Polovodičová relé a elektromechanická relé

Polovodičová relé a elektromechanická relé

Polovodičová relé, také nazývaná elektronická relé, se starají mj. o spolehlivé spínání v automatizaci zařízení. Vsaďte na náš široký program polovodičových a elektromechanických relé, výměnných či ve formě kompletního modulu. Vazební relé, vysoce kompaktní reléové moduly a relé pro oblasti s nebezpečím výbuchu přispívají k vysoké dostupnosti zařízení.

Více informací
Polovodičová a elektromechanická relé konstrukční řady PLC-INTERFACE

Polovodičová a elektromechanická relé konstrukční řady PLC-INTERFACE

Vysoce kompaktní reléové moduly − úzké a pro výkonné spínání

Univerzálně použitelná konstrukční řada relé PLC-INTERFACE vám nabízí mnoho různých zásuvných elektromechanických a elektronických relé.
K dostání jsou následující speciální varianty:

 • Konstrukční řada pro připojení snímačů nebo akčních členů
 • Konstrukční řada filtrů pro dlouhá řídicí vedení
 • Moduly spínačů pro manuální použití
 • Elektronická relé pro spínání bez opotřebení
 • Relé pro oblasti s nebezpečím výbuchu pro použití v zóně 2
 • Hybridní elektronické relé s dlouhou provozní životností
 • Reléové moduly pro použití v železniční průmyslu
 • Reléové moduly pro vysoké zapínací proudy
 • Zátěžové reverzační relé pro stejnosměrné motory

Vaše výhody s našimi vysoce kompaktními reléovými moduly

 • Rozsáhlý produktový program se zvláštními variantami pro speciální použití
 • Jednodušší instalace díky rozmanitému příslušenství
 • 6,2 mm úzké se zásuvným elektromechanickým a elektronickým relé
 • Jednoduchá technika připojení podle vaší volby: šroubová, pružinová nebo technika připojení push-in
 • Logické funkce s rozšířením pomocí PLC logic
 • Rychlé zásuvné spojení mezi řídicí jednotkou a relé díky adaptéru pro systémovou kabeláž
 • Vysoce kompaktní reléové moduly jsou součástí systému COMPLETE line
Polovodičová relé a elektromechanická relé konstrukční řady RIFLINE complete

Polovodičová relé a elektromechanická relé konstrukční řady RIFLINE complete

Univerzální systém průmyslových relé – od spojovacího přes časové až po náhradu za malé stykače

S univerzálními relé RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace. Bez ohledu na to, jestli chcete signály oddělit, násobit, nebo zesílit: Oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu za malé stykače. Průchodný zásuvný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.

Vaše výhody s naším systémem průmyslových relé

 • Kompletní produktová řada, která pokrývá všechny oblasti použití pro standardní relé
 • Jednoduchá manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
 • Snadné rozšíření na časové relé pomocí zásuvného funkčního modulu
 • Spolehlivý systém pro široké možnosti použití strojů a zařízení
 • Dostupné jako kompletní modul nebo modulární stavebnicový systém
 • Univerzální průmyslový reléový systém je součástí systému COMPLETE line
Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceným vedením

Vazební relé s nuceně vedenými kontakty od společnosti Phoenix Contact jsou základními přístroji pro jednokanálové řízení. Vazební relé slouží ke galvanickému oddělení, zesílení výkonu a násobení kontaktu.

Vaše výhody s našimi vazebními relé s nuceně vedenými kontakty

 • Maximální bezpečnost s nuceně vedenými kontakty podle normy EN 50205
 • Spolehlivá výměna signálu mezi dvěma systémy s funkcí zpětného hlášení
 • Snadná manipulace díky moderní koncepci propojení a rozvodu napětí
 • Spolehlivý systém pro široké možnosti použití strojů a zařízení
 • Kompletní řada pokrývající spektrum všech standardních způsobů použití
Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu – bezpečné spínání

Reléové moduly umožňují bezpečné oddělování a spínaní signálů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Relé mají nezbytná schválení Ex pro zónu 2 (ATEX, třída 1 odd. 2).

Vaše výhody s našimi reléovými moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu

 • Použitelné v oblastech ohrožených výbuchem díky speciálním schválením
 • Flexibilita díky různým technikám připojení
 • Rychlý rozvod napětí zásuvnými můstky
 • Prostorově úsporné v provedení 6,2 mm
 • Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
 • Reléové moduly pro oblasti s nebezpečím výbuchu jsou součástí systému COMPLETE line
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky

Pomocná relé s modulem patice

Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky

Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.

Relé kotvy nápravy ovládá současně všechny kontakty bez zapojení páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.

Vaše výhody s našimi pomocnými relé

 • Spolehlivý provoz s dlouhou životností díky vysoké spínací schopnosti
 • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
 • Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům