Gigabitový ethernetový extendér a sériový extendér – jednoduché propojení sítí

Gigabitový ethernetový extendér a sériový extendér – jednoduché propojení sítí

S ethernetovými extendéry můžete levně propojit ethernetové sítě na velké vzdálenosti v dosahu až 20 km. To se týká i aplikací v řádu gigabitů.
Využijte stávající kabely pro náročné ethernetové instalace a minimalizujte tím investiční náklady. Najděte vhodný extendér pro svůj projekt.

Více informací

Nové produkty

Gigabitový extendér pro profesionální videomonitorování
Gigabitový ethernetový extendér
Profesionální videomonitorování

Gigabitové extendéry umožňují širokopásmové ethernetové aplikace o rychlosti až 1 GBit/s na vzdálenosti až 1 000 m. Zařízení lze používat pro stávající dvouvodičové nebo koaxiální kabely.

To jsou výhody

 • Velká šířka pásma a dosah
 • Využití stávajících kabelů
 • Výkonný a robustní přenos
 • Power over Link (PoL) – vzájemné napájení zařízení mezi sebou
 • Power over Ethernet (PoE) – napájení koncových zařízení
 • Flexibilní struktura sítě (bodové, lineární, hvězdicové nebo stromové struktury)

To jsou hlavní vlastnosti

 • Přenosová rychlost 1 GBit/s a vzdálenost 1 000 m
 • PoE až 30 W ( PoE af/at)
 • Teplotní rozsah: -40 °C až +60 °C
 • Velký rozsah napájecího napětí: 18 až 57 V DC

Dva gigabitové ethernetové extendéry s koaxiálním a dvouvodičovým kabelem

Gigabitový ethernetový extendér pro videomonitorování

Gigabitový ethernetový extendér

Moderní videotechnika klade stále vyšší nároky na infrastrukturu sítě. Gigabitové ethernetové extendéry umožňují širokopásmové ethernetové aplikace o rychlosti až 1 GBit/s na vzdálenosti až 1 km.

Zařízení jsou vhodná pro stávající dvouvodičová vedení i pro koaxiální kabely. Díky udržitelnému používání již existujících kabelů ušetříte vysoké instalační náklady. Pomocí funkcí Power-over-Link (PoL) a Power-over-Ethernet (PoE) můžete prostřednictvím datových vedení napájet celou síť a připojené účastníky.

Gigabitové ethernetové extendéry navíc umožňují flexibilní výstavbu sítě ve strukturách od bodu k bodu, liniových a hvězdicových strukturách. Uvedení do provozu probíhá snadno pomocí Plug & Play – bez dalšího softwaru.

Ethernetový extendér v kruhové topologii

Systém ethernetového extendéru

Ethernetový extendér

S novými ethernetovými extendéry propojíte sítě Ethernet na vzdálenost až 20 kilometrů prostřednictvím jednoduchých 2vodičových vedení. Při tom můžete v jedné síti kombinovat řízený a neřízený ethernetový extendér. Tato nová kombinace propojuje jako systém extendéru nejen jednoduché ethernetové aplikace typu „od bodu k bodu“, ale také rozsáhlé IP sítě. Přístroje navíc umožňují zcela jednoduché uvedení do provozu prostřednictvím technologie Plug & Play a úsporné propojení a diagnostiku všech účastníků a tras přes IP. Použití jediného řízeného extendéru umožňuje jednoduchý dálkový dohled nad všemi trasami extendérů a nad všemi účastníky. V případě neočekávaných událostí, např. při oslabení trasy, obdržíte podrobné varování.

Řízený ethernetový extendér s výměnnou přepěťovou ochranou

Řízený ethernetový extendér vnese do vaší ethernetové sítě jednoduchost a úspornost

Řízený ethernetový extendér

Díky řízenému ethernetovému extendéru můžete všechny účastníky a trasy centrálně diagnostikovat prostřednictvím IP a poté pomocí protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) automaticky přeposlat do centrály jako hlášení.

Nové funkce od firmwaru verze v5.xx:

 • Kritické IP sítě lze pomocí VLAN (Virtual Local Area Network) virtuálně izolovat, a zvýšit tím jejich bezpečnost.
 • Dostupnost celé sítě Ethernet bude zaručena i v případě nouze. Tímto způsobem lze v  případě potřeby, např. při výpadku spojení, reaktivovat redundantní síťové trasy pomocí protokolu STP/RSTP Rapid Spanning Tree Protocol.
 • Prostřednictvím odesílání protokolu SNMP lze nyní zajistit komplexní diagnostiku nebo upozornění také na vzdálené systémové události na neřízených ethernetových extendérech.

Řízený ethernetový extendér je k dostání ve dvou provedeních.

 • 4portový ethernetový přepínač se 2 porty ​DSL pro strukturu „od bodu k bodu“, liniovou a kruhovou strukturu a displej
 • 1portový ethernetový přepínač s 1 portem DSL pro aplikace „od bodu k bodu“ a LED

Oba přístroje mají vyměnitelnou plnohodnotnou přepěťovou ochranu s preventivní kontrolou funkcí, což zvyšuje dostupnost systému.

Neřízený ethernetový extendér

Technologie Plug & Play i v kruhových strukturách

Neřízený ethernetový extendér

Neřízený ethernetový extendér umožňuje jednoduché uvedení do provozu prostřednictvím technologie Plug & Play. Na rozdíl od řízeného extendéru je neřízená varianta, co se týče protokolu, transparentní pro ethernetovou síť. Přístroj nemá žádnou vlastní IP adresu. To umožňuje bezproblémové použití v jakékoli IP síti bez předchozí znalosti sítě.

Neřízený ethernetový extendér podporuje topologie „od bodu k bodu“, liniové a kruhové.

Přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ pro řízený ethernetový extendér

Inteligentní přepěťová ochrana PLUGTRAB PT-IQ vás varuje ještě předtím, než vaše zařízení přestane být chráněno

Vysoce kvalitní přepěťová ochrana pro řízené ethernetové extendéry

PLUGTRAB PT-IQ je prediktivní systém přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact. Vaše výhoda: Ochranné přístroje mají vícestupňový dohled. To znamená, že předvídají výpadek. Zvláštností je vícestupňové dálkové hlášení a signalizace ochranných zařízení. Tak lze např. prostřednictvím SNMP odesílat následující hlášení událostí:

 • Dosažena mez výkonu, doporučena výměna
 • Přetíženo, nutná výměna

Systém ethernetového extendéru při používání městskými službami v Bad Pyrmontu

Systém ethernetového extendéru při používání městskými službami v Bad Pyrmontu
Společnost městských služeb v Bad Pyrmontu používá systém ethernetových extendérů YouTube
Extendér PROFIBUS PSI-MODEM

Extendér PROFIBUS

Extendér PROFIBUS pro přenos založený na měděných vodičích do 20 km

Extendérem PROFIBUS připojíte vzdálené účastníky PROFIBUS přes již instalované měděné vodiče. To umožňuje přenosovou rychlost až 1,5 MBit/s při vzdálenostech až 1,5 km bez speciálního kabelu. Dva porty DSL na přístroji umožňují jednoduché vytvoření redundantní struktury „od bodu k bodu“ nebo lineární struktury.

Kromě toho je přes konektor sběrnice na nosnou lištu možný smíšený provoz mezi měděnými vodiči a optickými vlákny.
A navíc: napájení kabelem USB umožňuje konfiguraci přístrojů bez externího 24V napájení.

Sériový extendér před aplikací vody

Sériový extendér

Sériové extendéry – pro rozšíření sítí RS‑232, RS‑422 a RS‑485

Průmyslový sériový extendér umožňuje pro sériová rozhraní RS-232, RS-422 a RS-485 zvýšení dosahu nad sériový standard. Není k tomu zapotřebí žádný speciální kabel. Lze využít jakékoliv 2vodičové vedení.

Strukturu od bodu k bodu, liniovou a hvězdicovou strukturu lze realizovat na 2- a 4vodičových vedeních. Tak lze na dostupných firemních vedeních realizovat cenově výhodně sítě. Vhodné jsou např. nevyužívané telefonní kabely nebo již nevyužívaná vedení polní sběrnice.