Zaměstnanci při energetickém auditu prováděném pomocí softwaru

Monitorování energie – základ cílené správy energie

Energetická efektivita je pravým faktorem ekonomického úspěchu. Ochrana klimatu je dnes totiž více než kdy dříve globálním tématem, se kterým se musí podniky aktivně vypořádat.

Nepřetržitě zaznamenávané toky energie jsou základem účinného provozního systému správy energie. Cíleným zaznamenáváním energeticky relevantních parametrů zařízení lze odhalit potenciál úspor a provést opatření pro efektivní správu energie podle normy DIN EN ISO 50001.

Výhody monitorování energie

  • Stálý přehled o relevantních datech – díky spolehlivému a stálému zaznamenávání naměřených veličin
  • Rychlé a snadné splnění normy DIN EN ISO 50001 a užitek ze státní podpory
  • Ekologická výroba – přímé odvozování úsporných opatření pro omezené zdroje
  • Optimalizace procesu díky paralelnímu záznamu provozních dat a údajů strojů
  • Úspora nákladů díky inteligentnímu řízení spotřeby energie
Schéma cyklu PDCA vznášející se nad dlaní

Norma pro správu energie ISO 50001

Zavedení komplexního systému správy energie EnMS podle normy ISO 50001 slouží systematickému způsobu přístupu k iteračnímu zlepšování energetického výkonu prostřednictvím cyklu PDCA. PDCA znamená jednotlivé fáze iteračního systematického způsobu přístupu: Plan, Do, Check a Act.

Rozsáhlé monitorování energie podporuje týmy správy energie ve fázi kontroly díky spolehlivému a nepřetržitému zaznamenávání měřených hodnot.

Uživatelské rozhraní Proficloud.io pro správu energie založenou na IoT na obrazovce notebooku

Správa energie založená na IoT – cesta do budoucnosti

Správa energie založená na IoT spojuje výhody průmyslového internetu věcí, promyšlené měřicí techniky a neustále se rozvíjejících inteligentních služeb. 
Měřicí přístroje podporující IoT (smart devices) lze připojit prostřednictvím ethernetového rozhraní a protokolu MQTT pomocí technologie Plug & Play přímo ke cloudové platformě. V prostředí cloudu se měřicí přístroje dají jednoduše a rychle integrovat do nového nebo stávajícího systému prostřednictvím služby Device Management (správa zařízení). Od tohoto okamžiku se vybrané měřené hodnoty automaticky přenášejí a ukládají. Osoby pověřené správou energie mají k datům okamžitý přístup prostřednictvím inteligentního servisu a mohou je přímo používat.

Ruce na klávesnici notebooku

Programovací rozhraní REST

Programovací rozhraní REST v polních přístrojích podporuje pohodlnou dostupnost dat jako důležitý předpoklad pro vytvoření konzistentních struktur aplikací. REST, tedy „REpresentional State Transfer“, je komunikační architektura rozšířená v prostředí IT. Jedná se o přehlednou architekturu rozhraní, která využívá všeobecně známý protokol internetu. Přenos dat probíhá pomocí protokolu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Díky používání HTTP, REST a JSON v polních přístrojích nepotřebujete žádné speciální vědomosti o průmyslových komunikačních protokolech ani o související implementaci rejstříkových tabulek.

Elektroměry se schválením MID na nosné liště v rozvaděči

Směrnice o měřicích přístrojích MID

Směrnice o měřicích přístrojích popisuje jednotné celoevropské předpisy pro prodej a uvádění měřicích přístrojů do provozu. Mezi podstatnými požadavky uvádí mj. požadavky na stabilitu, přesnost reprodukce a označení přístrojů. Směrnice o měřicích přístrojích (MID) tvoří jednotný základ pro vyúčtování. Jednotné standardy se vztahují na první kalibraci ve výrobním procesu, uvedení na trh a na první uvedení do provozu. Poté platí vnitrostátní zákony o době platnosti kalibrace a poplatcích za rekalibraci. Při vyúčtování spotřeby činné energie pomáhají elektroměry MID v soukromých domácnostech, živnostenském podnikání a lehkém průmyslu.