Technik v solárním zařízení pracuje u rozvaděče

Meteorologická stanice Záznam meteorologických údajů pro fotovoltaická zařízení

Provozovatelé fotovoltaických zařízení chtějí být neustále informováni o energetické efektivitě a spolehlivosti svých volně stojících zařízení. Možným měřítkem je tzv. výkonový poměr (performance ratio), který udává poměr skutečného výnosu zařízení k teoreticky možnému výnosu.

Pokud tato hodnota neočekávaně klesne, ukazuje to na chybu zařízení. Meteorologické stanice měří průběžně po celý den důležité meteorologické údaje jako sluneční záření, rychlost větru a teplotu. Tyto údaje se používají při výpočtu výkonového poměru.

Vaše výhody

  • Všechny snímače splňují požadavky normy IEC 61724-1 pro zařízení třídy A
  • Nízké náklady na uvedení do provozu a konfiguraci díky technologii Plug & Play
  • Flexibilita – možnost volby snímačů a integrovaná ochrana proti přepólování
  • Snadné připojení pomocí kulatého konektoru M12 v průmyslové kvalitě a díky podpoře standardizovaných rozhraní
  • Snadná instalace: Jednoduchá integrace bez znalostí programování

Inteligentní řešení pro měření údajů okolního prostředí

Meteorologická stanice
Připojení meteorologické stanice
Parametrizace meteorologické stanice přes webové rozhraní
Vizualizace údajů o prostředí při zaznamenávání meteorologických údajů v softwarové knihovně Solarworx
Rozhraní pro přenos dat k systému SCADA
Meteorologická stanice

S rozsáhlým sortimentem snímačů prostředí, které lze přímo připojit k našemu řídícímu systému prostřednictvím sběrnice Modbus, nabízíme kompaktní meteorologické stanice, které jsou přizpůsobené vašim potřebám. Snímače s předem nastavenými parametry lze ihned použít pro přenos meteorologických údajů. Namísto jednotlivého propojení každého snímače je můžete díky našim přípojkám M12 s rozvaděči Y zcela jednoduše propojit do série. Všechny snímače splňují požadavky normy IEC 61724-1 pro zařízení třídy A.

Připojení meteorologické stanice

Meteorologická stanice od společnosti Phoenix Contact je univerzálně použitelná a umožňuje připojení až 11 běžných snímačů přes standardizovaná rozhraní.

Kromě toho jsou všechny elektrické komponenty v meteorologické stanici spolehlivě chráněny před přepětím.

Parametrizace meteorologické stanice přes webové rozhraní

Konfigurace jednotlivých snímačů probíhá jednoduše přes webové rozhraní. Proto nejsou pro uvedení meteorologické stanice do provozu zapotřebí žádné znalosti programování.

Zaznamenané meteorologické údaje se ukládají lokálně v řídicí jednotce a v případě potřeby je lze vyvolat.

Vizualizace údajů o prostředí při zaznamenávání meteorologických údajů v softwarové knihovně Solarworx

Pro realizaci různých vizualizačních úkolů nabízíme flexibilní software s intuitivním ovládáním. Ke zobrazení vašeho fotovoltaického zařízení použijte prohlížeč. Společnost Phoenix Contact navíc nabízí funkci SCADA a podporu vícedotykového ovládání (multi-touch) s cílem zajistit pohodlnou obsluhu na inteligentních zařízeních.

Přejít přímo k produktu: Softwarová knihovna SOLARWORX
Rozhraní pro přenos dat k systému SCADA

Pro jednoduché připojení k nadřazenému systému SCADA se meteorologické údaje podle potřeby poskytují a přenáší ve standardizovaném datovém formátu jako Modbus, PROFINET nebo Sunspec® prostřednictvím ethernetu.

Díky webovému rozhraní v síti zařízení máte k meteorologické stanici přístup kdykoli.

Záznam meteorologických údajů pro volně stojící zařízení

Provozovatelé volně stojících zařízení vyžadují záznam veškerých meteorologických údajů zaznamenaných snímači. Tyto údaje se musí přenášet přes vhodná rozhraní k centrálnímu systému SCADA pro dohled a řízení. Záznam a přenos dat musí být zaručen při všech okolních podmínkách, které se mohou ve venkovním prostředí vyskytnout.

Způsob záznamu meteorologických údajů u volně stojící zařízení

Meteorologická stanice pro stálý záznam všech důležitých meteorologických údajů

Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní řešení pro záznam meteorologických údajů. Norma IEC 61724-1 popisuje požadavky na přesnost snímačů prostředí pro třídy zařízení A až C. Zařízení třídy A jsou fotovoltaické elektrárny, které musí splňovat nejpřísnější požadavky. Veškeré snímače od společnosti Phoenix Contact splňují požadavky této třídy.

Snímače mají rozhraní Modbus, což přináší řadu výhod. Záznam dat ze všech snímačů vyžaduje pouze jedno rozhraní, což minimalizuje náklady na systém a rozhraní. Při změně požadavků lze snímače jednoduše přidat nebo odebrat, aniž by bylo nutné ovlivňovat rozhraní. To umožňuje snadnou multiplikaci aplikace, i když se požadavky změní.

Na rozdíl od kompaktních meteorologických stanic jsou snímače od společnosti Phoenix Contact samostatné moduly. To znamená, že v případě výpadku jednotlivých snímačů stačí vyměnit pouze tyto snímače. Výměna je rychlá a jednoduchá díky kulatým konektorům M12 od společnosti Phoenix Contact, které splňují vysoké průmyslové standardy.

Pokud používáte naši stanici pro záznam dat, probíhá připojení přímo na kombinaci spínacích zařízení pomocí kulatého konektoru. Pro přemostění krátkodobých výpadků napájení je k dispozici zdroj nepřerušovaného napájení.

Námi vyvinutý aplikační program s integrovanou webovou správou nabízí možnost uvést snímače do provozu bez znalostí programování. Automatická konfigurace sama detekuje všechny snímače připojené ke sběrnici. Údaje z těchto snímačů mohou být přenášeny díky integrované řídicí jednotce prostřednictvím běžných rozhraní, jako je Modbus/TCP nebo PROFINET.
Při napájecím napětí 24 V mají všechny snímače ochranu proti přepólování, což minimalizuje vaše investiční riziko.

Provedení a propojení záznamu meteorologických údajů pro volně stojící zařízení do sítě

Meteorologická stanice lokálně ukládá zaznamenané údaje a poskytuje je uživateli prostřednictvím webového rozhraní

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401