Technik kontroluje v rozvaděči datalogger pro fotovoltaická zařízení

Datalogger Efektivní řízení segmentu

Pro efektivní provoz velkých fotovoltaických zařízení je nutný stálý dohled a řízení. Solární zařízení zahrnuje množství připojovacích skříní generátoru, měničů a dodatečných komponent monitorování, např. referenčních senzorů, meteorologických stanic nebo přístrojů pro měření energie. Nesčetná měřená data se musí zaznamenávat a dále zpracovat, měniče se musí řídit a stav zařízení předávat nadřazenému systému správy dat.

Letecký pohled na solární park

Použití

Solární zařízení s 10 MW se skládá asi z 2 500 řetězců vždy po 20 solárních modulech. Toto fotovoltaické zařízení zahrnuje množství připojovacích skříní generátoru, měničů a dodatečných komponent monitorování, např. referenčních senzorů, meteorologických stanic nebo přístrojů pro měření energie. Nesčetná měřená data se musí zaznamenávat a dále zpracovat, měniče se musí řídit a stav zařízení předávat nadřazenému systému správy dat.

Kombinace spínacích zařízení datalogger

Efektivní řízení segmentu

Řešení

Náš datalogger, srdce našeho integrovaného řízení parku pro fotovoltaická zařízení, plní funkci záznamu a dalšího zpracování dat. Zaznamenává všechny relevantní údaje o okolních podmínkách a stavu měniče. Datalogger používá režim automatické detekce, takže lze všechny systémy ve fotovoltaickém parku připojit velmi snadno pomocí technologie Plug & Play. To značně zkracuje čas na uvedení do provozu, protože není nutná žádná konfigurace. Zaznamenaná data se přenášejí do nadřazeného portálu.

Datalogger

Snadné uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play

Sběr a rozvod dat

Dataloggery používají režim automatické detekce, a proto lze všechny systémy ve fotovoltaickém parku velmi snadno propojit pomocí technologie Plug & Play. To značně zkracuje čas na uvedení do provozu, protože není nutná žádná konfigurace.

Provoz velkých fotovoltaických zařízení vyžaduje neustálý dohled a kontrolu na úrovni segmentů. Tuto funkci přebírá náš datalogger. Zaznamenává všechny relevantní údaje o okolních podmínkách a stavu měniče. Tato data se přenášejí do našeho nadřazeného portálu.

Síťové komponenty pro bezpečný provoz fotovoltaických zařízení

Síťové komponenty pro bezpečný provoz fotovoltaických zařízení

Propojení fotovoltaických zařízení do sítě

Propojte své volně stojící zařízení do sítě rychle a snadno s komponenty od společnosti Phoenix Contact. Tím vytvoříte redundantní sítě chráněné pomocí firewalů.

Ať už používáte jakékoli přenosové médium, u nás najdete náležité síťové komponenty pro vytvoření komunikace zabezpečené proti výpadkům. Základem jsou výkonné gigabitové přepínače, modemy a konvertory médií.

Vaše výhody:

  • Nízké náklady na inženýrství a provoz díky důmyslným řešením automatizace
  • Redundantní sítě brání výpadkům
  • Méně chyb při konfiguraci díky režimu automatické detekce
  • Eliminace výpadku dat díky dočasnému ukládání dat
Topologie Integrované řízení fotovoltaických parků
Řízení napájení
S našimi inovativními řešeními připojíte decentralizované zařízení na výrobu energie podle místních požadavků provozovatele sítě.
Více informací
Řízení napájení
Záznam meteorologických údajů
S naší meteorologickou stanicí budete mít vždy aktuální informace o efektivitě svého fotovoltaického zařízení.
Více informací
Záznam meteorologických údajů
Datalogger
Náš datalogger zaznamenává všechny relevantní údaje ve vašem fotovoltaickém parku.
Více informací
Datalogger
Komunikace mezi měniči
Phoenix Contact nabízí softwarové knihovny speciálně pro fotovoltaická zařízení, která lze neustále rozšiřovat o další funkce.
Více informací
Komunikace mezi měniči
Připojovací skříň generátoru
S naším monitorovacím systémem pro proudy fotovoltaického řetězce ihned zareagujete na poruchy a ztráty výkonu, a to i při výpadku jednotlivých řetězců.
Více informací
Připojovací skříň generátoru
Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401