Zaměstnanci při energetickém auditu prováděném pomocí softwaru

Monitorování energie – základ cílené správy energie

Energetická účinnost je skutečným faktorem ekonomického úspěchu a v současné době je ochrana klimatu více než kdy dříve globálním tématem, se kterým se musí společnosti aktivně vypořádat.

Nepřetržitě zaznamenávané toky energie jsou základem účinného provozního systému správy energie. Cíleným zaznamenáváním energeticky významných parametrů zařízení lze zjistit potenciál úspor a provést opatření pro efektivní správu energie podle normy DIN EN ISO 50001.

Výhody monitorování energie

  • Stálý přehled o relevantních datech – díky spolehlivému a stálému zaznamenávání naměřených veličin
  • Rychlé a snadné splnění normy DIN EN ISO 50001 a užitek ze státní podpory
  • Ekologická výroba – přímé odvozování úsporných opatření pro omezené zdroje
  • Optimalizace procesu díky paralelnímu záznamu provozních dat a údajů strojů
  • Úspora nákladů díky inteligentnímu řízení spotřeby energie
Znázornění cyklu PDCA vznášející se nad dlaní

Norma správy energie ISO 50001

Zavedení komplexního systému správy energie EnMS podle normy ISO 50001 slouží systematickému způsobu přístupu k iteračnímu zlepšování energetického výkonu prostřednictvím cyklu PDCA. PDCA znamená jednotlivé fáze iteračního systematického způsobu přístupu: Plan, Do, Check a Act.

Rozsáhlé monitorování energie podporuje týmy správy energie ve fázi kontroly díky spolehlivému a nepřetržitému zaznamenávání měřených hodnot.

Uživatelské rozhraní Proficloud.io pro správu energie založenou na IoT na obrazovce notebooku

Správa energie založená na IoT – cesta do budoucnosti

Správa energie založená na IoT spojuje výhody průmyslového internetu věcí, promyšlené měřicí techniky a neustále se rozvíjejících chytrých služeb. 
Měřicí přístroje podporující IoT (Smart Devices) lze prostřednictvím ethernetového rozhraní a protokolu MQTT připojit pomocí technologie Plug & Play přímo ke cloudové platformě. V prostředí cloudu se měřicí přístroje dají jednoduše a rychle integrovat do nového nebo stávajícího systému prostřednictvím služby Device Management (správa zařízení). Od tohoto okamžiku se vybrané měřené hodnoty automaticky přenášejí a ukládají. Osoba pověřená správou energie má k datům okamžitý přístup prostřednictvím inteligentního servisu a může je přímo používat.