Řešení zajišťující vysokou dostupnost systémů ve zpracovatelském průmyslu Výrobní zařízení ve zpracovatelském průmyslu musí spolehlivě vyrábět i za extrémních podmínek. Vysoké bezpečnostní požadavky a drsné okolní podmínky v prostředí s nebezpečím výbuchu kladou zvláštní nároky na spolehlivé napájení. Ať už v oblasti upstream/midstream, v rafinérii nebo v chemickém průmyslu – nabízíme spolehlivé koncepty pro pomocné napájení.

Rafinerie

Spolehlivá řešení napájení jsou potřebná v široké škále aplikací ve zpracovatelském průmyslu. Pro centralizované nebo decentralizované napájení měřicí, řídicí, regulační a přístrojové techniky, pro rozvodné skříně s Remote IO v prostředí s nebezpečím výbuchu v chemických parcích, pro kompresorové stanice na potrubí nebo pro různé paketové jednotky. Každé z těchto použití přináší jiné výzvy.

Zde se dozvíte o produktech a řešeních pro různé požadavky, které lze přizpůsobit směrem k výkonovým třídám a konfiguracím sítě.

Grafická vizualizace různých oblastí zpracovatelského průmyslu
Zásobování centrálních rozvoden
Řešení redundantního napájení zajišťují spolehlivé 24V napájení centrálních rozvoden.
Více informací
Zásobování centrálních rozvoden
Napájení u potrubí
Komunikační řešení napájení umožňuje sledování stavu potrubí. Spolehlivé napájení je zajištěno v kombinaci se zdrojem nepřerušovaného napájení, přepěťovou ochranou a přístrojovým jističem.
Více informací
Napájení u potrubí
Dodávka terénních elektroinstalačních skříní v chemickém parku
Spolehlivá obsluha se daří díky přepěťové ochraně, výkonnému napájení a kompaktním přístrojovým jističům.
Více informací
Dodávka terénních elektroinstalačních skříní v chemickém parku
Napájení paketových jednotek
Spolehlivé napájení paketových jednotek zajišťuje naše napájení QUINT POWER. Díky měřičům energie máte také vždy přehled o spotřebě energie.
Více informací
Napájení paketových jednotek
Rozvaděč s různými produkty pro zpracovatelský průmysl

Rozvaděč pro centrální řídicí místnosti ve zpracovatelském průmyslu

Spolehlivé napájení centrálních rozvoden

Spolehlivé zásobování centrálních řídicích místností u zpracovatelských technologií má rozhodující význam pro hladký chod výrobních zařízení. Aby to bylo zajištěno, jsou řešení napájení ze středního napětí ke spotřebiči často nastavena nadbytečně. V kombinaci s přepěťovou ochranou, přístrojovými jističi a přístroji pro měření energie zajišťují vysokou dostupnost systému.

Řešení redundantního napájení zajišťují, že jednotlivé poruchy nepovedou k výpadku systému. Přepěťová ochrana eliminuje případné napěťové špičky v elektrické síti a zajišťuje tak dlouhou provozní životnost vaší důležité elektroniky. Přístroje pro měření energie umožňují monitorovat a optimalizovat spotřebu energie v zařízení a pomáhají vám dodržovat požadavky normy ISO 50001.

Naše produkty pro centrální 24V napájení Rádi vám pomůžeme při vytváření individuálního řešení.

Řešení redundantního napájení s více produkty na nosné liště
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj pro spolehlivé 24 V napájení.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Modul redundance QUINT ORING
Moduly redundance zajišťují kompletní redundanci až ke spotřebiči.
Více informací
Modul redundance QUINT ORING
Přepěťová ochrana FLT-SEC-T1+T2
Kombinovaný svodič FLT-SEC-T1+T2 poskytuje vašemu zařízení nejlepší možnou ochranu před zásahem blesku a přepětím způsobeným úderem blesku a spínacími operacemi v napájecí síti.
Více informací
Přepěťová ochrana FLT-SEC-T1+T2
Elektronický přístrojový jistič
Vícekanálový elektronický přístrojový jistič chrání vaše zařízení.
Více informací
Elektronický přístrojový jistič
Přístroj pro měření energie EMpro
Zaznamenávají údaje o elektrické energii a výkonu a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně.
Více informací
Přístroj pro měření energie EMpro
Pojistková svornice
Pojistkové svornice chrání kabely a přístroje před přetížením a zkratem.
Více informací
Pojistková svornice
Rozbočovací skříně u potrubí

Rozbočovací skříně u potrubí

Spolehlivé napájení potrubí

Potrubí se táhne na velké vzdálenosti, často přes neobydlené oblasti, ale i přes pouště a věčný led.

Kompresorové stanice je třeba provozovat v pravidelných intervalech a ochrana životního prostředí vyžaduje měřicí zařízení ke sledování úniků. Obsluha těchto obvykle bezobslužných zařízení podél plynovodu kvůli drsným okolním podmínkám představuje výzvu. Speciální teploty, vyrovnávací baterie pro případ výpadku sítě a dálkové monitorování stavu hrají důležitou roli zejména při řešení napájení.

Komunikační řešení zajišťuje monitorování stavu potrubí. Spolehlivé napájení je zajištěno v kombinaci se zdrojem nepřerušovaného napájení, přepěťovou ochranou a přístrojovým jističem.

Přepěťová ochrana chrání elektroniku před poškozením způsobeným úderem blesku nebo jinými napěťovými špičkami v elektrické síti. Přístrojové jističe se signálními kontakty chrání před přetížením a zkratem a v případě potřeby podávají informace. Důležitým opatřením je zajištění bezpečnosti a funkčnosti měřicích zařízení. Zdroj nepřerušovaného napájení zajišťuje spolehlivé napájení i v případě výpadku proudu.

Naše produkty pro rozvodné skříně na potrubí Rádi vám pomůžeme při vytváření individuálního řešení.

Komunikační řešení napájení na nosné liště
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj pro spolehlivé 24 V napájení.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT
QUINT UPS spolehlivě napájí vaši aplikaci, i když dojde k výpadku rozvodné sítě.
Více informací
Zdroj nepřerušovaného napájení QUINT
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC
Přístrojová ochrana na míru s intuitivním ovládáním a snadným začleněním.
Více informací
Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC
Pojistková svornice
Pojistkové svornice chrání kabely a přístroje před přetížením a zkratem.
Více informací
Pojistková svornice
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana FLT-MB
Kombinovaný svodič typu 1+2+3 FLT-MB… v kompaktním provedení optimálně chrání vaše systémy a instalace před bleskovými proudy a přepětím díky inovativnímu jiskřišti.
Více informací
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana FLT-MB
Akumulátory energie
Díky vhodnému akumulátoru energie pro váš zdroj nepřerušovaného napájení je vaše zařízení neustále optimálně napájeno.
Více informací
Akumulátory energie
Terénní rozbočovací skříně v chemickém parku

Terénní rozbočovací skříně v chemickém parku

Spolehlivé napájení polních rozvodných skříní v chemickém parku

V chemických parcích je mnoho dílčích zařízení automatizováno pomocí Remote IO. Ty nejsou umístěny v klimatizovaných řídicích místnostech, ale přímo v drsném prostředí mezi trubkami, potrubím a agregáty, často také v prostředí s nebezpečím výbuchu.

V závislosti na požadavcích na dostupnost stanice Remote IO může být zásobování energií také redundantní. Pokud je připojené přístrojové vybavení umístěno na exponovaném místě vysoko na nádržích, potrubních mostech nebo destilačních kolonách, měla by být použita také přepěťová ochrana senzorů a akčních členů. Přístrojové jističe chrání také před přetížením a zkraty.

Naše produkty pro rozvodné skříně v chemickém parku Rádi vám pomůžeme při vytváření individuálního řešení.

Řešení napájení na nosné liště pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Rozšířená varianta napájení QUINT POWER
Napájení pro náročné aplikace v extrémních okolních podmínkách.
Více informací
Rozšířená varianta napájení QUINT POWER
Přepěťová ochrana TTC-6P
Dvoudílná přepěťová ochrana z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4) ... 20 mA.
Více informací
Přepěťová ochrana TTC-6P
Dvoupatrová pojistková svornice výklopná
Dvoupatrové pojistkové svornice výklopné umožňují vedení zajištěného a nezajištěného potenciálu pouze jednou svornicí.
Více informací
Dvoupatrová pojistková svornice výklopná
Rozvaděč pro paketové jednotky

Rozvaděč pro paketové jednotky

Spolehlivé napájení paketových jednotek

Kromě tisíců senzorů a akčních členů je rozsáhlé technologické zařízení, jako je chemický závod nebo rafinerie, automatizováno také velkým počtem tzv. paketových jednotek. Jedná se o samostatné stroje nebo agregáty, které jsou často vybaveny PLC a vlastní měřicí a řídicí technologií. Příkladem jsou filtrační, sušicí nebo teplotní jednotky, reaktory, centrifugy nebo dávkovací čerpadla atd. V závislosti na kritičnosti jsou tyto jednotky rovněž udržovány jako redundantní.

Jejich rozvaděče jsou stejně odlišné jako tyto stroje. Jako příklad je zde uvedena řídicí jednotka pro regulaci teploty. Naše napájení QUINT POWER čtvrté generace přináší dostatečné rezervy pro napájení PLC a velkého počtu elektronicky jištěných relé, stykačů a převodníků signálu. Celková spotřeba je monitorována přístrojem pro měření energie.

Naše produkty pro paketové jednotky Rádi vám pomůžeme při vytváření individuálního řešení.

Řešení napájení s jištěním na nosné liště
Napájení QUINT POWER
Výkonný napájecí zdroj pro spolehlivé 24 V napájení.
Více informací
Napájení QUINT POWER
Elektronický přístrojový jistič
Vícekanálový elektronický přístrojový jistič chrání vaše zařízení.
Více informací
Elektronický přístrojový jistič
Pojistková svornice
Pojistkové svornice chrání kabely a přístroje před přetížením a zkratem.
Více informací
Pojistková svornice
Přístroj pro měření energie EMpro s podporou IoT
Umožňuje digitalizovanou analýzu dat o spotřebě energie a výkonu v kombinaci se službou EMMA služby Proficloud.io.
Více informací
Přístroj pro měření energie EMpro s podporou IoT
Přepěťová ochrana pro signální vedení s jištěním prostřednictvím držáků pojistek instalovaných v rozvaděči na nosné liště

Přepěťová ochrana s jištěním pro signální vedení

Jištění a ochrana senzorů a akčních členů

Pro zajištění optimálního napájení senzorů, akčních členů nebo řídicích jednotek elektrickým napětím nabízíme vzájemně sladěné kombinace selektivních pojistek a přepěťových ochran.

Bez ohledu na to, zda vedení vycházejí z centrálně nebo decentrálně instalované řídicí místnosti, z rozvodné skříně nebo z paketové jednotky, může docházet ke vzniku přepětí, zkratů nebo přetížení i na straně nízkého napětí 24 V.

Díky konstrukční šířce pouhých 6 mm chrání řešení TERMITRAB complete prostorově úsporným způsobem senzory a akční členy před přepětím. Pomocí vhodného držáku pojistek pro běžně dostupné mikropojistky o velikosti 5 x 20 mm je tak zajištěna selektivní ochrana před zkratem a přetížením, a to s maximální úsporou místa.

Je-li pro nadproudovou ochranu potřebný ukazatel stavu s možností dálkového obnovení výchozího nastavení, jsou elektronické přístrojové jističe řady PTCB eFuse, které jsou určeny pro proudy menší než 1 A, nejvhodnější volbou.

Pomocí našich řešení zajišťujících vysokou dostupnost systémů lze snadno a rychle realizovat spolehlivé zásobování energií od napájení až po úroveň senzorů nebo řídicích jednotek.

Naše produkty pro spolehlivý provoz senzorů a akčních členů

Interaktivní obrazová mapa: Příklad výběru produktů pro ochranu signálů před přepětím a nadproudem.
Přepěťová ochrana pro signálová rozhraní
Zejména v procesní technice je velmi důležitá ochrana signálů, senzorů nebo akčních členů před výpadky způsobenými přepětím.
Více informací
Přepěťová ochrana pro signálová rozhraní
Držák pojistek TTC-6-FC
Držák pojistek pro běžně dostupné mikropojistky 5 x 20 mm umožňuje prostorově úspornou ochranu proti přetěžování signálních obvodů.
Více informací
Držák pojistek TTC-6-FC
Elektronická přístrojová ochrana PTCB eFuse
Jednokanálové elektronické přístrojové jističe PTCB eFuse poskytují pohodlné jištění při proudech menších než 1 A.
Více informací
Elektronická přístrojová ochrana PTCB eFuse