Horizont města s vizualizací digitálního propojení do sítě

Inteligentní pouliční osvětlení Digitalizace městského osvětlení

✔ Snížení nákladů díky úspoře energie
✔ Zvýšená bezpečnost a viditelnost v městském prostoru
✔ Více komfortu a efektivity při správě a údržbě
✔ Transparentnost údajů díky dohledu a diagnostice, které nejsou závislé na místě
✔ Kompatibilní a perspektivní díky otevřenosti a moderním komunikačním technologiím
✔ Redukce emisí CO2 díky nižší osvětlovací činnosti
✔ Utlumení světelného znečištění v noci

Osvětlená ulice s inteligentním pouličním osvětlením

Vedle přechodu na technologii LED nabízí inteligentní pouliční osvětlení obrovský potenciál pro energetickou účinnost

Inteligentní řízení veřejného osvětlení

Osvětlení veřejných dopravních ploch zajišťuje bezpečné, příjemné a atraktivní prostředí pro všechny občany. Osvětlení ulic a náměstí však spotřebuje také velmi mnoho energie.

Správa osvětlovací infrastruktury závislá na místě a situaci přispívá k delší provozní životnosti světel a snižuje potřebu údržby pouličního osvětlení. Bezpečnost a viditelnost v městském prostoru se značně zlepšuje díky cílené osvětlovací činnosti. Současně se snižují emise CO2 a utlumuje se světelné znečištění.

JSME TU PRO VÁS
Společně najdeme řešení
Získejte i vy ze svého osvětlovacího systému to nejlepší. Společně s vámi vyvíjíme koncepce na míru a řešení pro vaši individuální koncepci osvětlení.
Kontaktujte nás
Muž u počítače ovládá software pro inteligentní pouliční osvětlení
Chytrý telefon se servisní aplikací k uvedení přístrojů pro řízení osvětlení do provozu

Snadné vytvoření světelné infrastruktury na dálku

Kontrola pomocí sítě pouličního osvětlení

Mějte přehled o své světelné infrastruktuře po celou dobu životnosti. Profitujte jako systémový integrátor nebo instalatér z kompletního dohledu, správy a řízení osvětlení na dálku prostřednictvím jediného webového portálu.

Přes servisní aplikaci získáte snadný dálkový přístup k přístrojům pro řízení osvětlení. Uživatelsky přívětivá aplikace Luminaire Start pomáhá uvést přístroje do provozu pomocí vašeho mobilního zařízení, otestovat je, rozmístit a tato data poté přenést do systému řízení osvětlení.

Ovládání úrovně světla pouličních lamp

Zapojení světelných scén založené na kalendáři a událostech pro jednotlivé pouliční lampy nebo skupiny lamp

Světelné scénáře závislé na profilu

Flexibilní stmívací profily pro jednotlivá pouliční světla nebo skupinu světel optimalizují dostupnost světla. Podle toho, kdy a kde je světlo zapotřebí, můžete dynamicky určovat úroveň světla – v závislosti na světle, dopravě nebo přítomnosti lidí.

Každé jednotlivé skupině světel lze přiřadit profily osvětlení, např. pro přechody pro chodce, hlavní a vedlejší ulice nebo náměstí. Osvětlovací klastry, které se opírají o astronomické kalendáře, senzory intenzity osvětlení nebo pohybová čidla, jsou rychle vytvořeny pomocí funkcí systému řízení osvětlení.

Muž u počítače ovládá software pro inteligentní pouliční osvětlení

Přehled o stavových a chybových hlášeních jednotlivých lamp

Přehled o informacích o stavu a výkonu

Získejte kdykoliv rozsáhlé informace o stavu a výkonu z měření a výpočtů každé jednotlivé lampy. Ty vám zaručují důležité informace o spotřebě energie a potenciálu úspory energie. Díky diagnostické funkci systému může servisní technik přímo lokalizovat vadné lampy v síti pouličního osvětlení.

Zejména u široce rozvedené sítě pouličního osvětlení se tak redukují kontrolní výjezdy a snižují náklady na energii. V případě komunikační poruchy řídicí jednotky zajišťuje automatická strategie fallbacku za pomoci interních zápisů do kalendáře bezproblémový provoz.

Smart Street Lighting

Použitelné pro aktualizace stávajících zařízení nebo pro realizaci nových projektů: s inteligentním řešením osvětlení Smart Street Lighting učiníte první důležitý krok směrem k inteligentnímu městu. Řešení Smart Street Lighting je podporováno moderními komunikačními technologiemi, jako jsou LoRaWAN nebo mobilní rádiové spojení.

Kombinace chytrých komponent řízení a komunikace společně s otevřeným a bezpečným systémem řízení osvětlení umožňuje plnou kontrolu nad celoměstskou světelnou infrastrukturou. Tak digitalizujete svou světelnou infrastrukturu s univerzálně použitelnými přístroji pro řízení osvětlení, aniž byste se omezili na jednoho poskytovatele.

Se softwarem pro řešení osvětlení řídíte světelné body individuálně, snadno je rozmístíte a bez komplikací uvedete do provozu. Kromě toho analyzujete a optimalizujete svoji kompletní síť osvětlení. Díky otevřené systémové architektuře využijete řešení Smart Street Lighting v cloudu nebo společně zajistíme integraci našich služeb do vaší stávající infrastruktury.

Senzorika životního prostředí v inteligentním městě

Pouliční sloup je ideálním místem pro montáž inteligentních městských systémů

Integrace inteligentního města a IoT

Síťové propojení jednotlivých osvětlovacích zařízení slouží jako ideální platforma pro aplikace inteligentního města a IoT. Multifunkční pouliční lampy přebírají v budoucnu důležité úlohy komunikativně propojeného města. Vedle veřejné bezdrátové internetové sítě dodávají data o kvalitě ovzduší a plynulosti dopravního provozu nebo slouží jako nabíjecí sloupek.

Pouliční lampy vybavené environmentálními senzory mohou sbírat data, např. o pohybu, počasí a dopravě. Pomocí systému řízení osvětlení se tato data přenášejí přes otevřené rozhraní (API) ke komunálním a institucionálním datovým platformám, kde jsou spolu smysluplně propojeny a analyzovány.

Jednoduchá integrace díky otevřenosti Naše otevřená systémová architektura slibuje perspektivní řešení pro spojení aplikací IT a automatizace, které vyhoví nejrůznějším požadavkům městské světelné infrastruktury.

Systémová architektura Smart Street Lighting

Ať už jako cloudové řešení, nebo řešení On Premise – pomocí vlastního přístupu k webové službě softwaru Smart Street Lighting dohlížíte a řídíte automatizovaný provoz. Díky konektivitě API jednoduše integrujete i své preferované datové centrum

Řešení osvětlení založené na LoRaWAN

Jako první otevřený standard se LoRaWAN prosazuje jako perspektivní bezdrátová technologie stále více i v městském prostředí. U řešení osvětlení založeném na LoRaWAN vybavují města své pouliční lampy řídicími jednotkami LoRaWAN (LCU) a bez problému řídí intenzitu světel nezávisle na výrobci. Otevřená brána LoRaWAN zajišťuje bezpečný přenos dat od lampy k systému řízení osvětlení v síti LoRaWAN.

Video Inteligentní pouliční osvětlení
Inteligentní pouliční osvětlení se Smart City Box MovingImage
Konstrukce systému: Řešení pouličního osvětlení založené na LoRaWAN

Sortiment produktů LoRaWAN

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401

Řešení osvětlení založené na mobilním rádiovém spojení

Chcete své stávající zařízení modernizovat a připojit stávající pouliční osvětlení pomocí klasické mobilní rádiové sítě (4G, 5G...)? S naším systémem automatizace komunikujete pomocí standardizované telemechaniky i v široce rozvedených uličních blocích. Mezi rozvaděči pouličního osvětlení a systémem SCADA probíhá průběžná výměna signálu. Ohlašovací a řídicí jednotka přebírá řízení jednotlivých světelných pásů. Jednoduše lze realizovat noční a polonoční zapojení i oddělené zapojení pro přechody pro chodce.

Přehled systému řešení mobilního rádiového spojení