Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet Průběžná komunikace zařízení od snímačů až po cloud

Digitální a decentralizované propojení všech zařízení do sítě a také modularita prostupují průmyslovou výrobu a umožňují maximální flexibilitu ve výrobě. Na posledních metrech automatizace však propojení do sítě naráží na strukturální překážky. Tuto mezeru vyplňuje Single Pair Ethernet (SPE) – revoluční prvek na trhu. SPE totiž omezuje ethernetová připojení, která dosud vyžadovala dva až čtyři páry vodičů, pouze na jeden pár vodičů. To umožňuje průběžnou standardizovanou komunikaci mnoha zařízení – na trasách až 1000 metrů. Využijte výhod této klíčové technologie pro Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí.

Vaše výhody

  • Průběžná komunikace na bázi Ethernetu od snímače až do cloudu
  • Použitelnost napříč aplikacemi s dosahem až 1 000 m, přenosovými rychlostmi až 1 GBit/s a s výkonem až 50 W
  • Snížené náklady na kabeláž díky omezení na jediný pár vodičů
  • Normovaná rozhraní SPE pro bezpečný přenos dat podle standardů IEEE
  • Jednoduchá integrace do stávajících přístrojových systémů
Vyžádat si poradenství
Evaluační sada SPE je nyní k dispozici
Realizujte aplikace založené na Ethernet Multidrop v souladu se standardem IEEE 802.3cg. Testovací deska disponuje jedním USB rozhraním a dvěma rozhraními SPE. Podporuje topologii sběrnice definovanou standardem 10BASE-T1S. Komunikace probíhá přenosovou rychlostí do 10 MBit/s a až s 50 účastníky – při minimální délce 25 m. Rádi vám poradíme.
Požádat o konzultaci nyní
Konektor se pohybuje nad dráhou na stadionu
Silueta města s ikonami

Technologie pro síťovou infrastrukturu průmyslového internetu věcí

Pro složité úkoly v průmyslové výrobě budoucnosti má klíčový význam rychlý přístup k datům a bezvadná komunikace od snímače až po cloud. Propojte svá zařízení prostřednictvím Single Pair Ethernet. Žádná jiná perspektivní technologie sítě nenabízí srovnatelný výkon a výhody.

Single Pair Ethernet přináší revoluci na trh: V dlouhodobém výhledu nahradí Single Pair Ethernet klasické sériové sběrnicové systémy. Jednopárová datová kabeláž je inovativní a efektivní. Díky své bezproblémové komunikaci je SPE průkopníkem průmyslového internetu věcí (IIoT) a Průmyslu 4.0.

Produkty Single Pair Ethernet

Průběžný přenos dat a výkonu v jednopárovém dvojvodiči

Ethernet je hlavním komunikačním protokolem pro lokální datové sítě (LAN) na podnikové a provozní úrovni. Single Pair Ethernet (SPE) označuje paralelní, vysoce výkonný přenos dat a výkonu mezi snímačem a cloudem přes ethernet jedním párem vodičů – pomocí technologie Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) a OPC Unified Architecture (OPC UA). Tím je umožněna průběžná IP komunikace mezi serverem a cloudem za současného napájení složitých řešení IIoT proudem.

SPE je založeno na standardizovaném protokolu IEEE 802.3. Novinkou oproti klasickým ethernetovým připojením je, že tento etablovaný protokol prostřednictvím Single Pair Ethernet lze nyní také použít pro úroveň pole. Lze jej jako fyzickou vrstvu nainstalovat do každé ethernetové aplikace – a zajistit ji pro budoucnost.

Díky tomu je SPE základní technologií IIoT. Základem bezbariérového propojení různých komponent jsou standardizované tvary konektorů. Zde společnost Phoenix Contact posouvá vývoj standardu rozhodujícím způsobem kupředu – například u konektorů pro třídy ochrany IP20 až po konektor IP6x.

Tvar konektoru M1 I1 C1 E1 podle normy IEC 63171-2

Tvar konektoru SPE pro kabeláž budov

Pro kabeláž budov byl vyvinut druh konektoru M1 I1 C1 E1 podle normy IEC 63171-2. Tento tvar konektoru umožňuje připojit až 4x více přístrojů pomocí stávající pasivní infrastruktury. Tento standard se běžně používá v kancelářských budovách.

Tvar konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle normy IEC 63171-5

Tvar konektoru SPE pro průmyslové aplikace a použití v poli

V průmyslových aplikacích i v náročných podmínkách pole se prosadil druh konektoru M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 podle normy IEC 63171-5. Tvar konektoru lze integrovat do všech běžných a standardizovaných variant konektorů.

Zkratka MICE popisuje vnější podmínky ethernetového rozhraní.

M = mechanická odolnost
I = stupeň ochrany IP
C = chemická a klimatická odolnost
E = elektromagnetická bezpečnost

Single Pair Ethernet (SPE) je megatrendem průmyslového přenosu dat. Single Pair Ethernet vědomě nedefinuje žádné nové přenosové rychlosti a trasy, ale tvoří normativní rámec pro menší kabeláž podle požadavků uživatelů.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory
Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact

Video: Single Pair Ethernet: technologie připojení pro Průmysl 4.0
Single Pair Ethernet: technologie připojení pro Průmysl 4.0 MovingImage

Single Pair Ethernet: Technologie připojení pro Průmysl 4.0

SPE je nová generace ethernetové technologie a jedna z hlavních tepen průmyslové digitalizace. Video jednoduše a názorně vysvetluje přednosti.

Video: SPE jako klíčová technologie pro průmyslový internet věcí
SPE jako klíčová technologie pro IIoT MovingImage

Klíčová technologie pro průmyslový internet věcí

Single Pair Ethernet je klíčovou technologií pro průmyslový internet věcí. Kabeláž Twisted Pair (kroucená dvojlinka) umožňuje nové instalace v automatizaci budov a v průmyslové automatizaci.

Video: Instruktáž k Single Pair Ethernet
Instruktážní video o Single Pair Ethernet MovingImage

Konektory řady ONEPAIR při odborné kontrole

V tomto školicím videu se dozvíte podrobnosti o výhodách Single Pair Ethernet.

Určen pro mnoho oblastí použití

Single Pair Ethernet tvoří základ veškeré komunikace na bázi ethernetu. Otevírá nové oblasti použití a umožňuje inteligentní komunikaci přístrojů. Díky svým dobrým přenosovým vlastnostem i na větší vzdálenosti Single Pair Ethernet optimálně podporuje perspektivní síťovou komunikaci. Díky kompaktním kabelům poskytuje systém SPE větší prostor pro vaši elektroniku v duchu trendu miniaturizovaných přístrojů, které šetří zdroje.

Fotografie aplikace k tématu Automatizace budov
Fotografie aplikace k tématu Průmyslová automatizace
Fotografie aplikace k tématu Robotika
Fotografie aplikace k tématu Železniční průmysl
Obrázek aplikace k tématu Osvětlení
Produkty
Konektory pro Single Pair Ethernet
Kompaktní přístrojové a kabelové konektory řady ONEPAIR pro jednopárový Ethernet jsou ideální k efektivnímu přenosu dat v automatizaci závodů a procesů. Kabeláž redukovaná podle potřeb konkrétní aplikace tak tvoří základ perspektivní ethernetové komunikace od pole až po cloud.
Seznamte se s konektory SPE
Konektory pro Single Pair Ethernet
Poradenský tým SPE společnosti Phoenix Contact: Tim Kindermann, Verena Neuhaus a Guadalupe Chalas

Nabídka našeho poradenského týmu pro Single Pair Ethernet

Společnost Phoenix Contact disponuje mezioborovými znalostmi a odpovídajícím portfoliem produktů pro využívání Single Pair Ethernet v nejrůznějších oblastech. Zjistěte více informací o tom, jak odborníci SPE Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas a Tim Kindermann vyvíjejí společně s vámi individuální řešení pro klíčovou technologii digitalizace Single Pair Ethernet.

Otázky a odpovědi k Single Pair Ethernet

Konektory M8 a IP20 pro Single Pair Ethernet
Topologie automatizace závodů se Single Pair Ethernet
Standardy pro SPE a jejich vlastnosti
Konektory pro Single Pair Ethernet
Přehled standardů Single Pair Ethernet a jejich vlastností
Kabelová infrastruktura pro Single Pair Ethernet
Konektory M8 a IP20 pro Single Pair Ethernet

Dnes již dostupná ethernetová technologie dodává pro vaši aplikaci přenosovou rychlost až 10 Gbit/s pouze jedním párem vodičů.

Topologie automatizace závodů se Single Pair Ethernet

Infrastruktura Single Pair Ethernet vám pomůže redukovat datovou kabeláž, zabránit výpadkům médií od pole ke cloudu a výpadkům přístrojů. Můžete vytvořit sítě se souvislou strukturou založenou na ethernetu, aby se eliminovaly brány. Se Single Pair Ethernet navíc vytvoříte kabeláž snadněji a rychleji, protože je třeba připojit pouze dva vodiče. Standard 10Base T1L umožňuje zavést ethernetovou kabeláž s dosahem až 1 000 m.

Standardy pro SPE a jejich vlastnosti

Standardy pro Single Pair Ethernet definuje norma IEEE 802.3. V současné době existuje pět různých standardů s různými přenosovými rychlostmi a vzdálenostmi, které jsou již schváleny. O dalších standardech se zatím jedná.

Konektory pro Single Pair Ethernet

Společnost Phoenix Contact poskytuje normované konektory a vedení pro Single Pair Ethernet. Zástrčky IP20 podle IEC 63171-2 jsou nejkompaktnější z normované řady, a proto jsou ideální pro kabeláž v rozvaděči a budovách. S tvarem konektoru podle IEC 63171-5 nabízí společnost Phoenix Contact stejný druh konektoru pro robustní a průmyslové kabeláže M8 až M12 – ideální pro použití v poli s náročnými podmínkami prostředí, které vyžadují stupeň ochrany IP67.

Přehled standardů Single Pair Ethernet a jejich vlastností

Ano, pomocí standardu PoDL (Power over Data Line) je možné přenášet výkon až 50 W. Různé výkonové třídy jsou popsány ve standardu IEEE 802.3 bu.

Kabelová infrastruktura pro Single Pair Ethernet

Pokud stávající kabelové infrastruktury splňují požadavky, mohou se využít pro Single Pair Ethernet. Kabely pro Single Pair Ethernet definuje norma IEC 61156-1x.

Váš klíčový partner pro inteligentní síťové propojení

Společnost Phoenix Contact je vaším klíčovým partnerem pro integraci technologie Single Pair Ethernet. Od rozhraní přístroje přes kabeláž až po aktivní síťové komponenty, od snímačů v poli až po počítače v kanceláři. Jakožto průkopník v oblasti digitalizace vyvíjí společnost Phoenix Contact kompletní škálu produktů.

Logo System Alliance Single Pair Ethernet, sdružení předních technologických společností

Single Pair Ethernet System Alliance

Společnost Phoenix Contact se spojila s dalšími předními technologickými společnostmi v SPE System Alliance SPE. Partnerské společnosti spojují své know-how v oblasti Single Pair Ethernet a cíleně si vyměňují informace. Sledují společný cíl: podporu technologie SPE pro průmyslový internet věcí (IIoT) a všechny ostatní oblasti použití.