Marketingový motiv měniče proudu pro první instalaci vznášejícího se v prostoru

Měnič proudu pro první instalaci

Naše měniče proudu pro první instalaci z řady měničů PACT nabízejí kompletní portfolio pro převod střídavých proudů až do 4 000 A AC. Měniče proudu PACT jsou vhodné k měření proudu jako trubicové, nasazovací a svitkové transformátory v různých poměrech převodu, třídách přesnosti a jmenovitých výkonech.

Více informací

Vaše výhody

  • Osvědčená technologie šroubového připojení, rychle přístupná pouhým otočením krytu svorkovnice o 90°
  • Variabilní montáž díky flexibilním možnostem upevnění
  • Spolehlivé zachycení špiček zatížení termickým jmenovitým trvalým proudem o výši 120 % primárního jmenovitého proudu
  • Zvýšená elektrická bezpečnost díky vysokému jmenovitému izolačnímu napětí až 1 000 V (L-N)
  • Prostorově úsporné provedení s konzistentně úzkou šířkou pouzdra 30 mm
Měnič proudu PACT s krytem šroubů zajištěným proti ztrátě

Bezpečné a rychlé propojení

Elektrické vodiče se bezpečně připojují pomocí osvědčené techniky šroubových spojů. Všechny čtyři body připojení jsou rychle přístupné jediným otočením krytu pouzdra o 90°. Otočný kryt pevně uchycený v pouzdře nabízí hned dvě výhody: jednak jej nelze ztratit a dále po otočení zpět do původní polohy okamžité získáte vizuální potvrzení, že je bezpečný na dotyk.

Měniče proudu PACT se západkovými patkami pro montáž na nosnou lištu

Variabilní možnosti montáže

Měniče proudu PACT nabízejí různé možnosti montáže v závislosti na vašich požadavcích:

  • Typická instalace přímo na přípojnici pomocí přiloženého příslušenství
  • Přišroubování na montážní desku pomocí přiložených západkových patek
  • Montáž na nosné lišty pomocí volitelně dostupných zajišťovacích adaptérů
Grafické znázornění proudových křivek v procentech v průběhu času

Bezpečné zaznamenávání proudových špiček Trvalá ochrana před poškozením

S měniči proudu PACT zachytíte bezpečně vyšší proudové špičky, aniž by hrozilo poškození. Neboť měniče proudu PACT jsou vytvořeny pro trvalý jmenovitý proud o výši 120 % primární intenzity jmenovitého proudu. To znamená, že měnič proudu PACT s uvedeným jmenovitým výkonem 10 VA přenese při 1,2násobném jmenovitém proudu skutečný výkon 14,4 VA, a to trvale.

Zvýšená elektrická bezpečnost

Měniče proudu PACT MCR nabízejí díky 14mm přesahu stěn krytu vyšší elektrickou bezpečnost, než vyžaduje norma. Díky tomuto přesahu se značně zvětšily vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů, takže je vyloučen elektrický průraz z primární na sekundární stranu.
Jmenovité izolační napětí běžných 720V měničů činí pouze 416 V (L-N). Měniče proudu PACT MCR umožňují maximální jmenovité izolační napětí až 1 000 V (L-N).

EN 61869

(norma pro měniče)

PACT MCR-V…

Jmenovité izolační napětí
Provozní napětí 480 V (L-L) 277 V (L-N)
  720 V (L-L) 416 V (L-N)
  1 000 V (L-L) 577 V (L-N)
  1 000 V (L-N) PACT
Výdržné rázové napětí pro zkoušku měniče
při 277 V (L-N) 3 kV 6 kV
při 1 000 V (L-N) 6 kV 12 kV PACT
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie
Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.
Brožura
Brožura Monitorování energie