Přepínač SPE

Řízené přepínače SPE Průběžná komunikace v sítích Ethernet až po úroveň pole

Průběžná komunikace založená na technologii Single Pair Ethernet (SPE), od senzorů až po cloudové prostředí. Přenos prostřednictvím technologie Ethernet se uskutečňuje pomocí pouze jednoho páru vodičů. Tím je zajištěno prostorově úsporné a jednoduché připojování senzorů a akčních členů z úrovně pole. Kromě přenosu dat lze dvouvodičovou instalaci využívat také pro současné napájení koncových zařízení prostřednictvím technologie PoDL – Power over Data Line.

Pomocí řízených přepínačů SPE z nabídky společnosti Phoenix Contact můžete do stávající sítě Ethernet integrovat moderní senzory vybavené rozhraním Single Pair Ethernet. Tímto způsobem si zajistíte přímý přístup k datům z úrovně pole.

Vaše výhody:

  • Dlouhé vzdálenosti dosahující až 1 000 m díky standardu SPE 10 BASE-T1L
  • Subsystémy nebo brány již nejsou potřebné, snižuje se složitost
  • Jednoduchá a prostorově úsporná instalace díky přenosu dat a zásobování energií prostřednictvím pouze jednoho páru vodičů
  • Univerzální použití se všemi protokoly Ethernet a IP
  • Kromě funkcí SPE disponuje řízený přepínač osvědčenými funkcemi FL SWITCH-2300
Video: Technologie Single Pair Ethernet
Sítě vyhovující budoucím požadavkům díky komunikaci založené na technologii Ethernet MovingImage

Technologie Single Pair Ethernet Přímá integrace senzorů a polních přístrojů

Technologie Single Pair Ethernet umožňuje přenos dat v síti Ethernet pomocí pouze jednoho páru vodičů. To dovoluje připojování senzorů a akčních členů z úrovně pole bez potřeby dodatečných bran nebo subsystémů. Senzory a akční členy jsou elektricky napájené prostřednictvím stejného páru vodičů s využitím technologie Power over Data Line (PoDL). Moderní přenosová technologie zajišťuje prostorově úspornou a nenákladnou komunikaci založenou na technologii Ethernet, od senzorů až po cloudové prostředí.

Produktové vlastnosti

Interaktivní obrazová mapa: Řízené přepínače SPE, vlastnosti produktů
Elektrické napájení
Kromě přenosu dat prostřednictvím sítí Ethernet umožňuje technologie SPE také současné napájení koncových zařízení. Jelikož jsou přístroje napájené stejným párem vodičů, minimalizuje se náročnost instalace i prostor potřebný pro polní kabeláž. Pomocí technologie Power over Data Line (PoDL) lze přenášet užitečný výkon o velikosti až 50 W. Díky klasifikaci PoDL Class 11 umožňuje přepínač SPE provoz ve výkonové třídě 24 V. Senzory nebo polní přístroje jsou napájené výkonem až 3,2 W.
Standard SPE 10 BASE-T1L
Díky standardu SPE 10 BASE-T1L jsou možné přenosy na dlouhé vzdálenosti. Norma definuje datovou kabeláž s pouze jedním párem vodičů a přenosovou vzdáleností až 1 000 m. Řízený přepínač SPE umožňuje připojování přístrojů SPE odpovídajících standardu 10 BASE-T1L prostřednictvím až osmi portů SPE. Dlouhých vzdáleností je tak možné dosahovat bez použití přídavných systémů polní sběrnice.
Osvědčený a moderní v jednom zařízení
Řízený přepínač Single Pair Ethernet poskytuje osvědčené funkce s přesvědčivou spolehlivostí. Kromě funkcí SPE podporuje přepínač SPE všechny funkce známé řady FL SWITCH 2300. Přepínač je například vybavený rozsáhlými funkcemi redundance a zabezpečení umožňujícími realizaci sítí, které již dnes splňují budoucí požadavky.
Topologie výrobního závodu

Splňuje budoucí požadavky a je kompaktní: Single Pair Ethernet v oblasti automatizace závodů

Použití

Řízený přepínač FL SWITCH 2303-8SP1 je ideální pro různé digitalizační aplikace v oblastech automatizace budov, výrobních závodů, procesů i infrastruktury (doprava, voda, odpadní vody). Novou technologii Single Pair Ethernet přitom lze jednoduše integrovat do stávající infrastruktury založené na síťové technologii Ethernet.

Řízené přepínače SPE tvoří základ pro řešení Single Pair Ethernet, která splňují budoucí požadavky. Inteligentní senzory lze začleňovat způsobem, který šetří zdroje a je spojený s příznivými náklady. Nákladné komunikační brány a subsystémy je možné vynechat. Data z úrovně pole jsou nepřetržitě připojená k Internetu a cloudovému prostředí.

Přehled produktů

Přehledné informace o řízeném přepínači FL 2303-8SP1:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Řízený přepínač SPE
Porty SPE 8 x 10 BASE-T1L
Měděné porty RJ45 3 x 100/1000 BASE-TX
Napájení přístrojů SPE Volitelně prostřednictvím PoDL (Power over Data Line)
Výkonová třída PoDL 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg)
Napájecí napětí 18 V DC – 32 V DC
Řízené funkce Funkce QoS, redundance a zabezpečení v reálném čase
Řídicí rozhraní Web, SNMP, CLI, zařízení Profinet
Číslo sortimentní položky 1278397