Konektory Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Průchodný až do posledního metru

Přenos dat průchodný až do posledního metru: společnost Phoenix Contact prezentuje kompaktní přístrojové a kabelové konektory řady ONEPAIR pro jednopárový ethernet. Standardizovaná rozhraní Single Pair Ethernet jsou ideální pro efektivní přenos dat v automatizaci závodů a procesů. Kabeláž redukovaná podle potřeb konkrétní aplikace tak tvoří základ perspektivní ethernetové komunikace od pole až po cloud.

Vaše výhody

  • Perspektivně: normované konektory a vedení podle norem IEC 63171-2 (IP20) a IEC 63171-5 (IP67)
  • Použití v různých aplikacích: dosah až 1 000 m, přenosové rychlosti až 1 Gbit/s a výkony až 50 W
  • Efektivní kabeláž: technologie Plug & Play i u stávajících infrastruktur kabeláže
  • Kompaktní: tvary konektoru pro single- a multiporty dovolují vysokou hustotu integrace
  • Jednoduchá integrace: varianty zástrček a zásuvek pro etablované induktivní senzory a volně zavěšená spojení
Vzorek zdarma
Otestujte konektory pro Single Pair Ethernet
Chcete si prohlédnout a otestovat kabelové a přístrojové konektory řady ONEPAIR? – Objednejte si osobní vzorek.
Objednejte si nyní svůj osobní vzorek
Konektory IP20 a M8 pro Single Pair Ethernet
Konektory desek plošných spojů IP20 a zásuvka pro Single Pair Ethernet namontovaná na desce plošných spojů

Konektory IP20 řady ONEPAIR

Konektory IP20 a propojovací kabely řady ONEPAIR umožňují efektivní přenos dat v mnoha oborech a průmyslových odvětvích – např. v automatizaci závodů a budov.

Kabelový konektor M8 včetně prodloužení spolu se stěnou zařízení s namontovaným přístrojovým konektorem

Konektory M8 řady ONEPAIR

Přístrojové konektory M8 přenášejí data a výkon rychle a bezpečně z úrovně OT až do úrovně IT.

Konektory IP20 a IP67 pro Single Pair Ethernet
Konektory IP20 a IP67 pro Single Pair Ethernet YouTube

Ethernet průchodný až do posledního metru

Konektory IP20 a IP67 pro Single Pair Ethernet dosahují přenosových rychlostí až 1 Gbit/s a vzdáleností až 1 000 m.

Školicí video k Single Pair Ethernet
Školicí video k Single Pair Ethernet YouTube

Konektory řady ONEPAIR při odborné kontrole

V tomto školicím videu se dozvíte podrobnosti o výhodách Single Pair Ethernet.

Dvě zařízení vzájemně spojená kabelem pomocí technologie připojení SPE

Jednotná řešení kabeláže

Single Pair Ethernet označuje paralelní, vysoce výkonný přenos dat a výkonu přes ethernet jedním párem vodičů pomocí technologie Power over Data Line (PoDL). Od snímače až do cloudu.

Základem bezbariérového propojení širokého spektra komponent, kabelů a konektorů jsou standardizované tvary konektorů. Zde společnost Phoenix Contact posouvá vývoj standardu rozhodujícím způsobem kupředu – od konektoru IP20 až po konektor IP6x.

V dlouhodobém výhledu nahradí Single Pair Ethernet klasické sériové sběrnicové systémy. Využijte multifunkční tvar konektoru a kabel pro své individuální řešení od kanceláře až po snímač.

Možnosti připojení s tvarem konektoru M1 I1 C1 E1 podle normy IEC 63171-2

Pro kabelové propojení v budovách byl vyvinut tvar konektoru M1 I1 C1 E1 podle normy IEC 63171-2. Tento tvar konektoru umožňuje připojit až 4x více přístrojů pomocí stávající pasivní infrastruktury. Tento standard se často používá v kancelářských budovách.

Zkratka MICE popisuje vnější podmínky ethernetového ozhraní.

M = mechanická odolnost
I = stupeň ochrany IP
C = chemická a klimatická odolnost
E = elektromagnetická bezpečnost

Možnosti připojení s tvarem konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle normy IEC 63171-5

V průmyslových zařízeních i v náročných polních podmínkách se prosadil tvar konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle normy IEC 63171-5. Tvar konektoru lze integrovat do všech běžných a standardizovaných variant konektorů.

Zkratka MICE popisuje vnější podmínky ethernetového ozhraní.

M = mechanická odolnost
I = stupeň ochrany IP
C = chemická a klimatická odolnost
E = elektromagnetická bezpečnost

Single Pair Ethernet (SPE) je megatrendem průmyslového přenosu dat. Single Pair Ethernet vědomě nedefinuje žádné nové přenosové rychlosti a trasy, ale tvoří normativní rámec pro menší kabeláž podle požadavků uživatelů.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory
Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Otázky a odpovědi k Single Pair Ethernet

Konektory M8 a IP20 pro Single Pair Ethernet
Topologie automatizace závodů se Single Pair Ethernet
Standardy pro SPE a jejich vlastnosti
Přehled konektorů od společnosti Phoenix Contact k Single Pair Ethernet
Přehled standardů Single Pair Ethernet a jejich vlastností
Zobrazení kabelové infrastruktury pro Single Pair Ethernet
Konektory M8 a IP20 pro Single Pair Ethernet

Dnes již dostupná ethernetová technologie dodává pro vaši aplikaci přenosovou rychlost až 10 Gbit/s pouze jedním párem vodičů.

Topologie automatizace závodů se Single Pair Ethernet

Infrastruktura Single Pair Ethernet vám pomůže redukovat datovou kabeláž, zabránit výpadkům médií od pole ke cloudu a výpadkům přístrojů. Můžete vytvořit sítě se souvislou strukturou založenou na ethernetu, aby se eliminovaly brány. Se Single Pair Ethernet navíc vytvoříte kabeláž snadněji a rychleji, protože je třeba připojit pouze dva vodiče. Standard 10Base T1L umožňuje zavést ethernetovou kabeláž s dosahem až 1 000 m.

Standardy pro SPE a jejich vlastnosti

Standardy pro Single Pair Ethernet definuje norma IEEE 802.3. V současné době existuje pět různých standardů s různými přenosovými rychlostmi a vzdálenostmi, které jsou již schváleny. O dalších standardech se zatím jedná.

Přehled konektorů od společnosti Phoenix Contact k Single Pair Ethernet

Společnost Phoenix Contact poskytuje normované konektory a vedení pro Single Pair Ethernet. Zástrčky IP20 podle IEC 63171-2 jsou nejkompaktnější z normované řady, a proto jsou ideální pro kabeláž v rozvaděči a budovách. S tvarem konektoru podle IEC 63171-5 nabízí společnost Phoenix Contact stejný druh konektoru pro robustní a průmyslové kabeláže M8 až M12 – ideální pro použití v poli s náročnými podmínkami prostředí, které vyžadují stupeń ochrany IP67.

Přehled standardů Single Pair Ethernet a jejich vlastností

Ano, pomocí standardu PoDL (Power over Data Line) je možné přenášet výkon až 50 W. Různé výkonové třídy jsou popsány ve standardu IEEE 802.3 bu.

Zobrazení kabelové infrastruktury pro Single Pair Ethernet

Pokud stávající kabelové infrastruktury splňují požadavky, mohou se využít pro Single Pair Ethernet. Kabely pro Single Pair Ethernet definuje norma IEC 61156-1x.

Single Pair Ethernet: technologie připojení pro Průmysl 4.0
Single Pair Ethernet: technologie připojení pro Průmysl 4.0 YouTube

Single Pair Ethernet: technologie připojení pro Průmysl 4.0

SPE je nová generace ethernetové technologie a jedna z hlavních tepen průmyslové digitalizace. Video jednoduše a názorně vysvětluje jeho přednosti.

Klíčová technologie pro průmyslový internet věcí
SPE jako klíčová technologie pro IIoT YouTube

Klíčová technologie pro průmyslový internet věcí

Single Pair Ethernet je klíčovou technologií pro průmyslový internet věcí. Kabeláž Twisted Pair (kroucená dvojlinka) umožňuje nové instalace v automatizaci budov a v průmyslové automatizaci.

Určen pro mnoho oblastí použití

Single Pair Ethernet (SPE) tvoří základ veškeré komunikace na bázi ethernetu. Otevírá nové oblasti použití a umožňuje inteligentní komunikaci přístrojů. Díky svým dobrým přenosovým vlastnostem i na větší vzdálenosti Single Pair Ethernet optimálně podporuje perspektivní síťovou komunikaci. Za pomoci kompaktních kabelů zajišťuje větší prostor pro vaši elektroniku v duchu trendu miniaturizovaných přístrojů, které šetří zdroje.

Fotografie aplikace k tématu Automatizace budov
Fotografie aplikace k tématu Průmyslová automatizace
Fotografie aplikace k tématu Robotika
Fotografie aplikace k tématu Železniční průmysl
Obrázek aplikace k tématu Osvětlení

Váš klíčový partner pro inteligentní síťové propojení

Společnost Phoenix Contact je vaším klíčovým partnerem pro integraci technologie Single Pair Ethernet. Od rozhraní přístroje přes kabeláž až po aktivní síťové komponenty, od snímačů v poli až po počítače v kanceláři. Jakožto průkopník v oblasti digitalizace vyvíjí společnost Phoenix Contact kompletní škálu produktů.

Logo System Alliance Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet System Alliance

Společnost Phoenix Contact se spojila s dalšími předními technologickými společnostmi v SPE System Alliance SPE. Partnerské společnosti sdílejí své odborné znalosti v oblasti technologie Single Pair Ethernet a vzájemně si vyměňují informace. Sledují společný cíl: podporu technologie SPE pro průmyslový internet věcí (IIoT) a všechny ostatní oblasti použití.

E-paper
Seznamte se s konektory řady ONEPAIR
E-paper ke konektorům řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet vám přináší informace o oblastech použití a výhodách této technologie a o našich produktech. Navíc získáte příklady aplikací a produktů.
Otevřít e-paper
Konektory M8 a IP20 pro Single Pair Ethernet