Rádiový modul - RAD-2400-IFS
2901541

2,4GHz rádiový transceiver Radioline s rozhraním RS-232/485, rozšířitelný s moduly V/V, anténní přípojka RSMA (zdířka), síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 250 stanic, dosah až 5 km (při volném výhledu), použití po celém světě

Downloads

Detaily výrobku


Radioline je nový rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Radioline přenáší signály V/V (režim V/V) nebo sériová data (sériový režim), a proto jej lze mnohostranně využít. Alternativně lze signály V/V připojit přímo i přes protokol Modbus k řídicím jednotkám (PLC/Modbus, režim RTU).
Navíc můžete realizovat různé síťové struktury: od jednoduchého spojení od bodu k bodu až po komplexní sítě Mesh. Díky nejnovější rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline tou nejlepší volbou pro průmyslové použití.
Omezení užívání
Poznámka EMC EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Omezení užívání
Upozornění CCCex Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně.

Typ produktu Rádiový modul
Sestava sestává z 2709561 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN
Provozní režim Data V/V (Nastavení z výroby, konfigurace rýhovaným kolečkem)
Sériová data (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
PLC/Modbus, režim RTU (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
Duální režim PLC/Modbus-RTU (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
MTTF 778 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %)
358 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %)
142 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %)
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,56 W
Ochrana proti přechodnému přepětí Ano
Název Rádiový modul
Počet podporovaných účastníků ≤ 250 (Adresování přes software PSI-CONF)
≤ 99 (Adresování přes rýhované kolečko)
Počet možných rozšiřujících modulů ≤ 32 (pro každý rádiový modul)
Název Rádiová síť
Datový režim V/V ≤ 99 (Rozšiřující moduly V/V pro každou rádiovou síť, sériová rozhraní deaktivovaná)
Sériový datový režim 0 (nelze použít rozšiřující moduly V/V)
PLC/Modbus, režim RTU ≤ 99 (Rozšiřující moduly V/V pro každou rádiovou síť, přístup na rozšiřující moduly přes protokol Modbus RTU)
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30,5 V DC
Maximální příkon ≤ 65 mA (při 24 V DC, při 25 °C, samostatně)
≤ 6 A (při napětí 24 V DC, při plně vytíženém konektoru sběrnice na nosnou lištu)

Název výstupu Reléový výstup RF-Link
Počet výstupů 1
Provedení kontaktů Přepínač
Materiál kontaktu PdRu, pozlacené
Spínací napětí maximální 30 V AC/DC
60 V DC
Maximální spínací proud 500 mA (30 V AC/DC)
300 mA (60 V DC)
Elektrická životnost 5x 105 spínací cykly při 0,5 A při 30 V DC
Název výstupu Napěťový výstup RSSI
Počet výstupů 1
Výstupní signál napětí 0 V ... 3 V

Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 7 mm
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 14

Rádio
Dosah ± 5 km (Dosah může být výrazně větší nebo menší v závislosti na prostředí, anténě a použitém výrobku.)
Sériový: RS-232
Přenosová rychlost 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s
Typ připojení Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Technologie připojení 3 vodič
Délka přenosu ≤ 15 m
Sériový: RS-485
Přenosová rychlost 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s
Typ připojení Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Technologie připojení 2 vodič
Délka přenosu ≤ 1200 m
Zakončovací odpor 390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
150 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
Sériový: Konfigurační rozhraní
Typ připojení S-PORT (zásuvka)
Popis rozhraní Trusted Wireless
Směr obousměrně
Frekvence 2400 MHz
Frekvenční rozsah 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz
Rozestup kanálů 1,3 MHz
Počet skupin kanálů 8
Počet kanálů na skupinu 55
Vysílací výkon minimální 0 dBm
Vysílací výkon maximální ≤ 20 dBm (Mimo Evropu, nastavitelné přes software)
≤ 19 dBm (Evropa, nastavitelná pomocí softwaru, v závislosti na přenosové rychlosti)
18 dBm (Nastavení z výroby, nastavitelné)
Přenosová rychlost 16 kBit/s (možnost nastavení)
125 kBit/s (Nastavení z výroby, nastavitelné)
250 kBit/s (možnost nastavení)
Citlivost přijímače minimální -106 dBm (16 kbps)
-96 dBm (125 kbps)
-93 dBm (250 kbps)
Typ připojení antény RSMA (zdířka)
Bezpečnost 128-bitové šifrování dat
Funkce
Povolení k provozu rádia Evropa, USA, Kanada, další země v e-shopu
Wireless
Standardní rádio Trusted Wireless

Ukazatel stavu LED zelená (napájecí napětí, PWR)
LED zelená (komunikace sběrnice, DAT)
LED červená (chyba periferie, ERR)
LED 3 x zelená, 1 x žlutá (sloupcový graf LED kvalita příjmu, RSSI)
LED zelená (přijímaná data, RX)
LED zelená (vysílaná data, TX)

Rozměrový výkres
Šířka 17,5 mm
Výška 116 mm
Hloubka 114,5 mm

Barva zelená
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál pouzdra PA 6.6-FR

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 70 °C (>55°C snížení výkonu)
-40 °F ... 158 °F (>131 °F snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Výška 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 20 % ... 85 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 20 % ... 85 %
Šok 16g, 11 ms
Vibrace (provozní) podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz

CE
Certifikát CE shoda
CE
Označení  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
Certifikát IBExU 15 ATEX B008 X
Upozornění Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci!
CE
Označení Ex nA nC IIC T4 Gc
Certifikát IECEx IBE 13.0019X
CE
Označení 2Ex nA nC IIC T4 Gc X
Certifikát RU C-DE.HB49.B.00033/20
CE
Označení 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
Class I, Zone 2, IIC T4
CE
Upozornění RED 2014/53/EU
CE
Certifikát YG3RAD2400A
Upozornění Směrnice FCC, část 15.247
CE
Certifikát -
CE
Certifikát 06279-19-06497
CE
Certifikát NER-ETA/314
CE
Certifikát 4720B-RAD2400A
Upozornění Směrnice ISC RSS 210
CE
Certifikát MR 10464 ANRT 2015
CE
Certifikát IFT RCPPHRA17-1112
CE
Certifikát MSIP-CRI-PCK-2901541
CE
Certifikát KTL 20-KA4BO-0146X
CE
Certifikát CCAJ18LP1990T7
CE
Certifikát ER0126713
CE
Certifikát B1317250719AE01A2
CE
Označení ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Kontaktní výboje ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Vzdušné výboje ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Nepřímé vybíjení ± 6 kV
Poznámka kritérium B
Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Elektromagnetické VF pole
Frekvenční rozsah 26 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Síla pole 10 V/m
Poznámka kritérium A
Rychlé tranzienty (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Rychlé tranzienty (Burst)
Vstup ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Signál ± 2 kV
Poznámka kritérium B
Zatížení rázovým proudem (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Zatížení rázovým proudem (surge)
Vstup ± 0,5 kV (symetricky)
± 1 kV (asymetricky)
Signál ± 1 kV (asymetricky)
Poznámka kritérium B
Ovlivnění šířící se po vedení
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Ovlivnění šířící se po vedení
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz
Poznámka kritérium A
Napětí 10 V
Rušivé vyzařování
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 EN 55016-2-3 třída A oblast použití: průmysl
Kritérium A Běžný provoz v rámci stanovených limitů.
Kritérium B Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví.

Normy/předpisy EN 60079-0
Normy/předpisy EN-60079-15
Normy/předpisy EN 300328
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 50371
EN 60950-1

Způsob montáže Nosná lišta: 35 mm
Montážní pokyny na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715

Objednací číslo 2901541
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC614
Strana katalogu Strana 376 (C-6-2019)
GTIN 4046356610193
Hmotnost/kus (včetně obalu) 247,1 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 228,75 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19170501

ETIM

ETIM 8.0 EC000816

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705

KC

Approval ID: MSIP-CRI-PCK-2901541

NOM

Approval ID: RCPPHRA17-1112

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705

ANATEL

Approval ID: 06279-19-06497

KC

Approval ID: MSIP-CRI-PCK-2901541

NOM

Approval ID: RCPPHRA17-1112

KC

Approval ID: MSIP-CRI-PCK-2901541

cUL Listed

Approval ID: FILE E 238705

ANATEL

Approval ID: 06279-19-06497

NOM

Approval ID: RCPPHRA17-1112

UL Listed

Approval ID: FILE E 238705

IECEx

Approval ID: IECEx IBE 13.0019X

cUL Listed

Approval ID: FILE E 196811

UL Listed

Approval ID: FILE E 196811

ATEX

Approval ID: IBExU 15 ATEX B008 X

EAC Ex

Approval ID: RU*HB49.B00033/20

UL Listed

Approval ID: FILE E 196811

cUL Listed

Approval ID: FILE E 196811

IECEx

Approval ID: IECEx IBE 13.0019X

KC-s

Approval ID: 20-KA4BO-0146X

ATEX

Approval ID: IBExU 15 ATEX B008 X

EAC Ex

Approval ID: RU*HB49.B00033/20

IECEx

Approval ID: IECEx IBE 13.0019X

cUL Listed

Approval ID: FILE E 196811

UL Listed

Approval ID: FILE E 196811

ATEX

Approval ID: IBExU 15 ATEX B008 X

KC-s

Approval ID: 20-KA4BO-0146X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Kompatibilní produktyVaše výhody

Bezlicenční frekvenční pásmo 2,4 GHz
Dosah několik kilometrů nastavitelnými přenosovými rychlostmi rádiového rozhraní
Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
Vysoká spolehlivost díky Trusted Wireless 2.0 technologii (AES šifrování, proces frekvenčních skoků a řízení koexistence)
Mesh sítě do 250 účastníků
Integrované rozhraní RS-232/RS-485
Modulárně rozšířitelný až 32 rozšiřujícími moduly V/V
Rozšířený teplotní rozsah -40 ºC ... +70 ºC
Schváleno pro použití v zóně 2
Mezinárodní schválení