Vícebodový multiplexor Radioline

Vícebodový multiplexor Radioline Kompletní systém I/O můžete nyní uvést rychle a snadno do provozu – zcela bez programování

Vazební člen sběrnice Radioline RS-485 nabízí s moduly I/O Radioline multiplexorový systém speciálně pro použití v procesu. Zvláštností je jednoduchý mapping I/O přes rýhované kolečko a multibodový provoz pomocí libovolného dvoudrátového vedení nebo alternativních médií.

Vaše výhody

 • Nové možnosti rozvodu I/O až s 99 stanicemi ve sběrnicovém systému díky vícebodovému provozu multiplexoru
 • Rozšíření rádiového systému Radioline o liniovou strukturu vázanou na kabel
 • Použitelné na libovolných řídicích jednotkách jako slave Modbus/RTU
 • Překlenutí velkých vzdáleností pomocí dostupných 2drátových měděných vodičů nebo bezdrátového spojení
 • Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2
I/O mapování

Rychlé a snadné uvedení systémů I/O do provozu

I/O mapování

Rýhovaným kolečkem navzájem přiřaďte I/O moduly v rámci jedné sítě. U I/O modulů, které spolu mají komunikovat, musíte pouze nastavit stejnou hodnotu. Na digitálním vstupu nastavte např. adresu IO-MAP 12 a na přiřazeném digitálním výstupu nastavte rovněž adresu IO-MAP 12. Nyní se již budou správně distribuovat signály v celém zařízení.

Typické oblasti použití

Procesní technologie
Úpravna vody
Stožáry elektrického vedení před městem
Osvětlený silniční most
Procesní technologie

Monitorování stavu hladiny v nádržích, monitorování teploty, měření průtoku, čerpací stanice a spojené studny, sledování potrubí a netěsností, infrastruktura v chemickém parku, řízení energie, v oblasti zóny Ex Zone2

Úpravna vody

Zařízení pro úpravu vody, vzdálené připojení čerpacích stanic, vzdálené připojení studní, rotující díly, např. u mostu systému stírání hladiny, monitorování hladiny

Stožáry elektrického vedení před městem

Energetika: větrné parky, povrchová těžba, infrastruktura v elektrárně, trafostanice, vodní elektrárny; dopravní technika: dohled motorů u dopravníků, poruchová hlášení

Osvětlený silniční most

Městská infrastruktura: signalizační zařízení, pouliční osvětlení, osvětlení parkovišť, parkovací systémy; stavební opatření: stavba komunikací, mobilní semafory.

Jeden přístroj – velké množství použití

Vícebodový multiplexor

Rozvod signálů I/O přes dostupná dvouvodičová vedení

Vícebodový multiplexor

Rozvod signálů I/O v síti RS-485 až s 99 stanicemi Radioline přes dostupná dvouvodičová vedení. I/O mapování značně zjednodušuje rozvod signálů v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Přes rozšiřující I/O moduly tak libovolně rozvedete a znásobíte I/O signály ve své síti. A to bez programování.

Rádiový systém Radioline pro komunikaci napříč médii

Rádiové moduly a kabelově propojené stanice tvoří společný systém.

Komunikace přesahující média

Rádiový systém Radioline je možné rozšířit na stávajícím Masteru pomocí nových stanic RS-485. Rádiové moduly a moduly RS-485 tvoří společný systém s až 99 stanicemi Radioline. Mapování I/O přitom značně zjednodušuje rozvod signálů nezávislý na médiích v rozsáhlých zařízeních.

Jedním otočením rýhovaného kolečka rychle přiřadíte vstupy a výstupy. Tak přes rozšiřující moduly I/O libovolně rozvedete a znásobíte signály I/O ve své síti – a to bez programování.

Samostatná vzdálená stanice

Provoz na libovolných masterech Modbus/RTU

Samostatné řešení jako vzdálená stanice

Provoz na libovolných masterech Modbus/RTU. Modulárně rozšířitelný až o 32 modulů V/V na každou stanici RS-485.

Extender SHDSL

Zvyšte dosah až na 20 km pomocí dostupných dvouvodičových vedení s extendery SHDSL

Alternativní přenosová média

Trasu RS-485 můžete pro zvýšení dosahu samozřejmě kdykoliv nahradit alternativními přenosovými médii. K dispozici jsou různé konvertory pro světlovodná vlákna, SHDSL, rádiové spojení nebo Ethernet.

Možnosti použití se systémem Radioline

Možnosti použití se systémem Radioline

* Jsou podporovány libovolné sériové protokoly

Přehled produktů Vícebodový multiplexor

Moduly hlavice Radioline

Moduly hlavice Radioline pro celosvětové použití

Moduly hlavice Radioline

Přizpůsobte svůj systém I/O požadavkům své aplikace. Zvláštnost: jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování.

 • Nové možnosti rozvodu V/V s až 99 stanicemi ve sběrnicovém systému díky vícebodovému provozu multiplexoru
 • Rozšíření bezdrátového systému Radioline o liniovou strukturu vázanou na kabel s až 99 stanicemi
 • Použitelné na libovolných řídicích jednotkách jako slave Modbus/RTU
 • Rozšiřitelný až o 32 modulů I/O Radioline (256 digitálních nebo 128 analogových vstupů a výstupů
 • Vzdálenosti až na 1,2 km přes dostupná 2vodičová měděná vedení, až 20 km pomocí extenderu SHDSL
Radioline – rozšiřující moduly I/O

Rozšiřující moduly I/O Radioline pro univerzální použití

Radioline – rozšiřující moduly I/O

Zvolte z různých analogových a digitálních rozšiřujících modulů, které jsou přizpůsobené typu a počtu vašich signálů.

 • Moduly jsou připojitelné a vyjímatelné také za provozu (způsobilost hot-swap)
 • Galvanické oddělení kanálu ke kanálu
 • Digitální vstupy a výstupy s velkým rozsahem (0 V AC … 250 V AC)
 • Tranzistorové nebo reléové výstupy
 • Impulzní vstupy (0 Hz … 100 Hz) pro sčítání událostí, např. při měření průtoku
 • Rozšířený teplotní rozsah: -40 °C až +70 °C