:

Můžete přímo připojit běžně dostupnou Rogowského cívku od jakéhokoli výrobce. Není zapotřebí měřicí převodník, který se obvykle běžně používá.

Servis elektroměru EMpro

Servis elektroměru EMpro

Jednoduché servisní funkce

Pro rychlou analýzu chyb můžete exportovat aktuální konfigurační data, stejně jako v minulosti zaznamenané seznamy hlášení a chyb. Chybové a poplachové stavy zařízení na místě lze rychle a jednoznačně identifikovat podle barevného zvýraznění na displeji

Jednoduché propojení do sítě pomocí rozhraní REST API EMpro

Přístup k datovým bodům prostřednictvím REST API v elektroměru EMpro

V lokálních sítích umožněn snadný přístup k přístrojům pomocí integrovaného rozhraní REST API. REST, resp. „REpresentional State Transfer“ je architekturou rozšířenou v IT prostředí, která postupně pronikla i do průmyslových aplikací. Uživatelsky přívětivá architektura rozhraní využívá všeobecně známé protokoly internetu. Vyhledání dat probíhá pouze několika příkazy z jakéhokoliv prohlížeče, například pomocí žádosti HTTP-GET. Nepotřebujete žádné dlouhé registrační tabulky nebo speciální znalosti průmyslových komunikačních protokolů.

S elektroměry EMpro přímo do cloudu, bez brány

S elektroměry EMpro přímo do cloudu, bez brány

Mějte přístup ke svým údajům o měření a komponentách po celém světě bez dodatečné brány IoT. Bránu IoT nepotřebujete ani k agregaci dat, překladu mezi lokálními síťovými protokoly a protokoly IoT ani k šifrování. EMpro s podporou IoT dokáže pomocí routeru přenášet svá data přímo a bezpečně do cloudu.

Ochrana proti neoprávněnému přístupu k energetickým datům

Ochrana proti neoprávněnému přístupu

Zvýšená bezpečnost dat

Chraňte svá energetická data před neoprávněným přístupem: Vypnutí ovládacích prvků na přístroji zabraňuje manipulativnímu zásahu na místě. Zakázáním rozhraní můžete zabránit nechtěnému přístupu k energetickým datům nebo neúmyslným změnám konfigurace.

Integrace elektroměrů EMpro do nejběžnějších průmyslových síťových struktur a systémů polní sběrnice

EMpro

Jednoduchá integrace

Kromě rozhraní pro klasickou průmyslovou komunikaci jsou tyto produkty vybaveným integrovaným rozhraním REST API. Varianty podporující IoT k přímému cloudovému připojení vám umožní celosvětové propojení do sítě internetu věcí.

Elektroměry s certifikací MID podle normy EN 50470

Elektroměry s certifikací MID podle normy EN 50470 pro výpočet nákladů na energetickou energii, které se týkají daného nákladového střediska

Údaje o energii zaznamenávejte a přenášejte podle konkrétních nákladových středisek

Elektroměry EMpro s certifikací MID podle normy EN 50470 vám umožňují vypočítat náklady na energetickou energii, které se týkají daného nákladového střediska. Měřicí přístroje zaznamenávají nejdůležitější elektrické parametry, jako je proud, napětí, účiníky, výkony a také energetické hodnoty ve všech čtyřech kvadrantech. Data jsou do vašeho nadřazeného řídicího systému předávána prostřednictvím běžných komunikačních rozhraní.

Vaše výhody s našimi elektroměry EMpro s certifikací MID

 • Jednoduché připojení elektroměrů k polní sběrnici a síti přes rozhraní M-Bus, Modbus/RTU nebo Modbus/TCP
 • Úzká konstrukční šířka pouhých 72 mm na montážní liště
 • Úspora času a peněz: Varianty elektroměrů s přímým měřením proudu až 80 A bez nutnosti použití externího měniče proudu
 • Snadná integrace sběrnice Modbus díky jednotným rejstříkovým tabulkám, které obsahují stávající elektroměry EMpro
 • Dálkový přístup k datům, jejich ukládání a export u elektroměrů podporujících Ethernet