Vazební členy NearFi

Vazební členy NearFi – bezkontaktní přenos energie a dat

NearFi je nová bezkontaktní technologie přenosu v reálném čase od společnosti Phoenix Contact. Díky ethernetové komunikaci nezávislé na protokolu poskytuje flexibilní možnosti použití pro všechny ethernetové protokoly.

Pomocí vazebních členů NearFi lze přenášet energii (24 V, 2 A) a ethernetová data v reálném čase (100 Mbit/s, plně duplexně) prostřednictvím vzduchové mezery o šířce několika centimetrů. Tímto způsobem v průmyslových aplikacích snadno nahradíte konektorová spojení náchylná na opotřebení nebo sběrací kroužky a minimalizujete náklady za výpadky.

Vaše výhody:

  • Bezkontaktně – tedy bez opotřebení a bez údržby
  • Ethernetová komunikace v reálném čase nezávislá na protokolu a bez latence
  • Vysoký výkon v kompaktním pouzdře
  • Flexibilita – vysoce variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení
  • Diagnostika viditelná ze všech stran díky kruhu z LED diod na pouzdře
Bitový přenos pomocí NearFi

NearFi – komunikace v reálném čase

Ethernet v reálném čase

Vazební členy pro přenos energie a dat přenášejí ethernetová data v reálném čase rychlostí až 100 Mbit/s. Vazební členy při tom pracují protokolově zcela transparentně, takže lze použít všechny běžné ethernetové protokoly.

Vazební členy navíc přenášejí indukčně i energii, a mohou tak bezkontaktně napájet energií další koncová zařízení, jako jsou I/O stanice, přepínače atd.

Animace vazebního členu NearFi – live demo
Animace vazebního členu NearFi – live demo YouTube

Technologie NearFi ve videu

Chcete zjistit více o bezkontaktní přenosové technologii v reálném čase NearFi od společnosti Phoenix Contact a nechce se vám číst dlouhé texty? Pak se podívejte na naše video.

V demu vám ukážeme vám, jak můžete minimalizovat náklady související s výpadky tím, že jednoduše nahradíte konektorová spojení náchylná k opotřebení nebo sběrací kroužky vazebním členem NearFi.

Vazební člen NearFi v akci v prachu a nečistotách

Robustní a všestranný

Vazební členy NearFi odolávají prachu a nečistotám

Tam, kde konvenční technologie připojení kvůli prostorovému omezení a omezení pohybu, vibracím, prachu, nečistotám, rotacím a častému připojování narážejí na své meze, umožňuje vazební člen NearFi neopotřebitelnou komunikaci prostřednictvím vzduchové mezery o šířce až několika centimetrů. Navíc je možný i přenos přes nekovové meziprostory, např. sklo, plast nebo dřevo, což výrazně rozšiřuje možnosti použití.

Díky robustnímu pouzdru IP65 s přípojkami M12 pro ethernet a napětí lze vazební členy NearFi používat i v náročném prostředí.

Vaše výhoda: Univerzální použitelnost.

Vazební členy NearFi v úhlové poloze

Vazební člen NearFi v akci

Variabilní montáž díky flexibilním možnostem přiblížení

Vazební členy NearFi lze na rozdíl od běžných řešení konektorů zavádět z libovolného směru nebo i vzájemně rotačně. Dále se vazební členy nemusí nacházet přesně nad sebou, ale mohou být vzájemně posunuté nebo ve vzájemném tangenciálním úhlu.

Díky univerzálním možnostem montáže je instalace vazebních členů velmi flexibilní. Montáž lze provádět prostřednictvím montážní příruby pomocí šroubů M5 nebo prostřednictvím vnitřního závitu pomocí šroubů M6.

Vaše výhoda: Nižší nároky na přesnost při mechanickém pohybu dvou nezávislých částí zařízení.

Muž sleduje vazební člen NearFi s optickou signalizací po obvodu

Primární a sekundární vazební člen s kroužkem LED diod po obvodu pro rychlou diagnostiku

Snadné uvedení do provozu a diagnostika

K přenosu jsou nutná vždy dvě zařízení: základní vazební člen a vzdálený vazební člen. Vazební členy nevyžadují žádnou konfiguraci a zapojují se stejně snadno jako konektory. Integrovaná vyrovnávací pomůcka vás upozorní, jakmile budou zařízení správně spojena.

Celoobvodová optická signalizace s jasnými LED diodami indikuje provozní připravenost vazební trasy ze všech prostorových úhlů. Vazební členy může navíc diagnostikovat nadřazený řídicí systém prostřednictvím digitálního výstupu. Digitální vstup na základním vazebním členu umožňuje definované zapínání nebo vypínání vzdáleného vazebního členu.

Typické oblasti použití vazebních členů NearFi

Roboty v závodě na výrobu automobilů
Systémy pro přepravu materiálu
Přepravní systémy bez řidiče (FTS)
Manipulační a lehké roboty
Systémy pro čisté prostory
Roboty v závodě na výrobu automobilů

V zařízeních náročných na údržbu, jako je např.  výměna nástrojů u robotů, mohou vazební členy NearFi jednoduše nahradit konektorová spojení náchylná na opotřebení a náročná na údržbu a minimalizovat náklady na výpadky.

Systémy pro přepravu materiálu

Vytvořte pomocí vazebních členů NearFi bezkontaktní komunikaci mezi nosiči obrobku a obráběcími stanicemi. Nahraďte sběrací kroužky na rotačních a otočných stolech vazebními členy, které nepodléhají opotřebení.

Přepravní systémy bez řidiče (FTS)

Nainstalujte vazební členy NearFi snadno a rychle na své přepravní systémy bez řidiče (FTS) a přenášejte bezkontaktně energii a data mezi nabíjecí stanicí a FTS.

Manipulační a lehké roboty

Používejte vazební členy NearFi k bezkontaktnímu připojení mezi robotem a pracovištěm a nahraďte jimi konektory náchylné k opotřebení.

Systémy pro čisté prostory

Používejte vazební členy NearFi ke komunikaci v systémech pro čisté prostory. Díky bezkontaktnímu přenosu nedojde ke znečištění konektorových spojů částicemi.

Vazební členy NearFi u robotického měniče nástrojů

Výměna nástroje u průmyslového robota

Vazební členy NearFi u robotického měniče nástrojů

Zejména v aplikacích, jako je výměna nástrojů robotů, je provozní životnost konektorů omezená. Při výměně nástrojů robotů se konektorová spojení uvolňují a opět připojují často i několiksetkrát denně.

Kontakty se mohou poškodit, znečistit nebo zkřivit. To vede k neplánovaným, resp. nepředvídatelným výpadkům výroby a pravidelným intervalům údržby. Náklady proto mohou rychle dosáhnout sedmimístné částky. Bezkontaktní komunikace pomocí vazebních členů NearFi poskytne rychlou pomoc.