Redundantní systémové napájení pro náročné aplikace

Redundantní systémové napájení pro náročné aplikace

Dostupnost hraje v mnoha technologických zařízeních významnou roli. Krátká přerušení v částech zařízení nebo u jednotlivých komponent mohou vést k drahým výrobním výpadkům. Bezpečnost v tomto případě poskytuje redundantní systém s dlouhou provozní životností, který v případě potřeby odolá i extrémním podmínkám okolí.

Bezpečný redundantní systém napájení s prediktivní údržbou zajišťuje maximální provozní bezpečnost. Díky kombinaci napájení QUINT POWER a modulů redundance QUINT S-ORING se napájecí sítě odpojí a vedení se přeruší až k zátěži. Kromě symetrického rozvodu zátěže a odděleného vedení poskytuje systém také kompletní dohled nad všemi komponentami. ​

Redundantní systémové napájení pro náročné aplikace
Přepěťová ochrana PLUGTRAB-SEC
Spolehlivá ochrana vašich zařízení před přepětím.
Více informací
Přepěťová ochrana PLUGTRAB-SEC
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj pro spolehlivé napájení 24 V.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Modul redundance QUINT S-ORING
Moduly redundance zajišťují kompletní redundanci až ke spotřebiči.
Více informací
Modul redundance QUINT S-ORING
Elektronický přístrojový jistič PTCB
Nejužší ochrana podle vašich požadavků.
Více informací
Elektronický přístrojový jistič PTCB

Vaše výhody

  • Kompletní redundance a permanentní dohled až ke spotřebiči
  • Dvojitá přepěťová ochrana sekundární strany s certifikací SIL3
  • Elektronické přístrojové jističe zabraňují v případě chyby zhroucení výstupního napětí ve zdrojové části a signalizují poruchy
  • Přepěťová ochrana zvyšuje dostupnost díky ochraně před přechodovými poruchami
  • Výměnná přepěťová ochrana s prediktivní kontrolou s přístrojem Checkmaster 2

Spolehlivé řešení Power Reliability