Náš poradenský tým pro Single Pair Ethernet

Komplexní služby a poradenství

Vlastnosti SPE nabízejí inovativní přidanou hodnotu pro komunikační infrastruktury. Zjistěte, jak Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas a Tim Kindermann z našeho poradenského týmu vyvíjejí společně s vámi individuální řešení pro klíčovou technologii digitalizace – Single Pair Ethernet.

POŽÁDAT O KONZULTACI NYNÍ
Odborníci SPE Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas a Tim Kindermann

Náš poradenský tým

Společnost Phoenix Contact se začala již velmi brzy zabývat velkým potenciálem Single Pair Ethernet. Naši odborníci proto mají bohaté zkušenosti s možnostmi použití a požadavky SPE. Mohou vám nabídnout rozsáhlé a individuální poradenství a řešení.

Verena Neuhaus, Managerin Product Marketing v oblasti datových konektorů u společnosti Phoenix Contact

Verena Neuhaus Produktová manažerka pro Single Pair Ethernet u společnosti Phoenix Contact

„Jako manažerka produktového marketingu v oblasti datových konektorů jsem velmi dobře obeznámena s tématem Single Pair Ethernet. K mým úkolům u společnosti Phoenix Contact patří jak koncepce dlouhodobých produktových strategií, tak také aktivity PR a marketingu, jako jsou realizace technických zpráv a odborné rozhovory. Díky svým zkušenostem v oblasti SPE vím, jak důležité je pro naše zákazníky cílené poradenství až po podporu při návrhu.

Guadalupe Chalas, specialistka na produktový marketing u společnosti Phoenix Contact USA

Guadalupe Chalas Specialistka produktového marketinku Phoenix Contact USA

„Odpovídám za zprostředkování znalostí ohledně datového portfolia společnosti Phoenix Contact včetně našich produktů a služeb SPE, jak v rámci organizace, tak i mimo ni. V samotné firmě zvyšuji povědomí o našich řešeních SPE prostřednictvím školení našich prodejních a marketingových týmů a také technické podpory při návštěvách zákazníků. O těchto tématech informuji také naše zákazníky a partnery, mimo jiné prostřednictvím technologických brífinků, webinářů a doporučení produktů pro konkrétní aplikace.“

Tim Kindermann, produktový manažer pro Single Pair Ethernet

Tim Kindermann Produktový manažer pro Single Pair Ethernet

„Spolupráce na vývojových projektech napříč odděleními, správa portfolia nebo individuální služby pro naše zákazníky: jako produktový manažer a člen představenstva mezipodnikové aliance Single Pair Ethernet mohu uplatnit všechny své odborné znalosti o tématu SPE, aby se tato technologie i nadále prosazovala.“

Naše vědomosti o Single Pair Ethernet

Rozvoj technologie díky znalostem a zkušenostem našich odborníků

Podívejte se na video a dozvíte se, jak je náš tým zapálený pro technologii SPE a jak ji dále vyvíjí.
Single Pair Ethernet se stal nepostradatelnou součástí moderních průmyslových provozů. Coby společnost orientovaná na budoucnost pomáháme díky našemu mezinárodnímu know-how definovat směr vývoje technologie SPE, ať už jde o zajištění nákladově efektivního a prostorově úsporného připojení snímačů, nebo o splnění požadavků na jednotnou síťovou infrastrukturu.

Verena Neuhaus (vpravo) ze společnosti Phoenix Contact hovoří se zákaznicí

Váš kompetentní partner pro integraci SPE

Existuje mnoho dalších oblastí, ve kterých mohou sítě založené na IP s ethernetem Single Pair Ethernet představovat rozumný doplněk nebo nově vytvořená řešení – v zásadě všechny aplikace, které vyžadují průběžnou komunikaci založenou na IP s velkým dosahem a omezených prostorových podmínkách.

Díky našim bohatým zkušenostem vám můžeme nabídnout inovativní řešení. Máme dokonalý přehled o různých přístrojových rozhraních a také o kabeláži aktivních síťových komponent – od snímačů v terénu až po počítače v kanceláři. Možnosti této klíčové technologie jsou obrovské. Společnost Phoenix Contact vám nabízí odborné posudky, nástroje a služby k tomu, abyste mohli používat Single Pair Ethernet i ve svém oboru ke zvládání úkolů budoucnosti. Pokud potřebujete řešení šité na míru, obraťte se na nás.

Konektor M8 SPE se připojí k boxu snímače – akčního členu

Všestranně použitelné u připojení na vzdálenost až do 1 000 metrů

Ethernetová řešení, která se dosud používala v různých průmyslových oblastech, tradičně využívají dva páry vodičů. U gigabitového ethernetu a vyšších přenosových rychlostí jsou to dokonce čtyři páry vodičů. Naproti tomu Single Pair Ethernet funguje pouze s jedním párem vodičů a může přitom přenášet jak data, tak i výkon.

Přenosové rychlosti jsou dostatečné dokonce i u nejnáročnějších úkolů: 10 MBit/s při maximální délce přenosu 1 000 m až po 1 GBit/s při maximální délce 40 m. Díky tomu je SPE vhodný také pro aplikační oblasti, které byly limitovány z hlediska přenosových rychlostí, dosahů a bezproblémové komunikace.

Jako omezení standardních ethernetových řešení platí maximální délka 100 m pro jedno spojení typu od bodu k bodu. Pro větší vzdálenosti, například v průmyslových zařízeních, se doposud musely instalovat opakovače nebo přepínače – rozhraní náchylná vůči poruchám, která jsou náročná na údržbu. Naproti tomu Single Pair Ethernet umožňuje propojovat zařízení kabelem umožňující rychlost asi 10 MBit/s na vzdálenost až 1 000 m a volitelně využívat technologii Power over Data Line (PoDL). Díky tomu mohou řešení SPE nahrazovat i specifické technologie polní sběrnice. Naši odborníci jsou připraveni stanovit a realizovat pro vás optimální konfiguraci.

Single Pair Ethernet představuje revoluci v komunikaci založené na ethernetu a vyniká nízkými náklady na kabeláž, velkými vzdálenostmi a vysokými rychlostmi přenosu dat. Tím se SPE stává průkopníkem průmyslového internetu věcí zítřka.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, Produktový manažer datových konektorů / konektorů polních zařízení a člen představenstva aliance pro jednopárový Ethernet
Tim Kindermann, produktový manažer datových konektorů / konektorů polních zařízení a člen představenstva aliance pro jednopárový Ethernet
Tim Kindermann, produktový manažer u společnosti Phoenix Contact s konektorem M8 SPE

Pro neomezenou datovou komunikaci: Rychlosti až 1 GBit/s a vyšší

Složité sítě s bránami k připojení různých systémů lze se Single Pair Ethernet vybudovat konzistentně a provozovat s jednotnými ethernetovými službami. Díky přenosovým rychlostem od 10 MBit/s až do 1 GBit/s dokáže SPE splnit požadavky nejrůznějších aplikací. Konsorcia IEEE 802.3 navíc v současné době projednávají další standardy SPE pro vyšší přenosové rychlosti 10 GBit/s a více na krátké vzdálenosti (< 15 m) a také 100 MBit/s nebo 1 GBit/s na vzdálenosti až 300 m. Tyto nové standardy otevírají spektrum SPE pro další oblasti použití.

Průmyslová zařízení například dosud často disponovala ethernetovou sítí a velkým počtem systémů polních sběrnic na úrovni pole. S příchodem průmyslového internetu věcí (Industrial Internet of Things – IIoT) jsou polní sběrnice stále častěji nahrazovány efektivnějšími komunikačními systémy. Podobný posun lze pozorovat v každé oblasti, která vyžaduje bezvadnou komunikaci mezi snímači nebo sítěmi. Pro tyto účely je rozhodující plynulé a bezpečné datové propojení. Chcete-li pro svou firmu najít vhodné inovativní řešení SPE, oslovte náš tým.

Pomáháme našim zákazníkům při přechodu a integraci řešení SPE do jejich zařízení a aplikací a podporujeme tak internet věcí zítřka.

Tim Kindermann - Phoenix Contact , Produktový manažer datových konektorů / konektorů polních zařízení a člen představenstva aliance pro jednopárový Ethernet
Tim Kindermann – Phoenix Contact, produktový manažer datových konektorů / konektorů polních zařízení a člen představenstva aliance pro jednopárový Ethernet
Verena Neuhaus, produktová manažerka Single Pair Ethernet u společnosti Phoenix Contact, připojuje konektor M8 SPE

Cenově výhodná automatizace závodů a prostorově úsporné roboty

Již dnes generuje průměrná továrna přibližně jeden terabyte dat denně, a to se stoupající tendencí. Předpokladem účinného vyhodnocování takového objemu dat je nepřetržitá komunikace. Single Pair Ethernet zde může zajišťovat průběžné propojení do sítě od snímače až po cloud. Také s ohledem na rostoucí počet snímačů a inteligentních koncových zařízení v průmyslových aplikacích umožňuje SPE ideální propojení do sítě – snadné, bezpečné, kompaktní a cenově výhodné: při budování infrastruktur budou řešení SPE v budoucnu mnohem výhodnější, než dnes běžné kombinace sběrnicových a ethernetových komponent.

Single Pair Ethernet nabízí mnoho výhod i při použití robotů. Díky vyšším přenosovým rychlostem než jsou obvyklé u systémů polní sběrnice umožňuje SPE spolehlivou komunikaci mezi roboty a řídicí jednotkou s vyššími rychlostmi snímání a většími objemy dat. Další výhodou je jednodušší kabeláž s daty a energií v jedné dráze. Snížení počtu kabelů a rozhraní vede k omezení počtu výpadků způsobených únavou materiálu, k rychlejšímu odstraňování chyb a snazší údržbě. Díky menšímu poloměru ohybu může také SPE vést k optimalizaci při dimenzování manipulace robota. Naši odborníci vám rádi poradí ohledně možností použití SPE v průmyslových sítích a v automatizaci.

KONTAKTUJTE NÁS
Využijte naše zkušenosti v oblasti Single Pair Ethernet
Naši odborníci jsou připraveni odpovědět vám na jakoukoli otázku ohledně Single Pair Ethernet. Dokázali jsme pomoci mnoha zákazníkům našimi produkty a individuálními řešeními s nejrůznějšími aplikacemi. Kontaktujte nás.
POŽÁDAT O KONZULTACI NYNÍ
Tim Kindermann, Verena Neuhaus a Guadalupe Chalas: Poradenský tým SPE
Logo System Alliance Single Pair Ethernet, sdružení předních technologických společností

Single Pair Ethernet System Alliance

Společnost Phoenix Contact se spojila s dalšími předními technologickými společnostmi v SPE System Alliance SPE. Partnerské společnosti sdílejí své odborné znalosti v oblasti technologie Single Pair Ethernet a vzájemně si vyměňují informace. Sledují společný cíl: podporu technologie SPE pro průmyslový internet věcí (IIoT) a všechny ostatní oblasti použití.

Konektory pro Single Pair Ethernet

Konektory pro Single Pair Ethernet

Rádi byste získali podrobnější informace o Single Pair Ethernet? – Získejte přehled o naší široké nbídce kompaktních přístrojových a kabelových konektorů a seznamte se hlouběji s technologií SPE.